A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

THÔNG BÁO Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 8 lô đất thuộc thôn Bắc Hưng xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

THÔNG BÁO

Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất đối với 8 lô đất thuộc thôn Bắc Hưng xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình

Căn cứ Luật đất đai ngày 29/11/2013;

          Căn cứ Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016;

Căn cứ Thông tư 45/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ tài chính về việc quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản; Thông tư 48/TT-BTC ngày 15/5/2017 của Bộ tài chính về quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 14/2015/TTLT-BTNMT-BTP ngày 04/4/2015 của Bộ Tài nguyên & Môi trường và Bộ Tư pháp về việc quy định việc tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng  đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 19/QĐ-UBND ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh Thái Bình về việc phê duyệt điều chỉnh hệ số điều chỉnh giá đất và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở tại khu quy hoạch dân cư thôn Bắc Hưng, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư.

          Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư  tỉnh Thái Bình thông báo công khai về việc lựa chọn Tổ chức đấu giá tài sản thực hiện cuộc đấu giá quyền sử dụng đất theo các nội dung sau:

          1.Tên, địa chỉ của người có tài sản đấu giá:

           - Đơn vị có tài sản: Ủy ban nhân dân xã Phúc Thành huyện Vũ Thư.

           - Đơn vị được giao tổ chức thực hiện:

          + Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình.

+ Địa chỉ: Thị trấn Vũ Thư , huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái Bình.

+ Điện thoại: 02273 888 186

2. Tên tài sản, số lượng, chất lượng, giá khởi điểm của tài sản đấu giá:

- Tên tài sản: Đất ở nông thôn tại thôn Bắc Hưng xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư

- Số lượng: 08 lô đất, tổng diện tích: 737,3m2

- Chất lượng: Đã giải phóng mặt bằng, quyết toán và nghiệm thu công trình đủ điều kiện tổ chức đấu giá.

          - Giá khởi điểm: Theo quyết định số 19/QĐ-UBND, ngày 06/01/2021 của UBND tỉnh Thái Bình là: 1.634.450.000 đồng (Một tỷ sáu trăm ba mươi tư triệu bốn trăm năm mươi ngàn đồng)

3. Hình thức, thời gian sử dụng:

- Hình thức: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất

          - Thời hạn sử dụng: Lâu dài.

          4.Tiêu chí lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản: Đảm bảo các tiêu chí tại Khoản 4 Điều 56 của Luật đấu giá tài sản năm 2016.

          4.1: Cơ sở vật chất, trang thiết bị cần thiết bảo đảm cho việc đấu giá đối với loại tài sản đấu giá;      

          4.2: Phương án đấu giá khả thi, hiệu quả;  

          4.3: Năng lực, kinh nghiệm và uy tín của tổ chức đấu giá tài sản;

          4.4: Thù lao dịch vụ đấu giá, chi phí đấu giá tài sản phù hợp;

          - Thù lao dịch vụ đấu giá tài sản phù hợp với quy định tại Thông tư 45/2017/TT-BTC.          Trong trường hợp:

          + Tiền bán hồ sơ đấu giá vượt quá khung thù lao theo Thông tư 45/TT-BTC thì sẽ trả đủ số tiền thù lao cho đơn vị thực hiện việc đấu giá theo quy định, số còn lại nộp ngân sách nhà nước.

          + Tiền bán hồ sơ đấu giá không đủ khung thù lao theo Thông tư 45/TT-BTC thì sau khi trừ các khoản chi phí số tiền bán hồ sơ còn lại sẽ chi trả cho đơn vị thực hiện việc đấu giá.

          4.5: Có tên trong danh sách tổ chức đấu giá tài sản do Bộ Tư pháp công bố;

          4.6: Các tiêu chí khác phù hợp với tài sản đấu giá do người có tài sản đấu giá quyết định.

          5. Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

          - Đơn xin tham gia lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản;

          - Phương án tổ chức cuộc đấu giá QSD đất;

          - Bản sao công chứng, chứng thực đăng ký kinh doanh, quyết định thành lập, chứng chỉ hành nghề đấu giá, thẻ đấu giá viên…(Bản sao công chứng, chứng thực không quá 6 tháng tính đến ngày nhận hồ sơ).  Hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá đóng thành quyển, không trả lại hồ sơ nếu không được xem xét lựa chọn

          - Bản cam kết bảo mật thông tin người tham gia đấu giá.

          - Văn bản đề xuất khung thù lao dịch vụ đấu giá.

          - Dự thảo hợp đồng đấu giá QSD đất.

          6. Thời gian, địa điểm nộp hồ sơ đăng ký tham gia tổ chức đấu giá:

          - Thời gian:  Thời gian nhận hồ sơ kể từ ngày 18/01/2021 đến 16h 30 phút ngày 22/01/2021 (trong giờ hành chính các ngày làm việc)

          - Địa điểm nhận hồ sơ: Tại Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư (Trụ sở UBND huyện Vũ Thư).

          - Điện thoại: 0227 3888 186.

          - Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư có văn bản thông báo kết quả cho đơn vị được lựa chọn thực hiện việc đấu giá, các đơn vị không nhận được thông báo được hiểu là không được lựa chọn. Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Vũ Thư thông báo để các tổ chức được biết. Thông báo được đăng tải công khai trên Cổng thông tin điện tử của huyện Vũ Thư và Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp về đấu giá tài sản.

Nơi nhận:

- UBND huyện (B/c);

- Phòng Tài nguyên & Môi trường;

- Cổng thông tin điện tử của UBND huyện Vũ Thư (để đăng tin);

- Cổng thông tin điện tử Quốc gia về đấu giá tài sản;

- Lưu: TTPTQĐ.

GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

Nguyễn Mạnh Đoan

 

 

 


Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 379
Hôm qua : 2.740
Tháng 12 : 5.529
Năm 2021 : 842.202