Hướng dẫn số 07/HD-STT ngày 17/12/2019 của Sở Tài chính Thái Bình

Ngày ban hành:
24/12/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyeets định số 3437/QĐ-UBND ngày 18/11/2019 của UBND tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
18/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 3143/QĐ-UBND ngày 8 tháng 11 năm 2019 cua UBND tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
08/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 2928/QĐ-UBND ngày 18/10/2019  của UBND tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
03/11/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND ngày 12/7/2019, của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
12/09/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 181-KH/TU ngày 22 tháng 8 năm 2019, của Tỉnh ủy Thái Bình

Ngày ban hành:
28/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày  20 tháng 8 năm 2019, của UBND tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
22/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 3383/UBND-KTGT ngày 15/8/2019 của UBND tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
19/08/2019
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 13/2019/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm 2019, của UBND tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
14/08/2019
Ngày hiệu lực:
01/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 817
Hôm qua : 1.381
Tháng 01 : 53.189
Năm 2020 : 53.189