A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Dự báo một số đối tượng dịch hại lúa vụ mùa 2016, chủ trương, biện pháp phòng trừ

Hiện nay thời tiết mưa, nắng thất thường, thuận lợi cho lúa mùa sinh trưởn, phát triển, các đối tượng sâu bệnh cũng phát sinh gây hại. Trạm trồng trọt, BVTV huyện Vũ Thư dự báo một số đối tượng dịch hại, chủ trương, biện pháp phòng trừ như sau


 

I. Dự báo một số đối tượng dịch hại chính vụ mùa 2016

 

 

Trên cơ sở sản xuất, sinh trưởng của cây trồng, diễn biến dịch hại trong các năm gần đây, nguồn sâu bệnh vụ xuân chuyển sang, nhận định xu thế khí hậu thời tiết trong vụ mùa 2016 và kết quả điều tra thực tế trên đồng ruộng hiện nay. Trạm Trồng trọt  BVTV dự báo một số đối tượng dịch hại lúa vụ mùa 2016 như sau:

 

- Về thành phần dịch hại cơ bản không có gì thay đổi so với vụ mùa 2015 gồm các đối tượng chính.

+ Về sâu hại: Sâu đục thân, sâu cuốn lá nhỏ, rầy các loại, bọ trĩ, sâu cắn gié ...

+ Về bệnh hại: Bệnh bạc lá, bệnh khô vằn, đốm sọc vi khuẩn, bệnh đen lép hạt, bệnh đạo ôn, bệnh lùn sọc đen  ...

+ Một số đối tượng khác như: Chuột, ốc bươu vàng, nhện gié ...

- Thời gian phát sinh của các đối tượng dịch hại như sau:

 

1. Sâu đục thân hai chấm: Dự báo mức độ hại của sâu đục thân hai chấm sẽ tương đương vụ mùa 2015, có 3 đợt gây hại chính:

 

 

- Đợt 1: sâu non nở từ 20/6 - đầu tháng 7, gây hại trên mạ mùa và lúa gieo sạ sớm.

 

 

- Đợt 2: Sâu non sẽ nở từ cuối tháng 7 đến trung tuần tháng 8, sâu non gây dảnh héo trên lúa đại trà, làm thui đòng và 1 phần gây bông bạc trà lúa sớm, tỷ lệ 1– 3%, cao 5 – 10%.

 

 

- Đợt 3: Sâu non sẽ nở từ đầu tuần 2 tháng 9 đến cuối tháng 9, gây bông bạc cho các trà lúa trỗ từ tuần 2 tháng 9 trở đi, tỷ lệ bông bạc 5-7 %, cao 20 – 30%, cá biệt >50%.

 

 

2. Rầy các loại: Dự báo vụ mùa năm 2016 rầy vẫn là đối tượng phát sinh sớm và gây hại nặng trên diện rộng.

 

 

- Đợt 1: rầy các loại sẽ nở từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8 chủ yếu trên lúa mùa sớm giống nhiễm. Mật độ phổ biến 50 - 100 con/m2, cục bộ 300 - 500 con/m2.

 

 

- Đợt 2: Rầy các loại nở rộ từ cuối tháng 8 đến đầu tháng 9. Mật độ 300 - 500 con/m2, cao 2000-3000 con/m2, cục bộ ổ >5.000 con/m2. Hại diện rộng giống nhiễm trên lúa mùa sớm, mùa đại trà.

 

 

- Đợt 3: Chủ yếu rầy nâu nở từ tuần 3 tháng 9 đến đầu tháng 10. Hại diện rộng trên lúa mùa đại trà chắc xanh - đỏ đuôi, mật độ 500 -1.000 con/m2, cá biệt ổ hàng vạn con/m2, gây cháy từ 15/9 đến đầu tháng 10 nếu không phòng trừ kịp thời.

 

 

3. Sâu cuốn lá nhỏ: Dự báo quy mô và mức độ gây hại của sâu CLN sẽ tương đương vụ mùa 2015.

 

 

- Đợt 1: Sâu non nở vào cuối tháng 7 đến trung tuần tháng 8. Mật độ sâu trung bình 15-20 con/m2, cao 40-50 con/m2, cục bộ hàng trăm con/m2. Sâu non gây sơ trắng cục bộ lúa đại trà, hại lá đòng và lá công năng trà lúa sớm trỗ bông trước 5/9.

 

 

 - Đợt 2: Sâu non nở từ cuối tháng 8 đến trung tuần tháng 9 hại trên các trà lúa làm đòng trỗ bông, mật độ phổ biến 40-50 con/m2 nơi cao 100 – 150 con/m2, cục bộ trên 200 con/m2.

 

 

- Đợt 3: Sâu non nở từ cuối tháng 9 đến đầu tháng 10, hại diện hẹp trên lúa mùa muộn vào cuối tháng 9 đầu tháng 10, mật độ nơi cao 50-70 con/m2, cá biệt 100-150 c/m2.

