A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng nay, (15/6), Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Vũ Thư lần thứ XVI nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc. Sau chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc, đúng 7h45 phút đại hội chính thức khai mạc.

Về dự, chỉ đạo đại hội có các đồng chí: Ngô Đông Hải - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tiến Thành - Phó Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên BTV tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh; Các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tỉnh; các tướng lĩnh công an, quân đội là người con của quê hương Vũ Thư; các đồng chí Bí thư Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; các đồng chí nguyên Bí thư, Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND - UBND huyện qua các thời kì; các đồng chí nguyên UV BTV huyện ủy, PCT HĐND - UBND huyện, các đồng chí UVBCH Đảng bộ huyện khóa XV đã nghỉ hưu, chuyển công tác; Đại biểu mẹ Việt Nam anh hùng xã Vũ Tiến và anh hùng lao động Nguyễn Thị Mận xã Vũ Vân; đại diện các tổ chức xã hội nghề nghiệp, các doanh nghiệp trung ương, của tỉnh, của huyện đóng trên địa bàn. Đặc biệt là sự có mặt của 245 đại biểu chính thức được bầu từ 51 cơ sở đảng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và kết tinh trí tuệ của gần 10.000 đảng viên trong toàn đảng bộ huyện.

Với chủ đề "Phát huy truyền thống đoàn kết thống nhất, giữ vững ổn định chính trị xã hội, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khai thác tốt tiềm năng, lợi thế, huy động mọi nguồn lực, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; xây dựng huyện Vũ Thư phát triển kinh tế nhanh và bền vững; xây dựng huyện Vũ Thư phát triển toàn diện". Tinh thần ấy được tóm tắt ngắn gọn, xúc tích trong diễn văn khai mạc do đồng chí Đặng Hồng Kì - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã thay mặt đoàn chủ tịch trình bày tại đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Tuấn – TUV, Bí thư Huyện ủy trình bày báo cáo tóm tắt của BCH Đảng bộ huyện khóa XV, trình đại hội khóa XVI. Nhiệm kỳ qua, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song toàn Đảng bộ, hệ thống chính trị và nhân dân trong huyện luôn đoàn kết, thống nhất, nỗ lực vượt qua, đạt nhiều kết quả quan trọng và tương đối toàn diện. Huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức hầu hết các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XV đề ra. Kinh tế đạt tốc độ tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tổng giá trị sản xuất 5 năm (2016-2020) ước đạt 50.699,06 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 9,55%.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 51,993 triệu đồng, tăng 23,857 triệu đồng so với năm 2015. Nông nghiệp phát triển tương đối toàn diện theo hướng bền vững, tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm đạt 2,71%, vượt mục tiêu Đại hội. Trong đó ngành trồng trọt tập trung chỉ đạo đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, hình thành các vùng sản xuất tập trung theo hướng hàng hóa có bao tiêu sản phẩm. Huyện đã xây dựng được 22 cánh đồng mẫu lớn và quy hoạch 11 vùng thực hiện tích tụ ruộng đất. Cơ giới hóa trong sản xuất từng bước được thực hiện. Chăn nuôi phát triển theo hình thức tập trung, chú trọng cải tạo, nâng cao chất lượng giống, quy trình chăn nuôi tiên tiến để tăng năng suất, chất lượng và hiệu quả. Đặc biệt, lĩnh vực xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả đáng tự hào, đưa huyện cán đích nông thôn mới trước 1 năm so với mục tiêu. Tổng nguồn lực đầu tư xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 đạt 883,7 tỷ đồng. Trong đó nhân dân đóng góp 59 tỷ đồng, tự nguyện hiến trên 589.000 m2 đất và hàng nghìn ngày công lao động.

