Thông báo kết luận số 01-TB/TU ngày 20 tháng 10 năm 2020, về việc tổ chức đợt vận động quyên góp ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền Trung, Tây Nguyên khắc phục thiệt hại do bão lụt gây ra

Ngày ban hành:
26/10/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2020/NQ-HĐND ngày 11 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Bình, ban hành quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật chuyên ngành công tác ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Ngày ban hành:
28/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành quy định số lượng, chức danh, chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố và những đối tượng khác hưởng phụ cấp theo quy định của pháp luật chuyên ngành công tác ở xã, phường, thị trấn, ở thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Ngày ban hành:
28/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc tập trung thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19

Ngày ban hành:
02/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công điện khẩn số 03/CĐ-PCTT

Ngày ban hành:
01/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công điện khẩn số 04/CĐ-PCTT 

Ngày ban hành:
01/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 20/2019/QĐ-UBND ngày 6 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về thực hiện nếp sống văn hóa trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
15/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc chuẩn y Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy huyện Vũ Thư Khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày ban hành:
02/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc chuẩn y Bí thư Huyện ủy Vũ Thư Khóa XVI,nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày ban hành:
02/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc chuẩn y Phó Bí thư Huyện ủy Vũ Thư Khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày ban hành:
02/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 912
Hôm qua : 1.950
Tháng 10 : 48.824
Năm 2020 : 600.688