A- A A+ | Chia sẻ bài viết lên facebook Chia sẻ bài viết lên twitter Chia sẻ bài viết lên google+ Tăng tương phản Giảm tương phản

50 năm Đảng bộ, chính quyền, LLVT và Nhân dân Thái Bình thực hiện di chúc Chủ tịch HCM

Trong suốt 50 năm qua (1969- 2019), thực hiện Di chúc của Người, cùng những tình cảm sâu nặng, lời chỉ bảo ân tình và mong muốn của Bác trong những lần khi Người về thăm tỉnh đã khắc sâu trong tâm trí của mỗi người dân Thái Bình, trở thành động lực tinh thần to lớn, thôi thúc Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, thách thức, hoàn thành thắng lợi, toàn diện nhiệm vụ chính trị trong các giai đoạn cách mạng. Trải qua các chặng đường cách mạng, Đảng bộ tỉnh Thái Bình luôn quán triệt và vận dụng sáng tạo đường lối, chủ trương của Đảng vào thực tiễn địa phương.

 

Là một trong những địa phương có chi bộ đảng ra đời sớm nhất cả nước, ngay sau khi thành lập, Đảng bộ không ngừng củng cố lại tổ chức và phát triển lực lượng về các địa phương trong tỉnh. Dưới sự lãnh đạo của các chi bộ đảng, nhiều cuộc đấu tranh cách mạng của Nhân dân trong tỉnh đã liên tiếp nổ ra; tiêu biểu là hai cuộc biểu tình của nông dân Duyên Hà - Tiên Hưng, ngày 01-5-1930 và của nông dân huyện Tiền Hải, ngày 14-10-1930; Thái Bình được Trung ương đánh giá là tỉnh có phong trào cách mạng mạnh nhất Bắc Kỳ.  

 Sau Cách mạng, Đảng bộ lãnh đạo Nhân dân đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài, giữ vững và củng cố chính quyền cách mạng, phát triển sản xuất, đẩy lùi nạn đói, diệt giặc dốt và xây dựng đời sống mới. Thái Bình vinh dự được Hồ Chủ tịch tặng Sổ vàng; Uỷ ban kháng chiến hành chính Liên khu Ba tặng danh hiệu “Tỉnh quang minh”. Trong kháng chiến chống thực dân Pháp, theo tiếng gọi thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Chúng ta thà hy sinh tất cả, nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”; phát huy truyền thống anh dũng, kiên cường, quân và dân Thái Bình đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, bám đất, giữ làng, đánh đuổi kẻ thù, giải phóng quê hương. Trong suốt thời kỳ kháng chiến, Thái Bình luôn là hậu phương vững chắc của quân và dân đồng bằng Bắc Bộ, chỉ huy sở tiền phương của Chiến khu 3, Mặt trận 5, Thành đội Hải Kiến. Hàng ngàn thanh niên đã lên đường nhập ngũ, hàng vạn tấn lương thực đã kịp thời chi viện cho chiến trường. Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp kết thúc thắng lợi với đỉnh cao là chiến thắng Điện Biên Phủ, Thái Bình được Chủ tịch Hồ Chí Minh tặng cờ "Quân dân một lòng tiêu diệt quân địch" và làng Nguyên Xá (Đông Hưng) được tặng cờ "Làng kháng chiến kiểu mẫu"; nhiều tập thể, cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Sau khi miền Bắc được hoàn toàn giải phóng, Đảng bộ Thái Bình đã lãnh đạo Nhân dân tích cực thực hiện công cuộc hàn gắn vết thương chiến tranh, khôi phục, phát triển sản xuất và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Trong những năm chống chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ, thấm nhuần chân lý "Không có gì quý hơn độc lập, tự do", quân và dân Thái Bình đã anh dũng đánh trả 1.064 trận bằng không quân, hải quân của giặc Mỹ; hàng chục vạn người con của Thái Bình đã lên đường nhập ngũ, là tỉnh có tỉ lệ người tham gia quân đội so với dân số cao nhất miền Bắc (18%). Thi đua với tiền tuyến anh hùng, nhân dân và lực lượng vũ trang Thái Bình đã bắn rơi 44 máy bay, bắn cháy 4 tàu chiến Mỹ. Phát huy truyền thống quê hương, những người con của quê hương Thái Bình đã chiến đấu, phục vụ chiến đấu, lao động sản xuất, học tập và công tác, lập nên những chiến công xuất sắc. Trên quê hương ngày đêm bị bom Mỹ bắn phá, Nhân dân Thái Bình vẫn “vững tay cày, chắc tay súng”, vừa sản xuất giỏi, vừa chiến đấu giỏi; kiên cường, bất khuất, bám đồng ruộng, nhà máy, công trường, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, Thái Bình là tỉnh đầu tiên ở miền Bắc đạt bình quân 5 tấn thóc/ha năm, góp phần cùng đồng bào, chiến sĩ cả nước đưa cuộc kháng chiến đi đến thắng lợi hoàn toàn.

