A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vũ Vân học Bác gắn với xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, thực hiện các chỉ thị 03, 05 của Bộ chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh” đã trở thành việc làm thường xuyên, nền nếp của mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân Vũ Vân. Việc học Bác đã góp phần củng cố tổ chức cơ sở đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy chính quyền, đoàn kết toàn dân, thúc đẩy mọi mặt kinh tế - văn hóa – xã hội tại địa phương trong quá trình xây dựng nông thôn mới no ấm, bền vững.

Đảng bộ, chi bộ luôn giữ vững vai trò là hạt nhân lãnh đạo, chỉ đạo ở cơ sở

Đảng bộ có 245 Đảng viên sinh hoạt ở 9 chi bộ, trong đó có 5 chi bộ nông thôn, 3 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ Quỹ tín dụng nhân dân. Xác định tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương của Bác, Đảng ủy đã thành lập bộ phận giúp việc gồm 17 đồng chí đại diện thường trực đảng, Ban tuyên giáo làm trưởng phó ban và các thành viên đại diện trưởng các ban ngành đoàn thể, đồng thời tiến hành xây dựng, bổ sung quy chế và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên. Từ đó cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Chỉ thị 03, rồi 05 bằng các kế hoạch như: phát động phong trào thi đua người tốt việc tốt báo công dâng Bác, thực hiện các chuyên đề từng năm…Trong quá trình triển khai thực hiện, vai trò của đảng bộ, chi bộ, mỗi đảng viên được đề cao, mang tính “tiền phong gương mẫu”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Trước hết đảng viên phải hiểu, đảng bộ phải thống nhất từ những điều căn bản như về tầm quan trọng của các chỉ thị 03, 05; các nội dung cũng như điểm mới của chỉ thị 05 so với 03; gắn việc học Bác với các nhiệm vụ của địa phương như thế nào. Đặc biệt, trong công tác lãnh đạo chỉ đạo, BTV đảng ủy coi trọng công tác kiểm tra giám sát việc triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết TW4 khóa 11 “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay”, Nghị quyết số 02-NQ/HU, ngày 11-7-2017 của BCH Đảng bộ huyện về chấn chỉnh nền nếp, kỷ cương, tác phong làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện; Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 19-9-2018 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới vào năm 2019…

Tại Vũ Vân, tỷ lệ đảng viên về tham gia quán triệt các nội dung liên quan đến các chỉ thị 03, 05 đều đạt trên 85%; thống nhất 100% các chi bộ các tổ chức đoàn thể và nhân dân tham gia giờ học toàn tỉnh. Hàng năm 100%  các ban ngành đoàn thể, các đơn vị, các chi bộ, các tổ chức xã hội đều đăng ký thi đua trong việc thực hiện Chỉ thị 03 và phong trào thi đua  người tốt việc tốt ngay từ đầu năm. Việc thực hiện chỉ thị 05 gắn nhiệm vụ rõ cho từng đồng chí nhất là người đứng đầu, sức chiến đấu của tổ chức chi bộ đảng nâng cao, hàng năm tỷ lệ đảng viên hoàn thành suất sắc nhiệm vụ đạt gần 20%, đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt trên 70%, tỷ lệ chi bộ đạt TSVM gần như 100%. Kéo theo đó là sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân trong việc học tập và làm theo Bác, thực hiện tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

