A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thông báo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũ Thư lần thứ XVI, Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Từ ngày 14 đến ngày 16/06/2020, tại Trung tâm Văn hóa thể thao huyện Vũ Thư, huyện Vũ Thư đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025.

I. THÀNH PHẦN DỰ ĐẠI HỘI

* Về dự chỉ đạo Đại hội ở Tỉnh có đồng chí Ngô Đông Hải-Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình, cùng các đồng chí lãnh đạo các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh, Bí thư các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

* Dự Đại hội có các đồng chí:

+ Đại biểu nguyên là Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên BTV Huyện ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND huyện qua các thời kỳ;

+ Các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ huyện khóa XV đã chuyển công tác và nghỉ hưu, các đồng chí lãnh đạo đại diện các ban, ngành, đoàn thể của huyện:

+ 245 đại biểu chính thức dự đại hội, gồm các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XV và các đại biểu được bầu tại Đại hội các TCCS Đảng nhiệm kỳ 2020-2025

II. CHỦ ĐỀ ĐẠI HỘI

Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, giữ vững ổn định chính trị xã hội, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; xây dựng huyện Vũ Thư phát triển toàn diện.

III. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

Sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần phát huy dân chủ, ý thức trách nhiệm cao của các đại biểu, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI đã hoàn thành nội dung chương trình đề ra:

1- Thảo luận và thông qua Báo cáo chính trị của BCH Đảng bộ huyện khóa XV trình Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVI; Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XV, nhiệm kỳ 2015-2020;

Đại hội khẳng định 5 năm qua, trong điều kiện có nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ và nhân dân huyện nhà đã phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang, đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV và đạt được những kết quả quan trọng và tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.

-Ngày 04/3/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 338/QĐ-TTg công nhận huyện Vũ Thư đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019, sớm hơn 01 năm so với mục tiêu Đại hội Đảng bộ huyện khóa XV đề ra. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 9,55%/năm, vượt 1,3% so với mục tiêu Đại hội đề ra.

Nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện, cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp từng bước được thực hiện theo hướng sản xuất nông nghiệp bền vững; Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, XDCB tăng trưởng bình quân 16,01%, tăng 3,81% so với mục tiêu Đại hội.

Dịch vụ, thương mại cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân trong huyện. Lĩnh vực tài nguyên, môi trường có nhiều chuyển biến tích cực, ý thức bảo vệ môi trường của người dân ngày càng nâng lên.

- Các lĩnh vực văn hoá - xã hội có nhiều tiến bộ; Các hoạt động văn hoá thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh, đáp ứng yêu cầu thụ hưởng văn hoá ngày càng cao của nhân dân. Các chính sách xã hội được triển khai đúng, đủ, kịp thời. Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016-2020 giảm từ 4,13 % năm 2016 xuống còn 2,91% năm 2019.

- Công tác an ninh, quốc phòng được tăng cường, tập trung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng, an ninh.

- Công tác xây dựng Đảng- Chính quyền các cấp được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm. Chất lượng hoạt động của MTTQ và các đoàn thể nhân dân được nâng lên; sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được tăng cường.

2- Thảo luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện BCH Trung ương (khóa XII) trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX;

3- Bầu BCH Đảng bộ huyện khóa XVI nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đại hội đã giới thiệu 42 đồng chí để bầu 37 đồng chí Ủy viên BCH đảng bộ huyện (khóa XVI); Kết quả đã bầu được 37 đồng chí uỷ viên BCH đảng bộ huyện khoá XVI bảo đảm đủ năng lực, uy tín, phẩm chất đạo đức thực hiện nhiệm vụ cấp ủy phân công.

4-Bầu đoàn Đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX gồm 26 đồng chí theo Quyết định phân bổ đại biểu của tỉnh và 02 đại biểu dự khuyết.

5- Đại hội nghe ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Ngô Đông Hải-Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình.

6-Đại hội đã biểu quyết, nhất trí thông qua phương hướng, chỉ tiêu chủ yếu 5 năm 2020–2025.

- Về phương hướng: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của toàn Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, giữ vững ổn định chính trị xã hội, khai thác mọi nguồn lực đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu, phát triển kinh tế bền vững, gắn với phát triển văn hoá xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Xây dựng huyện Vũ Thư phát triển toàn diện.

7. Hội nghị lần thứ nhất BCH đảng bộ huyện khóa XVI đã bầu 12 đồng chí ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy; Bầu Bí thư Huyện ủy; 02 Phó bí thư Huyện ủy; Bầu UBKT Huyện ủy gồm 05 đồng chí; Bầu chủ nhiệm ủy ban kiểm tra huyện ủy.

ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Đại hội đảng bộ huyện Vũ Thư lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp; Được BTV Tỉnh uỷ, các đại biểu dự đại hội và dư luận nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.

Đại hội thành công là do có được sự đồng thuận, ủng hộ của Đảng bộ và nhân dân trong huyện; Sự chỉ đạo, giúp đỡ toàn diện, sâu sát của BTV Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh và các địa phương. Ban chấp hành đảng bộ huyện (khóa XV) đã chuẩn bị kỹ lưỡng các nội dung, chương trình; Trong đó hệ thống văn bản điều hành đại hội được chuẩn bị công phu, cụ thể, theo đúng hướng dẫn. Đoàn Chủ tịch Đại hội điều hành nhịp nhàng, linh hoạt, khoa học. Không khí thảo luận của đại biểu tại nghị trường được diễn ra sôi nổi, dân chủ với nhiều ý kiến thể hiện tâm huyết, trách nhiệm trước Đảng và nhân dân; Công tác tuyên truyền, khánh tiết chào mừng Đại hội được tiến hành sâu rộng trước, trong và sau Đại hội với đa dạng hình thức tuyên truyền như hệ thống Đài truyền thanh, Cổng thông tin điện tử, thông tin lưu động, bản tin nội bộ của huyện, hệ thống băng biển, khẩu hiệu, pano, cờ hoa, trưng bày giới thiệu các tác phẩm đặc sắc của Hội Sinh vật cảnh huyện,… cùng nhiều phong trào thi đua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ tạo khí thế sôi nổi; Góp phần khẳng định Đại hội đảng bộ Huyện lần thứ XVI thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân huyện nhà.

Đại hội đã thu hút sự quan tâm, ủng hộ tích cực của các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong huyện, người con quê hương ở mọi miền đất nước và các cơ quan thông tấn báo chí, truyền hình của Trung ương và địa phương.

Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện, người con quê hương phát huy cao độ truyền thống cách mạng vẻ vang, năng động, sáng tạo, quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XVI; Xây dựng huyện Vũ Thư phát triển toàn diện, ngày càng giàu đẹp, văn minh./.

 

 


Tác giả: Nguồn Ban tuyên giáo huyện ủy Vũ Thư
Nguồn:UBND huyện Vũ Thư Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 27
Hôm qua : 4.026
Tháng 01 : 64.335
Năm 2021 : 64.335