Trong những năm 1975 - 1986, Thái Bình nhanh chóng khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời làm tròn nghĩa vụ hậu phương trong các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Thái Bình tiếp tục là điểm sáng của cả nước trong xây dựng mô hình cấp huyện, đưa nông nghiệp tiến lên sản xuất lớn, chi viện nhân lực tới khai phá các vùng kinh tế mới theo chủ trương của Nhà nước, từng bước ổn định đời sống nhân dân.

Bước vào thời kỳ đổi mới đất nước, thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội Đảng qua các nhiệm kỳ, Đảng bộ Thái Bình đã vận dụng và cụ thể hoá phù hợp với đặc điểm tình hình địa phương. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, tổng sản phẩm (GRDP) bình quân 5 năm (2011 - 2015) đạt 36.321 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng 8,04%/năm. Trong những năm gần đây, nền kinh tế tiếp tục ổn định và duy trì đà tăng trưởng khá; cơ cấu kinh tế nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tiếp tục chuyển dịch tích cực. Nhiều chủ trương, chính sách trong phát triển kinh tế - xã hội , xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai đồng bộ kịp thời như: tích tụ ruộng đất, phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thu hút đầu tư, ban hành và chỉ đạo triển khai Tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, cấp uỷ, chính quyền các cấp quán triệt sâu sắc nội dung của Chỉ thị, đồng thời xác định việc học tập và làm theo Bác phải bằng hành động cụ thể, thiết thực, gắn với các phong trào thi đua yêu nước và lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị ở địa phương, đơn vị. Đến nay, việc học tập và làm tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong mọi ngành, mọi giới và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh; có sức lan tỏa lớn trong toàn xã hội, tiêu biểu như: trong phát triển kinh tế có các phong trào “Toàn dân làm kinh tế giỏi”, “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng con vật nuôi”, “Xây dựng cánh đồng mẫu lớn” “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành sản phẩm”, “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, "sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng hiệu quả sản xuất, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động",… được triển khai sâu rộng trong cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động, các tầng lớp nhân dân, các doanh nghiệp và cơ sở sản xuất kinh doanh. Mặt trận Tổ quốc với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, "Đền ơn đáp nghĩa", “Uống nước nhớ nguồn”. "Nâng cao chất lượng chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ nhân dân ", "thực hiện 12 điều y đức",...của ngành Y tế. Lực lượng vũ trang tỉnh với các phong trào, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, "Thi đua quyết thắng", "Ra quân giành 3 đỉnh cao quyết thắng...", "Sáng mãi phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ"... diễn ra sôi nổi trong toàn quân. Các phong trào: “Công an Thái Bình làm theo lời Bác”, “Học tập 6 Điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân”, "Vì an ninh Tổ quốc", " Tất cả vì sự bình yên của Nhân dân" …trong ngành công an. Trong các đoàn thể chính trị xã hội cũng có nhiều phong trào thi đua, tiêu biểu như: “Phụ nữ Thái Bình làm theo lời Bác, thực hành tiết kiệm, giảm nghèo bền vững”, “Cựu chiến binh Thái Bình làm theo lời Bác”; “Hòm tiết kiệm làm theo Lời Bác”; “Hũ gạo tình thương” được phát động và thực hiện khá sôi nổi ở các địa phương, đơn vị. Thanh niên Thái Bình với phong trào: “xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Tuổi trẻ Thái Bình chung sức xây dựng đô thị văn minh”…Các phong trào nhân đạo từ thiện, các hoạt động thiện nguyện trong xã hội: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Từ thiện nhân đạo” “Bát cháo nghĩa tình”, “Xuân yêu thương”… phát triển mạnh mẽ, thu hút được sự hưởng ứng rộng rãi trong toàn xã hội. 

