Bằng sự tâm huyết, trách nhiệm, anh Đỗ Huy Duy - Công chức văn hóa (Phụ trách LĐTBXH) xã Vũ Hội đã có cách làm sáng tạo trong tuyên truyền nâng cao nhận thức và hành động của người dân phòng chống dịch Covid-19. Người dân nơi đây quý mến vẫn hay gọi là Duy Covid.