Lĩnh vực công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng cơ bản của huyện tăng trưởng bình quân 16,01%/năm, tăng 3,81% so với mục tiêu Đại hội. Thương mại dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống nhân dân. Huyện đã kêu gọi thu hút đầu tư, tổ chức gặp mặt doanh nghiệp và tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh.  Đến nay, toàn huyện có 365 doanh nghiệp, tăng 150 doanh nghiệp so với năm 2015, thu hút trên 20.000 lao động, vức mức thu nhập 3.5 - 7 triệu đồng/người/tháng. 5 năm qua, đã thu hút 38 dự án đầu tư vào huyện, mức đầu tư khoảng 3556 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập cho trên 10.000 lao động, góp phần năng giá trị sản xuất toàn ngành lên 223% so với đầu nhiệm kỳ.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có chuyển biến tích cực; chất lượng giáo dục văn hóa đại trà ổn định ở mức cao, chất lượng học sinh giỏi luôn giữ vị trí tốp đầu của tỉnh. Phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao phát triển mạnh; Các chương trình y tế, công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được bảo đảm; 30/30 xã thị trấn được công nhận xa chuẩn quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011-2020; toàn huyện có 88.7% dân số có thẻ BHYT; các chính sách an sinh xã hội, chính sách với người và gia đình có công được thực hiện đầy đủ, kịp thời, ngày một đáp ứng tốt hơn nữa những mong mỏi của nhân dân; hoạt động nhân đạo, từ thiện được đẩy mạnh; đời sống vật chất và tinh thần nhân dân được cải thiện và nâng cao. Quốc phòng được củng cố, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đặc biệt, Đảng bộ huyện luôn chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên được quán triệt, học tập đầy đủ và được cụ thể hóa bằng văn bản để tổ chức thực hiện đồn bộ, thống nhất. Công tác xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh vượt mục tiêu đề ra. Trong 5 năm qua đã kết nạp 714 quần chúng ưu tú vào Đảng, có 145 lượt tổ chức cơ sở Đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Các tổ chức Đảng đã thực hiện 261/277 cuộc kiểm tra, 211/227 cuộc giám sát tổ chức Đảng và Đảng viên. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, sức chiến đấu và vai trò tiền phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Hoạt động của MTTQ và các đoàn thể có nhiều tiến bộ; đã xây dựng, củng cố được sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để tập trung phát triển kinh tế - xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Đại hội cũng thẳng thắn nhìn vào những hạn chế, thiếu sót trong thời gian qua, từ đó nêu bài học kinh nghiệm tiếp tục nỗ lực trong nhiệm kỳ mới. Trong đó chú trọng sợi chỉ đỏ xuyên suốt chính là: nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng. Đề cao vai trò, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân và người đứng đầu; mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể trong xử lý, giải quyết công việc. Từ đó xây dựng huyện Vũ Thư phát triển toàn diện với các chỉ tiêu cơ bản. Tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất bình quân hàng năm 10,68%/năm. Thu nhập bình quân đầu người năm 2025 dạt 78 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT năm 2025 đạt 100%. Giảm 1/3 quy mô số hộ nghèo giai đoạn 2021 - 2025. Giải quyết việc làm cho trên 5.500 lao động/năm. Phấn đấu đến năm 2025 có 30% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, trong đó có 10% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu. Số tổ chức cơ sở Đảng Hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 90% trở lên, Đảng viên Hoàn thành tốt nhiệm vụ đạt 80% trở lên. Để đạt được những kết quả đó, huyện cũng đã nêu rõ 7 nhiệm vụ, giải pháp cụ thể trên tất cả các lĩnh vực. Đồng thời cũng nhấn mạnh 5 giải pháp trọng tâm và 3 khâu đột phá. Trong đó, xác định 5 nhóm giải pháp trọng tâm là:

Một là: Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng, nâng cao chất lượng đảng viên. Xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Hai là: Tích cực đổi mới, sáng tạo, thực hiện quyết liệt, hiệu quả cải cách hành chính, chế độ công chức, công vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có thái độ, tinh thần trách nhiệm cao, tận tụy trong công việc, có phong cách làm việc dân chủ, khoa học và từng bước chuyên nghiệp.

Ba là: Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, đặc biệt là thương mại, dịch vụ; xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; thu hút, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đạt chỉ tiêu đề ra.

Bốn là: Phát triển giáo dục và đào tạo, tăng cường áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất và đời sống. Chú trọng công tác đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân. Thực hiện tốt chính sách xã hội và bảo đảm an sinh xã hội. Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân. Chăm lo nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và quyền làm chủ của nhân dân.

Năm là: Củng cố, xây dựng quốc phòng, an ninh vững mạnh. Giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường nắm bắt, dự báo tình hình. Quyết liệt đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân. Kịp thời giải quyết các khiếu nại, tố cáo của công dân và những vấn đề bức xúc mới nảy sinh ngay tại cơ sở bảo đảm đúng quy định và phù hợp tình hình thực tiễn.