Việc xây dựng điển hình tiên tiến được cấp ủy, chính quyền các cấp chú trọng. Đến nay, toàn tỉnh đã có hàng trăm mô hình, điển hình tiên tiến học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách và những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thực hiện hướng dẫn của Trung ương và của tỉnh, thông qua các phong trào thi đua yêu nước, căn cứ tình hình thực tiễn địa phương, đơn vị, các chi bộ, đảng bộ cơ sở chọn những mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong cơ quan, đơn vị để bồi dưỡng, xây dựng điển hình tiên tiến. Theo đó, mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị tập trung xây dựng từ 1 đến 2 tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến và đăng ký với cấp ủy để theo dõi, giám sát. Ban Thường vụ cấp ủy có trách nhiệm quan tâm, theo dõi quá trình thực hiện cũng như tiêu chí phấn đấu của các điển hình tiên tiến để kịp thời đánh giá kết quả đạt được, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, rút kinh nghiệm để nhân rộng mô hình; vì vậy, các mô hình tiêu biểu ngày càng được nhân rộng và phát huy hiệu quả.

 Kết quả việc thực hiện các phong trào, các cuộc vận động, cũng như việc triển khai nhân rộng những mô hình hay, điển hình tiêu biểu trong thực hiện lời Bác dạy đã góp phần quan trọng và tạo sự chuyển biến rõ nét trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt trong những năm qua, nhất là năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020; bên cạnh những thuận lợi còn nhiều khó khăn, thách thức đan xen; song, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương; Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP, giá so sánh năm 2010) ước đạt trên 49.870 tỷ đồng, tăng 10,53% so với năm 2017, vượt kế hoạch đề ra. Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện theo hướng hiệu quả, bền vững. Đến hết năm 2018 toàn tỉnh có 237/264 xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới; 228 xã đạt chuẩn nông thôn mới và 01 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới. Hoàn thành chương trình nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh, 100% hộ dân nông thôn được cung cấp nước sạch.

Các lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa, thể dục thể thao và thông tin truyền thông đều đạt kết quả tốt. Chính sách đối với người, gia đình có công, các chính sách xã hội được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc và kịp thời. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; một số thủ tục hành chính được cắt giảm, rút ngắn thời gian, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và cá nhân…Sự nghiệp văn hoá, thông tin, thể dục - thể thao có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân được nâng lên. Giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ có nhiều tiến bộ. Quy mô giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng; chất lượng giáo dục toàn diện được nâng lên. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, kế hoạch hóa gia đình được thực hiện có hiệu quả. Các cấp, các ngành quan tâm, tổ chức thực hiện tốt các chính sách đối với người và gia đình có công với cách mạng và các chính sách xã hội. Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ trợ cấp ưu đãi thường xuyên cho các đối tượng chính sách. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, cấp Thẻ bảo hiểm y tế, hỗ trợ tiền điện... cho người có công, người nghèo, cận nghèo. Công tác lao động, việc làm được chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng, an ninh được tăng cường; tình hình chính trị - xã hội ổn định, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân đạt được những kết quả quan trọng. Công tác tư tưởng có nhiều sáng tạo, đổi mới, triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Đã chỉ đạo, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, các nghị quyết Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7, Trung ương 8 khoá XII, các chủ trương của cấp ủy và nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2018, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn. Duy trì nền nếp công tác nắm bắt và định hướng tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ, tổ chức đảng trong công tác quản lý, sử dụng thông tin và đấu tranh, phản bác các thông tin xấu, độc hại trên mạng Internet. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XII. Việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và của tỉnh được thực hiện nghiêm túc, kịp thời. Công tác tổ chức xây dựng Đảng: tập trung chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và đảng viên; xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh gắn với việc giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Công tác rà soát, sắp xếp, kiện toàn lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được quan tâm chỉ đạo quyết liệt, bước đầu đã đạt được những kết quả tích cực. Công tác cán bộ tiếp tục đổi mới theo hướng công khai, dân chủ, minh bạch; công tác bảo vệ chính trị nội bộ được tăng cường. Việc thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, đảng viên được quan tâm. Công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường: Các cấp uỷ và uỷ ban kiểm tra các cấp đã chủ động xây dựng, triển khai thực hiện chương trình kiểm tra, giám sát năm 2018 và thực hiện tốt nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định. Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng, lãng phí được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện: Chỉ đạo các cơ quan tư pháp thực hiện tốt công tác phối hợp trong việc thực hiện quy trình tố tụng; nâng cao hiệu quả công tác thi hành án dân sự; tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Chủ động nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo, giải quyết có hiệu quả những tồn đọng, bức xúc và mới nảy sinh ở cơ sở. Công tác dân vận tập trung chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của tỉnh; thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở, Quy chế giám sát và phản biện xã hội được chú trọng. Công tác tín ngưỡng, tôn giáo, công tác nhân quyền tập trung kiểm tra, hướng dẫn, tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo thực hiện đúng pháp luật; kịp thời giải quyết một số vụ việc về tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở.

