A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

V/v Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã

Thông báo số 547/TB-UBND ngày 03/11/2021 của UBND huyện 

 ỦY BAN NHÂN DÂN

HUYỆN VŨ THƯ

 

Số: 547 /TB-UBND                                      

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Vũ Th­­ư, ngày 03  tháng 11 năm 2021

THÔNG BÁO

V/v Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 143/KH-UBND ngày 03 tháng 11 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư về việc tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2021. Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã năm 2021 như sau:

1. Số lượng, vị trí cần tuyển:

1.1. Số lượng cần tuyển: 08 chỉ tiêu.

1.2. Vị trí dự tuyển: Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự các xã: Xuân Hòa, Hiệp Hòa, Dũng Nghĩa, Minh Lãng, Tân Hòa, Bách Thuận, Vũ Vinh và Hồng Lý.

2. Điều kiện, tiêu chuẩn đăng ký dự tuyển:

2.1. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

Người có đủ các điều kiện sau đây không phân biệt dân tộc, nam nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo được đăng ký dự tuyển:

- Có một quốc tịch là quốc tịch Việt Nam;

- Đủ 18 tuổi trở lên;

- Có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng;

- Có văn bằng, chứng chỉ phù hợp;

- Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt;

- Đủ sức khoẻ để thực hiện nhiệm vụ;

- Trong diện quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã.

2.2. Tiêu chuẩn dự tuyển:

a. Tiêu chuẩn chung:

- Hiểu biết về lý luận chính trị, nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

- Có năng lực tổ chức vận động nhân dân ở địa phương thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước;

- Có trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp yêu cầu nhiệm vụ, vị trí việc làm, có đủ năng lực và sức khỏe để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

- Am hiểu và tôn trọng phong tục, tập quán của cộng đồng dân cư trên địa bàn công tác.

- Có khả năng phối hợp với các đơn vị Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và lực lượng khác trên địa bàn tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thực hiện một số nhiệm vụ phòng thủ dân sự; giữ gìn an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân, tài sản của Nhà nước.

b. Tiêu chuẩn cụ thể:

- Trình độ văn hóa: Tốt nghiệp Trung học phổ thông;

- Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở trở lên, là sĩ quan dự bị.

- Có năng lực tham mưu cho cấp ủy, Ủy ban nhân dân cấp xã ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác quốc phòng, công tác dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng - an ninh và phòng thủ dân sự; xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân trên địa bàn cấp xã;

- Tham mưu có hiệu quả cho cấp ủy, chính quyền cấp xã trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chế độ, chính sách đối với lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên, chính sách hậu phương quân đội.

- Xây dựng và tổ chức thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự ở cấp xã.

2.3. Những người sau đây không được đăng ký dự tuyển:

- Không cư trú tại Việt Nam;

- Mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;

- Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; đang chấp hành hoặc đã chấp hành xong bản án, quyết định về hình sự của Tòa án mà chưa được xóa án tích; đang bị áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc.

3. Hình thức tuyển dụng:

Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã theo hình thức xét tuyển.

4. Hồ sơ đăng ký dự tuyển:

4.1. Thành phần hồ sơ:

Hồ sơ đăng ký dự tuyển (do người có nhu cầu dự tuyển nộp, không được trả lại), gồm:

- Sơ yếu lý lịch theo mẫu có xác nhận của cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác hoặc cư trú;

- Bản sao giấy khai sinh;

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu của chức danh công chức cấp xã dự tuyển được cơ quan có thẩm quyền chứng thực;

- Giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế đủ điều kiện cấp và trong thời hạn sử dụng theo quy định;

- Phiếu lý lịch tư pháp do Sở Tư pháp nơi thường trú cấp;

- Bản tự nhận xét, đánh giá của người được đề nghị xét tuyển về phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, trình độ và năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, quá trình công tác và các hình thức khen thưởng đã đạt được, có nhận xét và xác nhận của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi người đó công tác;

- Văn bản của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự huyện về đề nghị bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã;

- Quyết định phê chuẩn, công nhận giữ các chức vụ, chức danh cán bộ cấp xã, hay tuyển dụng vào viên chức, lực lượng vũ trang…; quyết định được xếp lương hay bổ nhiệm vào ngạch, chức danh nghề nghiệp; xác nhận đóng bảo hiểm xã hội; quyết định nâng bậc lương gần nhất;

- Văn bản của Chủ tịch UBND xã về đề nghị bổ nhiệm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự cấp xã;

- Văn bản phê duyệt nguồn quy hoạch chức danh Chỉ huy trưởng quân sự cấp xã của cơ quan có thẩm quyền;

- Các văn bản khác có liên quan (nếu có);

- Hai ảnh màu cỡ 4cmx6cm; 3 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên người dự tuyển, địa chỉ người nhận.

4.2. Số lượng hồ sơ: 01 bộ, được đựng trong túi bìa hồ sơ, bên ngoài ghi rõ thành phần hồ sơ.

5. Thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ và lệ phí dự tuyển của thí sinh:

5.1. Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ ngày 03/11/2021 đến hết ngày 02/12/2021, trong giờ hành chính, ngày làm việc.

5.2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện.

5.3. Lệ phí dự tuyển: Mức thu lệ phí của thí sinh dự tuyển là 500.000 đồng/người.

Trên đây là thông báo tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân cấp xã năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện Vũ Thư. Thông báo này được đăng trên Cổng thông tin điện tử của huyện, phát trên đài Truyền thanh-truyền hình huyện, niêm yết tại trụ sở làm việc của UBND huyện và trụ sở làm việc của UBND các xã nơi có chỉ tiêu tuyển dụng./.

Nơi nhận:

- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện;

- Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND huyện;

- Đài Truyền thanh - truyền hình huyện;

- Cổng thông tin điện tử huyện;

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan;

- UBND các xã nơi có chỉ tiêu tuyển dụng;

- Lưu: VT, NV.

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 

 

Phạm Công Diện


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 386
Hôm qua : 2.740
Tháng 12 : 5.536
Năm 2021 : 842.209