Công điện khẩn số 3 của Bạn PCTT tỉnh Thái Bình nó

Ngày ban hành:
17/07/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định số 947/QD-UBND ngày 26/5/2023 của UBND tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
26/05/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành Bộ đơn giá bồi thường nhà và công trình xây dựng khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
25/04/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấntrên địa bàn tỉnh Thái Bình năm 2023

Ngày ban hành:
14/04/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tổ chức Cuộc thi tắc nghiệm trên interrnet tìm hiểu " 80 năm Đề cương về văn hóa Việt Nam"

Ngày ban hành:
23/03/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành thể lệ Cuộc thi trắc nghiệm trên Interrnet tìm hiểu "80 năm Đề cương văn hóa Việt Nam"

Ngày ban hành:
23/03/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Ban hành  Quy định khu vực bảo vệ, khu vực cấm tập trung đông người, khu vực cấm ghi âm, ghi hình, chụp ảnh trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
22/03/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023-2025

Ngày ban hành:
07/03/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện và phương pháp đánh giá một số tiêu chí, chỉ tiêu thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao, quy định xã nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025 thuộc lĩnh vực ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Ngày ban hành:
17/02/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 3.162
Hôm qua : 10.700
Tháng 07 : 97.815
Năm 2024 : 835.390