A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Những bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ cơ sở ở Vũ Thư

Đến nay, 51 TCCS Đảng (trong đó 30 Đảng bộ xã, thị trấn, 21 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ huyện Vũ Thư) đã hoàn thành Đại hội Đảng nhiệm kỳ (2020 – 2025). Nhìn lại quá trình chuẩn bị, tổ chức và kết quả Đại hội Đảng bộ cơ sở, huyện Vũ Thư đã rút ra nhiều bài học kinh nghiệm quan trọng.

Hình ảnh đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Minh Quang huyện Vũ Thư (ảnh Hà Thanh)

Trong báo cáo chính trị trình tại Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở huyện Vũ Thư nhiệm kỳ vừa qua khẳng định các Đảng bộ đã lãnh đạo phát triển toàn diện về chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, QPAN, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh. Đáng chú ý là các Đảng bộ nông thôn, lãnh đạo đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế địa phương đạt bình quân từ 7 đến 11.9%/năm và hoàn thành mục tiêu Đại hội đã đề ra. Đặc biệt một số xã có tốc độ phát triển nhanh đạt mức trên 10%/năm như: Tự Tân, Minh Quang, Minh Lãng, Vũ Hội, Song An... Bước sang nhiệm kỳ mới (2020 – 2025), các Đảng bộ đều xác định, đây là giai đoạn hội nhập và tiến đến công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn. Chính vì vậy, ổn định chính trị, phát triển kinh tế nhanh và bền vững là nhiệm vụ trọng tâm và then chốt. Để thực hiện được các mục tiêu đề ra, vai trò lãnh đạo của TCCS Đảng rất quan trọng. Muốn vậy, đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là đội ngũ ủy viên Ban chấp hành cần phải có năng lực đủ sức gánh vác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Ban tổ chức huyện ủy Vũ Thư cho biết: Đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu được 455 đồng chí tham gia cấp ủy khóa mới. Nét mới trong công tác nhân sự đó là sự trẻ hóa rõ rệt. Dưới 35 tuổi là 43 đồng chí, chiếm 9,4%;  và 289 đồng chí có độ tuổi từ 35 đến 50 tuổi- chiếm 63,5% . Việc trẻ hóa đội ngũ cán bộ đã tạo ra sự năng động, nhạy bén và xung kích trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đề ra những quyết sách phát triển cho địa phương. Đi cùng với sự trẻ hóa về độ tuổi là trình độ đội ngũ cán bộ được nâng lên. Về chuyên môn, có tới 98,3% ủy viên BCH có trình độ Cao Học, Đại học, Cao đẳng và Trung cấp. Về lý luận, có 32 đồng chí trình độ cao cấp, 401 đồng chí trình độ trung cấp chính trị và 22 đồng chí qua đào tạo sơ cấp chính trị. Nhận thức và bản lĩnh về chính trị được nâng kết hợp với năng lực chuyên môn vững là cơ sở quan trọng giúp cho BCH đảng bộ xã, thị trấn dám nghĩ, dám quyết và đưa ra những Nghị quyết mang tính đột phá trong thời kỳ hội nhập. Đồng thời, thuận lợi trong việc quy hoạch, bố trí, sắp xếp các vị trí cán bộ lãnh đạo, quản lý và các ngành của mỗi địa phương.

Đánh giá về công tác nhân sự sau Đại hội, ban thường vụ huyện ủy đã khẳng định: Các đảng bộ cơ sở đã bầu chọn đúng những người có đức, có tài phục vụ cho công việc của Đảng. Có được điều này là trong khi thực hiện quy trình Đại hội, các Đảng bộ đã phát huy và mở rộng công tác dân chủ. Quá trình chuẩn bị từ văn kiện tới nhân sự của Đại hội, các Đảng bộ cơ sở ở Vũ Thư đã thực hiện đúng quy trình, quy định theo tinh thần Chỉ thị 35- ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị. Tất cả đều được công khai và tổ chức lấy ý kiến xây dựng của mỗi đảng viên từ mỗi chi bộ. Các ý kiến được tiếp thu và vận dụng vào các bước chuẩn bị và tổ chức đại hội không chỉ phát huy được trí tuệ, sức mạnh đoàn kết trong đảng mà còn làm cho Đại hội diễn ra thuận lợi, đúng tiến trình và đạt kết quả cao.