Công tác xây dựng chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân được chú trọng và đạt kết quả tích cực. Hội đồng nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo và thực hiện các giải pháp đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hội đồng nhân dân, đại biểu hội đồng nhân dân; đổi mới và tăng cường công tác giám sát; nâng cao chất lượng công tác tiếp xúc cử tri.

Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tăng cường kỷ luật, kỷ cương chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành; thể chế hóa và triển khai kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của Tỉnh uỷ. Chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2018; chỉ đạo các sở, ngành thực hiện tốt việc rà soát quy trình thủ tục, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý nhà nước, nhất là đẩy mạnh cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 trở lên. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, công tác thanh tra được duy trì nề nếp, đúng quy định; chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo có chuyển biến tích cực.

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân tích cực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và địa phương; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động gắn với thực hiện nhiệm vụ của địa phương, đơn vị; tham gia giám sát và phản biện xã hội. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động hộ dân đấu nối và sử dụng nước sạch, các hoạt động dạy nghề, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức khoa học - kỹ thuật cho đoàn viên, hội viên và nhân dân.

Với những thành tích, đóng góp, hy sinh to lớn và đặc biệt xuất sắc trong các cuộc kháng chiến, trong xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN, Thái Bình đã vinh dự được 5 lần đón Bác về thăm; Đảng bộ, nhân dân, các lực lượng vũ trang Thái Bình đã vinh dự được Đảng, Nhà nước trao tặng các danh hiệu cao quý: Huân chương Độc lập, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công, Huân chương Chiến công, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động v.v…Đến nay, toàn tỉnh có 332.827 người được Nhà nước ghi nhận có công với cách mạng, trong đó có 916 người được công nhận là cán bộ Lão thành cách mạng; 258 người được công nhận là cán bộ Tiền khởi nghĩa; trên 5.200 bà mẹ được phong tặng và truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”; trên 100 cá nhân được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và Anh hùng lao động; hơn 50 ngàn người con của quê hương Thái Bình đã anh dũng hy sinh trong các cuộc kháng chiến để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân; 32 nghìn thương binh, bệnh binh; gần 50 nghìn gia đình có công với nước.

Kỷ niệm 50 năm ngày Bác đi xa, ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức Đảng tự soi rọi lại mình; phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh lãnh đạo khối đại đoàn kết toàn dân “xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh” như di nguyện của Người. Với lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn những tình cảm sâu nặng, ân tình và công lao trời biển của Bác, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân Thái Bình nguyện tiếp tục phát huy truyền thống văn hóa, văn hiến, yêu nước và cách mạng vẻ vang; nêu cao tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu; phát huy tiềm năng, thế mạnh, khắc phục khó khăn, thực hiện hiện thắng lợi sự nghiệp cách mạng mà Đảng và Bác đã chọn, xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng đổi mới và phát triển, sớm hiện thực hóa lời căn dặn của Người: “xây dựng Thái Bình trở thành một tỉnh gương mẫu về mọi mặt”.

Tài liệu


Tác giả: Ban biên tập trang TTĐT
Nguồn: vuthu.thaibinh.gov.vn
Tổng số điểm của bài viết là: 1 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.079
Hôm qua : 1.682
Tháng 02 : 65.125
Năm 2020 : 131.971