A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kết quả bước đầu trong tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn

Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện uỷ Vũ Thư đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo  thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội” và “Quy định về việc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”. Đặc biệt năm 2018, Ban Thường vụ Huyện ủy đã ban hành Kế hoạch số 55-KH/HU ngày 26/9/2018 về việc “Tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và cấp xã với nhân dân trên địa bàn huyện Vũ Thư”.

Người dân Vũ Thư tích cực tham gia chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM

Để thực hiện Kế hoạch đạt hiệu quả, Ban thường vụ Huyện ủy đã ban hành Công văn số 830-CV/HU ngày 03/4/2019 chỉ đạo về việc tiếp tục thực hiện Kế hoạch 55-KH/HU, yêu cầu cấp ủy cơ sở xây dựng Kế hoạch và tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp xã, thị trấn với nhân dân trên địa bàn năm 2019.

Đến nay, huyện đã tổ chức 3 cuộc tiếp xúc đối thoại trực tiếp giữa đồng chí Bí thư Huyện ủy, đồng chí Chủ tịch UBND huyện với nhân dân các xã Dũng Nghĩa, Bách Thuận và Hòa Bình; 25/30 xã, thị trấn tổ chức cho đồng chí Bí thư đảng bộ và đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân, với trên 900 lượt ý kiến liên quan đến các lĩnh vực đất đai, môi trường, giao thông, chế độ chính sách… Thông qua cuộc tiếp xúc, đối thoại đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự gắn bó, gần gũi và trách nhiệm giữa đảng, chính quyền với nhân dân củng cố niềm tin của nhân dân đối với đảng và sự điều hành, quản lý của chính quyền xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để việc tuyên truyền phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, chủ trương của cấp ủy đảng, quy định của chính quyền địa phương tới nhân dân. Bên cạnh đó còn giúp người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền nắm bắt được tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở để tập trung giải quyết, từ đó nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc thực hiện nhiệm vụ.

Qua thực tiễn tham mưu chỉ đạo tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và cấp xã với nhân dân trên địa bàn huyện, có thể rút ra một số bài học kinh nghiệm sau:

Một là: Phải thường xuyên sâu sát cơ sở, quan tâm làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương để nhân dân được biết, được bàn, được quyết định và được kiểm tra, giám sát, mọi chủ trương, chính sách có liên quan đến lợi ích của nhân dân đều phải công khai để nhân dân biết và được tham gia góp ý trước khi quyết định.

Hai là: Cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội từ huyện đến cơ sở tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng việc thực hiện Quyết định số 217, Quyết định số 218 của Bộ Chính trị gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW, Quyết định 290-QĐ/TW của Trung ương, Pháp lệnh 34/PL-UBTVQH11 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở cơ sở, các văn bản hướng dẫn của cấp trên đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân biết và thực hiện.

Ba là: Hàng năm, cấp ủy các cấp xây dựng kế hoạch tiếp xúc đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn và coi đây là việc làm thường xuyên đồng thời chỉ đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội căn cứ vào chức năng nhiệm vụ và điều kiện cụ thể, chủ động xây dựng kế hoạch, đề xuất nội dung giám sát và thực hiện đảm bảo hiệu quả.

Bốn là: Các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở làm tốt công tác phối hợp tham mưu cho cấp ủy tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị.

Năm là: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp với nhân dân. Thực hiện nghiêm túc Quy chế số 07-QC/TU ngày 08/8/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp với nhân dân trên địa bàn tỉnh Thái Bình và Kế hoạch số 55-KH/HU ngày 26/9/2018 của Ban thường vụ huyện ủy Vũ Thư. Qua đó tiếp thu những ý kiến đóng góp của nhân dân đối với việc xây dựng Đảng, chính quyền; góp ý vào các dự thảo Nghị quyết, Chỉ thị về phát triển kinh tế, văn hoá - xã hội của địa phương./.


Tác giả: Đỗ Thị Hồng Liên - Ủy viên BTV, Trưởng ban dân vận huyện ủy Vũ Thư
Nguồn:Cổng Thông tin điện tử Thái Bình Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.700
Hôm qua : 2.458
Tháng 08 : 1.700
Năm 2021 : 568.191