Giới thiệu một số điểm mới của Nghị định số 22/2020/NĐ-CP ngày 24/02/2020 sửa đổi bổ sung Nghị định 139/2016/NĐ-CP về lệ phí môn bài

Ngày 24/02/2020, Chính phủ ban hành Nghị định số 22/2020/NĐ-C(viết tắt là Nghị định 22) sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 139/2016/NĐ-CP ngày 04/10/2016 của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài có hiệu lực từ ngày 25/02/2020. Một số điểm mới đáng lưu ý được quy định tại Nghị định 22 bao ...
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.399
Hôm qua : 2.400
Tháng 04 : 2.399
Năm 2020 : 225.983