Sáng ngày 28 tháng 12 năm 2019, Đoàn thẩm định Trung ương về thẩm định, đề nghị công nhận huyện Vũ Thư đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019