Về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành:
01/04/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1374/UBND-VX ngày 27 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
31/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19

Ngày ban hành:
29/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Cong văn số 287/SYT-PCD ngày 13 tháng 3 năm 2020 của Sở Y tế Thái Bình

Ngày ban hành:
20/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1144/UBND-VX ngày 17 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
18/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 43/QĐ-BCĐ ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
16/03/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo số 876-TB/TU ngày 10 tháng 2 năm 2020 của Tỉnh ủy Thái Bình

Ngày ban hành:
24/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn sô 694/BYT-DP ngày 16 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế

Ngày ban hành:
18/02/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 139/KH-UBND  ngày 23 tháng 12 năm 2020 của UBND tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
31/01/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn số 07/HD-STT ngày 17/12/2019 của Sở Tài chính Thái Bình

Ngày ban hành:
24/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.521
Hôm qua : 2.400
Tháng 04 : 2.521
Năm 2020 : 226.105