A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Điều chỉnh lương hưu của giáo viên mầm non theo đúng quy định của pháp luật

Thực hiện công văn số 3085 ngày 31/8/2018 của BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với giáo viên mầm non, các bà mẹ, bà dì thuộc Làng trẻ em SOS Việt Nam; Công văn số 227 ngày 28/3/2019 của liên ngành Sở giáo dục - Đào tạo và BHXH tỉnh về việc điểu chỉnh lương hưu giáo viên mầm non ngoài biên chế nhà nước. Thời gian qua Bảo hiêm xã hội Tỉnh Thái Bình thực hiện điều chỉnh trong 3 trường hợp gồm:

Ảnh minh họa giờ học của cô trò trường mầm non

Đối với giáo viên mầm non đang công tác thì thời gian truy thu từ năm 1995 đến năm 2001 đã điều chỉnh thành mức lương, in lại tờ rời sổ BHXH để làm cơ sở giải quyết chế độ khi đủ điều kiện.

Đối với giáo viên nghỉ hưu từ tháng 8/2018 đến nay đã thực hiện điều chỉnh và tính chế độ lương hưu theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam, tại công văn số 3085.

Đối với giáo viên nghỉ hưu từ tháng 8/2018 trở về trước thì thực hiện điều chỉnh vào tháng 5 và tháng 6 thực hiện từ tháng 6/2019 và tháng 7 năm 2019.

Đến nay BHXH tỉnh đã thực hiện việc điều chỉnh lương hưu đối 1013 giáo viên.  Riêng huyện Vũ Thư có 105 giáo viên mầm non nghỉ hưu được điều chỉnh làm 4 đợt. Việc điều chỉnh thu hồi lương hưu, BHXH Tỉnh Thái Bình đã gửi quyết định đến từng giao viên. Tiếp đó vào ngày 5/6/2019, BHXH tỉnh đã tổ chức hội nghị mời toàn bộ giáo viên thuộc thành phần lên để giải thích lý do điều chỉnh và thống nhất phương án thu hồi. 

Theo đó việc thu hồi phần chênh lệnh số tiền lương hưu đã hưởng được lựa chọn một trong hai phương án như sau:

Phương án 1: Thu lần 1 bằng 100% số tiền lương hưu đã hưởng không đúng nộp về quỹ BHXH.

Phương án 2: Thu hằng tháng tối thiểu bằng 30% số tiền lương hưu của người hưởng cho đến khi đủ số tiền chênh lệnh lương hưu đã hưởng không đúng nộp về quỹ BHXH. 

Đến cuối tháng 6/2019, huyện Vũ Thư đã có 60 giáo viên mầm non lĩnh lương hưu nhất trí nộp lại tiền sau khi điều chỉnh vào quỹ BHXH bắt đầu từ tháng 6 và tháng 7/2019.

Thời gian vừa qua đã có một số trường hợp giáo viên mầm non đã nghỉ hưu trên địa bàn huyện có đơn gửi về BHXH Tỉnh đề nghị xem xét không thu số tiền chênh lệnh lương hưu đã hưởng và giải thích tại sao những người là giáo viên mầm non đã được tuyển dụng biên chế phải áp dụng điều chỉnh lương hưu như giáo viên mầm non ngoài biên chế.

Về vấn đề này, BHXH tỉnh Thái Bình trả lời như sau: 

1.Việc điều chỉnh lương hưu và thu hồi số tiền chênh lệch lương hưu hưởng đối với giáo viên mầm non được BHXH tỉnh thực hiện đúng quy định tại công văn số 3085/BHXH-CSXH ngày 16/8/2018 của BHXH Việt Nam về việc chấn chỉnh công tác giải quyết chế độ BHXH đối với giáo viên mầm non, các bàn mẹ, bà dì thuộc Làng trẻ em SOS Việt Nam.

2.Việc giáo viên mầm non đã được tuyển dụng vào biên chế nhưng vẫn áp dụng điều chỉnh lương hưu như giáo viên mầm non ngoài biên chế, lý do là:

a. Đối với giáo viên mầm non đã được tuyển dụng vào biên chế, được thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định (Tiền lương theo hệ số): có thời gian đóng bảo hiểm xã hộ theo chế độ tiền lương hệ số thì tính bình quân tiền lương hàng tháng đóng BHXH của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu để tính lương hưu (theo Điểm b, khoản 1 điều 62 Luật BHXH số 58/2014/QH13). Những trường hợp này không có thời gian truy đóng BHXH theo Công văn số 2150/GDĐT - BHXH ngày 22/3/2004 của Bộ giáo dục & đào tạo và BHXH Việt Nam và Công văn số 3658/BHXH-BT ngày 17/9/2013 của Bảo hiểm xã hội Việt Nàm và không phải điều chỉnh lương hưu.

b. Đối với giáo viên mầm non được tuyển dụng vào biên chế, vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định (tiền lương theo hệ số), vừa có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định (tiền lương theo mức tiền đồng Việt Nam) thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của các thời gian để tính lương hưu cụ thể:

- Thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu để tính lương hưu.

- Thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng quyết định (tiền lương theo mức tiền đồng Việt Nam) thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian để tính lương hưu.

Như vậy giáo viên mầm non có thời gian đóng BHXH vừa theo lương hệ số, vừa theo mức tiền đồng Việt Nam (thời gian truy đóng BHXH theo công văn số 2150/GDĐT-BHXH và Công văn số 3658/BHXH-BT tính theo tiền đồng Việt Nam) thuộc đối tượng phải điều chỉnh lương hưu theo quy định, lí do:

Thời gian truy đóng BHXH từ tháng 1/1995 đến tháng 12/2001 (trước khi được tham gia đóng BHXH theo quyết định số 81/2002/QĐ-UB ngày 18/11/2002 của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ BHXH, BHYT đối với giáo viên mầm non ngoài biên chế Nhà nước), mức đóng BHXH tính theo tiền lương tối thiểu do Nhà nước quy định tại thời điểm thu nộp (theo tiền đồng Việt Nam). Khi giải quyết chế độ hưu trí phải tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của toàn bộ thời gian để tính lương hưu.

Thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định thì tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXN của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu để tính lương hưu.

Như vậy tại Thái Bình, khi tính lương hưu đối với giáo viên Mầm non có cả hai quá trình đóng BHXH như trên nhưng chỉ tính bình quân tiền lương tháng đóng BHXH của 06 năm cuối trước khi nghỉ hưu để tính lương hưu là chưa đúng quy định, nên có sự chênh lệnh về số tiền lương hưu hiện hưởng. Vì vậy BHXH tỉnh Thái Bình phải điều chỉnh lương hưu của giáo viên mầm non theo đúng quy đinh của pháp luật.


Tác giả: Bài và ảnh Xuân Tiến
Nguồn:vuthu.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 587
Hôm qua : 3.427
Tháng 06 : 35.119
Năm 2021 : 456.221