 

 

4. Bệnh bạc lá - đốm sọc vi khuẩn: Bệnh phát sinh mạnh từ giữa tháng 8 đến cuối vụ. Bệnh hại chủ yếu trên các giống lúa lai, lúa thuần Trung Quốc. Những ruộng bón phân không cân đối, đạm nhiều bệnh sẽ hại nặng.

 

5. Bệnh khô vằn: Bệnh phát sinh gây hại diện rộng từ đầu tháng 8 đến cuối tháng 9. Ruộng bị nặng lên lá đòng, cổ bông, tỷ lệ phổ biến 30 - 40%, cao 80%. Mức hại cao hơn năm trước.

6. Bệnh đạo ôn cổ bông : Bệnh hại trên các giống nhiễm vào thời điểm lúa trỗ gặp mưa, gặp không khí lạnh, những ruộng cấy giống nhiễm trên chân đất trũng hẩu nguy cơ bị hại nặng hơn.

7. Bệnh lùn sọc đen: Điều kiện thời tiết vụ mùa rất thuận lợi cho rầy (rầy nâu, rầy lưng trắng, rầy nâu nhỏ) phát sinh gây hại trên diện rộng, do đó bệnh lùn sọc đen, vàng lùn, lùn xoắn lá là đối tượng cần đặc biệt quan tâm ngay từ đầu vụ đến sau cấy 60 ngày.                  

 

Ngoài ra trên lúa còn có ốc bươu vàng, bọ trĩ, nhện gié, sâu cắn gié, chuột,… hại ở từng giai đoạn cụ thể trong vụ. Hiện nay chuột đã và đang gây hại rải rác khắp nơi. Dự báo mức độ hại của chuột tương đương vụ mùa năm trước nếu không tích cực đánh bắt thường xuyên bằng biện pháp thủ công kết hợp biện pháp hóa học.

 

 

II. Một số giải pháp thực hiện trong vụ mùa 2016

 

- Tăng cường vệ sinh đồng ruộng dọn sạch tàn dư thực vật để hạn chế sâu bệnh trú ngụ và lây lan.

- Ứng dụng hệ thống thâm canh lúa cải tiến (SRI) bón phân cân đối, điều tiết nước hợp lý... giúp cây lúa khoẻ hạn chế tác hại của sâu bệnh.

- Tăng cường kiểm tra đồng ruộng, nắm chắc diễn biến sâu bệnh, kết hợp theo dõi diễn biến thời tiết, sinh trưởng cây trồng, nhận định chính xác khả năng phát sinh, diện phân bố, mức độ gây hại của sâu bệnh hại chủ yếu, phòng trừ sớm ngay từ khi còn ở diện hẹp.

- Từ đầu tháng 7 đến 25/7 tăng cường kiểm tra đồng ruộng để phát hiện sớm và phòng trừ diện hẹp các đối tượng dịch hại, như ốc bươu vàng, chuột hại, bệnh ngộ độc hữu cơ.

- Từ 25/7 đến hết tháng 9 cần tập trung cao độ cho công tác điều tra phát hiện dự tính dự báo và chỉ đạo phòng trừ các đối tượng sâu bệnh như sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân 2 chấm, rầy các loại, bệnh bạc lá, bệnh đạo ôn cổ bông...

- Kiểm tra theo dõi diễn biến của bệnh virur lùn sọc đen trên đồng ruộng, thực hiện thông tư số 58/2010/TT-BNNPTNT ngày 5 tháng 10 năm 2010 Quy định biện pháp phòng, trừ bệnh lùn sọc đen hại lúa.

- Củng cố mạng lưới BVTV cơ sở để theo dõi chặt chẽ diến biến của các đối tượng sâu bệnh hại trên cây lúa và cây rau màu, thông báo kịp thời cho cơ quan chuyên môn và hướng dẫn trực tiếp nông dân cách phát hiện phòng trừ sâu bệnh, sử dụng các thuốc có nguồn gốc sinh học, các loại thuốc đặc hiệu trong phòng trừ dịch hại.

- Tham mưu kịp thời cho chính quyền các cấp về công tác phòng trừ dịch hại để đạt được hiệu quả kinh tế cao.

- Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chuyên môn với các cơ quan hữu quan, đặc biệt là cơ quan thông tin đại chúng. Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn nông dân kỹ thuật phòng trừ dịch hại theo nguyên tắc 4 đúng. Đồng thời làm tốt công tác quản lý thuốc BVTV trong phạm vi toàn Huyện.

- Trạm Trồng trọt BVTV bám sát đồng ruộng, điều tra theo dõi các đối tượng sâu bệnh, xác định thời gian phát sinh, diện phân bố và mức độ hại của từng đối tượng trong thời điểm xung yếu của cây trồng. Thời gian phòng trừ, kỹ thuật và liều lượng thuốc trong từng thời điểm trạm sẽ có thông báo cụ thể.


Tác giả: Trạm trồng trọt, BVTV huyện Vũ Thư
Nguồn: vuthu.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.296
Hôm qua : 1.190
Tháng 08 : 4.224
Năm 2020 : 486.683