Tổ chức Cuộc thi tắc nghiệm trên interrnet tìm hiểu " 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam"

Ngày ban hành:
23/03/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Interrnet tìm hiểu "80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam"

Ngày ban hành:
23/03/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành  Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
22/03/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

Ngày ban hành:
07/03/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện và phương pháp đánh giá một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Ngày ban hành:
17/02/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai ( Sửa đổi)

Ngày ban hành:
13/02/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (Chương trình OCOP) giai đoạn đến năm 2025

Ngày ban hành:
27/12/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành Quy chế phối hợp thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
26/12/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công bố Danh mục thủ tục hành chính liên thông lĩnh vực tư pháp trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
14/12/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình và dịch vụ công trực tuyến một phần thực hiện tại tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
15/11/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.814
Hôm qua : 2.546
Tháng 03 : 69.825
Năm 2023 : 186.909