Đồng thời, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng xác định 3 khâu đột phá cho phát triển nhanh và bền vững, đó là: Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cấp huyện, cấp xã đủ số lượng, có năng lực, trình độ chuyên môn và phẩm chất chính trị. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, chế độ công chức, công vụ và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; Tập trung xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối các xã, thị trấn trong huyện; ưu tiên các xã xa trung tâm huyện. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, tập trung quy hoạch và thực hiện một số vùng trồng hoa, cây ăn quả, cây dược liệu, rau, củ, quả... có giá trị kinh tế cao; phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, nông nghiệp công nghệ cao; Tập trung phát triển du lịch gắn với phát triển các ngành dịch vụ, thương mại, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

Trên tinh thần thẳng thắn, xây dựng, các đại biểu tham luận một số ý kiến làm rõ báo cáo Chính trị, đưa ra những hướng đi cụ thể trên các lĩnh vực trọng tâm của huyện trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Ngô Đông Hải - Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Thái Bình đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Vũ Thư đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí cũng nêu rõ: cán bộ và nhân dân Vũ Thư cần phát huy tiềm năng vị trí địa lý, đất đai, con người để bứt phá hơn nữa, góp phần hướng đến mục tiêu xây dựng tỉnh Thái Bình trở thành tỉnh phát triển trong khu vực đồng bằng sông Hồng vào năm 2025. Đặc biệt cần nghiêm túc thực hiện các khâu đột phá từ trong tư tưởng đến hành động. Đồng chí cũng gợi mở và nhấn mạnh 4 nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Một là: Trong nhiệm kỳ qua, Vũ Thư đã có nhiều nỗ lực, cố gắng đã gặt hái nhiều thành tựu. Tuy nhiên tốc độ phát triển còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh và chưa có sự bứt phá rõ rệt...Thực tế đó đòi hỏi Đảng bộ và nhân dân huyện Vũ Thư tới đây phải thực sự vươn lên, tự hào và tự tin với các mục tiêu đã định, thực sự bứt phá quyết liệt, bắt kịp được xu hướng phát triển của tỉnh, đồng hành với thành phố Thái Bình, với tỉnh trong sự nghiệp phát triển chung.

Hai là:  Phải có kế hoạch phát triển đô thị thị trấn Vũ Thư trở thành thị trấn động lực, phát triển các đô thị gắn với với các trục hành lang kinh tế để hình thành tủng tâm các tiểu vùng có chức năng liên kết ngoại biên theo hướng đô thị xanh, đô thị cảnh quan. Đồng thời tiếp tục phát triển hạ tầng nông thôn, các khu dân cư nông thôn có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội từng bước hiện đại, giàu bản sắc. Chú trọng phát triển mạnh mẽ thương mại dịch vụ, du lịch. Chuyển đổi mạnh mẽ từ sản xuất lúa thuần túy sang sản xuấ cây rau màu, dược liệu, cây ăn quả, cây cảnh, các loại cây có hiệu quả cao khác. Đẩy mạnh tích tụ ruộng đất, ứng dụng mạnh mẽ tiến bộ khoa học kỹ thuật và khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp.

Ba là: Tạo động lực phát triển thực sự và ý chí vươn lên, phải đạt được thống nhất trong nhận thức và hành động, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân; mỗi cán bộ đảng viên, mà trước hết là đội ngũ lãnh đọa các cấp phải xác định được tinh thần trách nhiệm cao, thực sự đổi mới, năng động, sáng tạo, quyết liệt. Từ đó lựa chọn các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm, có tính đột phá để kiên trì, quyết tâm thực hiện bằng được với kế hoạch và lộ trình cụ thể, với tinh thần không ngừng nghỉ, theo đuổi đến cùng.

Bốn là: Tiếp tục phát huy cao độ sự đồng thuận và ủng hộ của nhân dân thông qua việc phát huy và thực hành dân chủ một cách thực chất. Phải để người dân biết, làm cho người dân hiểu, bàn bạc đồng thuận và tự giác tham gia thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Các đoàn thể nhân dân phải thực sự là nòng cốt, nhanh chóng đổi mới phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, sát dân.

Buổi chiều cùng ngày, Đại hội tiếp tục nghe đoàn chủ tịch Đại hội thông qua Đề án nhân sự cấp ủy huyện khóa XVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Báo cáo kết quả quy trình giới thiệu nguồn nhân sự tham gia ứng cử cấp ủy huyện khóa XVI; chia tổ thảo luận và tiến hành thảo luận tại các phòng họp. Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa mới, lấy phiếu giới thiệu nhân sự Bí thư cấp ủy huyện, họp BCH Đảng bộ khóa XVI phiên thứ nhất. Diễn biến tiếp theo của đại hội sẽ được Đài TT - TH Vũ Thư cập nhật và gửi tới quý vị và các bạn trong các chương trình thời sự sau.

 


Tác giả: Bài và ảnh Hà Thanh, Tiên Dung
Nguồn: UBND huyện Vũ Thư
Tổng số điểm của bài viết là: 4 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Tin liên quan
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.264
Hôm qua : 1.190
Tháng 08 : 4.192
Năm 2020 : 486.651