A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hiệu quả từ các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân

Sau hơn 02 năm thực hiện Kế hoạch số 55-KH/HU, ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và cấp xã với nhân dân trên địa bàn huyện Vũ Thư đã thu được những kết quả quan trọng. Do đó, đã phát huy được sức mạnh nội lực của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đặc biệt là sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của huyện; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp đã đề ra.

Một buổi đối thoại giữa Hội viên phụ nữ với một số ngành của huyện và cấp ủy Đảng, chính quyền xã Dũng Nghía (Ảnh: Tiên Dung)

Tuy nhiên, công tác tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân vẫn còn một số hạn chế. Một số cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân chưa quan tâm đúng mức tới công tác tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Công tác phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; chủ trương của cấp ủy Đảng, quy định của chính quyền địa phương thông qua các hội nghị đối thoại hiệu quả chưa cao. Có nơi, tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân, nhất là những khó khăn, vướng mắc của người dân đã được nêu trong các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp, hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân nhưng chưa được giải quyết kịp thời.

Để thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW, Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về việc ban hành “Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội”, “Quy định Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền”, đặc biệt là Kế hoạch số 55-KH/HU, ngày 26/9/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và cấp xã với nhân dân trên địa bàn huyện Vũ Thư; các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân; trọng tâm là thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

1. Nâng cao nhận thức của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp và của nhân dân về tầm quan trọng của hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân. Đồng thời, phát huy sự tham gia chủ động, tích cực của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp và của mọi người dân trong công tác tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân.

2. Thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 55-KH/HU, ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện và cấp xã với nhân dân trên địa bàn huyện Vũ Thư.

3. Đổi mới, đa dạng hóa các hình thức, cách thức tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn. Với mục tiêu thông qua tiếp xúc, đối thoại nhằm thông báo tình hình của địa phương; phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước để nhân dân biết được, hiểu được và thực hiện đúng, có hiệu quả. Đồng thời, cấp ủy Đảng, chính quyền nắm được những ý kiến, kiến nghị của nhân dân về phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền; hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân; về đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên.

4. Các xã, thị trấn chưa tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân trên địa bàn năm 2020 thì khẩn trương tổ chức thực hiện xong trong tháng 11 năm 2020.

5. Sau hội nghị đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy Đảng, chính quyền với nhân dân, cấp ủy, chính quyền cần tập trung giải quyết kịp thời, có hiệu quả những tâm tư, nguyện vọng hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nhất là những khó khăn, vướng mắc của người dân đã được nêu nhiều lần trong các hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp nhưng chưa được giải quyết.

Qua hơn 02 năm thực hiện Kế hoạch số 55-KH/HU, ngày 26 tháng 9 năm 2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy, có thể khẳng định rằng đây là việc làm rất thiết thực, hiệu quả; được cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân đồng tình ủng hộ. Từ đó, việc tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước thuận lợi hơn; góp phần quan trọng vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội của địa phương. Vì vậy, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các cuộc tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân có hiệu quả hơn trong thời gian tới.


Tác giả: Ban dân vận huyện ủy Vũ Thư
Nguồn:vuthu.thaibinh.gov.vn Copy link
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 702
Hôm qua : 3.427
Tháng 06 : 35.234
Năm 2021 : 456.336