Hướng dẫn một số nội dung về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đảng bộ tỉnh giai đoạn 2022-2025

Ngày ban hành:
06/05/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong các loại hình chi bộ ở Đang bộ tỉnh giai đoạn 2022-2025

Ngày ban hành:
06/05/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch tổ chức thi tìm hiểu truyền thống Hội cựu chiến binh và Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam

Ngày ban hành:
06/05/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v Tổ chức hưởng ứng Tuần lễ quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường năm 2022

Ngày ban hành:
27/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương chình phòng, chống dịch Covid 19

Ngày ban hành:
14/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực người có công thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
12/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống ma túy năm 2022

Ngày ban hành:
04/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v tăng cường phối hợp quản lý hoạt dộng quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khỏe

Ngày ban hành:
01/04/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn 845/UBND-KGVX ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
21/03/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tổ chức Hội nghị Tổng kết thực hiện Đề án điều động, bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã

Ngày ban hành:
17/03/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.378
Hôm qua : 2.245
Tháng 05 : 60.126
Năm 2022 : 564.430