Học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới

Vũ Vân nằm ở phía Nam huyện, địa bàn xa trung tâm, giao thông đi lại khó khăn. Xuất phát điểm xây dựng nông thôn mới năm 2011 vô vàn khó khăn, bấy giờ mới đạt 8/18 tiêu chí (xã không có chợ). Đảng ủy xã đã nghiêm túc họp bàn, xác định việc triển khai chỉ thị 03 chính là một trong động lực, đòn bẩy để kêu gọi, vận động toàn dân dồn sức quyết tâm cán đích nông thôn mới. Trong đó, bài học về tính tiền phong gương mẫu của Đảng viên và phát huy dân chủ, đảm bảo công khai, minh bạch là mấu chốt. Theo đó, mọi hoạt động đảng viên phải gương mẫu đi đầu, từ dồn điền đổi thửa, chỉnh trang đồng ruộng, hiến đất, hiến kế, hiến công làm cánh đồng mẫu, đường giao thông nông thôn. Việc công khai dân chủ được thực hiện ngay trong cuộc họp của đảng ủy, BCH, các chi bộ thôn…khi bàn kế hoạch, giải pháp thực hiện tiêu chí nào trước, tiêu chí nào sau, nguồn lực ở đâu, chi tiêu như thế nào…Từ việc đảng viên hiểu, tiên phong đi đầu đến kiên trì tuyên truyền vận động nhân dân làm theo là cả quá trình. Vũ Vân chọn các tiêu chí gắn liền đời sống dân sinh, đặc biệt góp phần nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống nhân dân để làm trước: y tế, giáo dục, thuỷ lợi tưới tiêu, cơ sở vật chất thôn làng…Vai trò người đứng đầu, thành viên cấp ủy không chỉ dừng lại ở gương mẫu, mà còn năng động tìm gọi các nguồn lực, đặc biệt là con em xa quê hướng tâm về xây dựng nông thôn mới. Trong tổng nguồn vốn 21.05 tỷ đồng thực hiện xây dựng nông thôn mới, nhân dân đóng góp 5.88 tỷ đồng, nguồn xã hội hóa 5.65 tỷ đồng, nhân dân hiến trên 146.000 m2 để làm giao thông nội đồng, hơn 4000 m2 đất làm đường giao thông. Đây là xã đầu tiên của huyện thực hiện xây dựng nông thôn mới không có nợ công. Trong thành quả chung ấy, các chi bộ thôn Thái Sa, Tiền Phong thực sự tiền phong gương mẫu, nhiều cán bộ đảng viên đã được vinh danh, các gia đình có con em xa quê như gia đình bà Trần Thị Ân ủng hộ trước sau hơn 350 triệu đồng, gia đình ông Trần Văn Đúc ủng hộ 100 triệu đồng, gia đình cụ Nguyễn Thị Linh thôn Tiền Phong ủng hộ 200 triệu đồng, gia đình ông Bùi Đức Giang ở Thành phố Điện Biên ủng hộ 200 triệu đồng…Bên cạnh đó còn phải nói đến nhiều tấm gương tiêu biểu đã cùng với lãnh đạo xã thôn tổ chức cho nhân dân xây dựng lên tuyến đường bê tông theo quy chuẩn, điển hình như đồng chí Phạm Văn Đãi, đồng chí Vũ Văn Cốc, đồng chí Ngô Văn Tích, đồng chí Nguyễn Đình Hòe thôn Tiền Phong, đồng chí Nguyễn Thị Quế thôn Thái Sa, đồng chí Đào Thị Vui thôn Nhân Bình, bà Lê Thị Thanh Thúy thôn Việt Thắng. Các tập thể và cá nhân ấy chính là điển hình cho việc gương mẫu thực hiệc các chỉ thị 03, rồi 05 gắn liền với xây dựng nông thôn mới.

Học Bác là việc làm suốt đời

Từ một xã nghèo xa trung tâm, Vũ Vân hôm nay vươn mình với diện mạo nông thôn mới khang trang, sạch đẹp. Phong trào đòan kết, thi đua trong lĩnh vực phát triển kinh tế, tìm tạo việc làm nâng cao thu nhập được đông đảo nhân dân tham gia. Trong đó, ngoài việc phát huy nghề truyền thống như trồng rau cải bắp ở cánh bãi, nhân dân Vũ Vân còn mạnh dạn tiếp thu giống cây con mới, ngành nghề phụ cải thiện thu nhập. Hiên nay, thu nhập bình quân đầu người của xã đạt 35 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 8.04% năm 2011 xuống còn 1.51% năm 2016. Năm 2018, theo chuẩn đa chiều, tỷ lệ hộ cận nghèo là 2.47%, hộ nghèo 96 hộ, 4.23%. Đời sống tinh thần của nhân dân được cải thiện. Hàng năm, trên 95% thôn làng, 85% gia đình đạt văn hóa. Hoạt động nhân đạo, đoàn kết giúp nhau xóa đói giảm nghèo được củng cố, duy trì.