Công tác bầu cử tại đại hội đại biểu Đảng bộ xã  (Ảnh Hà Thanh)

Trong quá trình chuẩn bị cho đại hội, các Đảng ủy, chi ủy đã chỉ đạo các tiểu ban xây dựng chương trình, kế hoạch, tổng hợp số liệu tiến hành tổng kết các mặt công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Trên cơ sở đó xây dựng dự thảo báo cáo, tổ chức các hội nghị để xin ý kiến đóng góp vào báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm trình đại hội Đảng bộ, chi bộ nhiệm kỳ 2020-2025. Ban Thường vụ Huyện ủy đã giao cho Tổ công tác chỉ đạo đại hội duyệt báo cáo chính trị, báo cáo kiểm điểm và công tác chuẩn bị đại hội của các TCCS Đảng. Công tác tuyên truyền Đại hội được quan tâm chú trọng, việc tuyên truyền về các nội dung Đại hội được cập nhật thường xuyên, phát trên hệ thống Đài truyền thanh huyện và cơ sở. Bên cạnh đó là việc xây dựng nội dung tuyên truyền  Đại hội Đảng trong nội dung sinh hoạt Đảng, đoàn thể, tập trung trong các kỳ sinh hoạt tháng 3, tháng 4, tháng 5/2020. Tuyên truyền về các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên tiêu biểu trên các lĩnh vực; Kết quả tổ chức đại hội chi bộ cơ sở; Làm tốt công tác bảo đảm an ninh, giữ vững ổn định chính trị, nắm bắt, phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng  của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đối với đại hội đảng bộ các cấp; Tổng hợp các ý kiến tham gia góp ý vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và văn kiện đảng bộ huyện lần thứ XVI. Tuy bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, xong  Đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở cơ bản diễn ra theo đúng lộ trình, kế hoạch thời gian đã đề ra, phát huy cao độ tính khách quan, dân chủ, đoàn kết, sáng tạo, đổi mới trong suốt quá trình chuẩn bị trước, trong và sau đại hội.

Quá trình chỉ đạo Đại hội đảng bộ cơ sở, Ban thường vụ huyện ủy Vũ Thư đều có chung nhận định, các đảng bộ đã ban hành được những Nghị quyết sát, đúng với yêu cầu thực tiễn và mong muốn của các tầng lớp nhân dân. Để đại hội Đảng bộ, chi bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025 thành công tốt đẹp, trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo đại hội rút ra một số bài học kinh nghiệm như: 

Một là: Đoàn kết thống nhất trong cấp ủy là yếu tố quyết định đảm bảo cho đại hội thành công đúng theo dự kiến, nơi nào BCH Đảng đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện thì mọi việc sẽ được giải quyết thấu đáo, kịp thời, hiệu quả.

Hai là: Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội là yếu tố then chốt hàng đầu tạo nên sự thành công của đại hội, nhằm thống nhất tư tưởng và hành động của mọi đảng viên đối với sự kiện trọng đại của địa phương, đơn vị.

Ba là: Công tác chuẩn bị là yếu tố cơ bản, nơi nào tập thể cấp ủy quan tâm, sâu sát, có thái độ nghiêm túc và có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác chuẩn bị thì đại hội nơi đó ít xảy ra sai sót, nhầm lẫn, đảm bảo thành công của đại hội.

Bốn là: Việc thâm nhập thực tế, sâu sát cơ sở nắm tình hình, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân, kịp thời xử lý, điều chỉnh, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc, sai sót sẽ tạo tiền đề để tốt đẹp khi bước vào đại hội.

Năm là: Phát huy dân chủ và thực hành công khai dân chủ rộng rãi trong quá trình tổ chức đại hội, nhất là quy trình, thủ tục, tiêu chuẩn, điều kiện của các nhân sự tham gia ứng cử cấp uỷ là bài học có ý nghĩa sâu sắc đối với công tác lãnh đạo, chỉ đạo đại hội, nhằm phát huy sức mạnh và trí tuệ của cả đảng bộ cho công tác chỉ đạo đại hội…

Sáu là: các quy chế, quy định về phân cấp quản lý cán bộ trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện đề án công tác nhân sự sau đại hội. Tránh tư tưởng nể nang, né tránh, đùn đẩy, ngại va chạm khi giải quyết công tác bố trí, sắp xếp cán bộ...

Vũ Thư hoàn thành Đại hội Đảng bộ cơ sở với thành công không chỉ bầu đúng, bầu đủ số lượng BCH Đảng bộ, ra được những Nghị quyết đáp ứng yêu cầu thời kỳ mới mà còn rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm trong công tác dân vận, công tác tư tưởng và xây dựng lực lượng cho Đảng ngày càng có chất lượng cao… Đó là những điều rất đáng ghi nhận cần được phát huy trong công tác xây dựng Đảng ở Vũ Thư./.


Tác giả: Bài và ảnh Thanh Vân
Nguồn: UBND huyện Vũ Thư
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 52
Hôm qua : 1.734
Tháng 07 : 5.234
Năm 2020 : 451.507