V/v tiếp tục tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí và sử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải 

Ngày ban hành:
08/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v Triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành:
04/01/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Bình lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 - 2025

Ngày ban hành:
04/11/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo kết luận số 01-TB/TU ngày 20 tháng 10 năm 2020, về việc tổ chức đợt vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do bão lụt gây ra

Ngày ban hành:
26/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình, ban hành quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật chuyên ngành công tác ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Ngày ban hành:
28/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật chuyên ngành công tác ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Ngày ban hành:
28/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành:
02/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công điện khẩn số 03/CĐ-PCTT

Ngày ban hành:
01/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công điện khẩn số 04/CĐ-PCTT 

Ngày ban hành:
01/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.307
Hôm qua : 4.614
Tháng 01 : 78.543
Năm 2021 : 78.543