Thành quả đó là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả thiết thực từ việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách chủ tịch Hồ Chí Minh trên mọi lĩnh vực. Bởi vậy, đảng bộ xã tiếp tục coi việc học Bác là cả hành trình, gắn liền với xây dựng một Vũ Vân no ấm, văn minh. Trò chuyện cùng phóng viên, Ông Trần Quang Huy – Bí thư đảng ủy xã Vũ Vân cho rằng: việc học Bác theo chỉ thị 03, hay 05, bản chất cũng chỉ là một, đó là mang ánh sáng đạo đức, phong cách, việc làm của Người chiếu rọi nên mọi mặt đời sống chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của mỗi địa phương. Trong đó, đảng viên, chi bộ, đảng bộ phải thực sự hiểu và gương mẫu thực hiện. Từ đó tạo tính lan tỏa sâu rộng trong đội ngũ cán bộ, tầng lớp nhân dân. Và không chỉ học Bác trong công tác, mà trong cả sinh hoạt, đời sống hàng ngày, không phải học một vài năm, mà là cả hành trình dài, cả một đời người. Nắm bắt và quán triệt được tinh thần đó, đảng bộ xã Vũ Vân tiếp thu và triển khai chỉ thị 03, 05 theo từng năm một cách nền nếp, bài bản. Năm 2018, địa phương tập trung triển khai học Bác ở chi bộ, tạo đột phá trong nền nếp sinh hoạt chi bộ, mà cụ thể nhất là thời gian họp nghiêm túc. Theo đó, lề lối làm việc của cấp ủy, chính quyền, các ban ngành đoàn thể cũng chuyển biến theo hướng tích cực, hiệu quả. Lấy nòng cốt là cán bộ, đảng viên, công chức xã nâng cao nhận thức, thay đổi lề lối làm việc theo hướng gần dân, sát dân, hiệu quả. Học Bác gắn với việc thường xuyên trau dồi, rèn luyện bản thân, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nền nếp sinh hoạt và thái độ phục vụ nhân dân. Dự kiến năm nay, xã triển khai 1-2 buổi tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo đảng, chính quyền với người dân, để góp phần nâng cao chất lượng cải cách hành chính, giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, tồn đọng, những vấn đề nhạy cảm, đặc biệt là những hiệu quả tích cực trong lĩnh vực xây dựng nông thôn mới. Vai trò người đứng đầu vô cùng quan trọng, lựa chọn những đồng chí có đủ phẩm chất, năng lực, nhất là năng lực trong chỉ đạo, điều hành thực tiễn; có kinh nghiệm về quản lý, tổ chức sản xuất, gương mẫu về mọi mặt, có khả năng tập hợp, quy tụ quần chúng, biết khơi dậy trí tuệ của cán bộ, đảng viên, phối hợp chặt chẽ các hoạt động của cơ quan, các đoàn thể nhân dân; triển khai tổ chức thực hiện chương trình mục tiêu đúng hướng, đạt hiệu quả cao. Học tập và làm theo Bác, Vũ Vân không chỉ hướng đến nông thôn mới nâng cao vào năm 2020, mà là một nông thôn mới no ấm, phát triển bền vững.


Tác giả: Bài và ảnh Hà Thanh
Nguồn:vuthu.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 2 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 520
Hôm qua : 2.048
Tháng 09 : 50.866
Năm 2021 : 697.421