Về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 05/5/2016 của ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh

Ngày ban hành:
15/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 3941/UBND-KGVX ngày 06/9/2021 của UBND tỉnh Thái Bình

Ngày ban hành:
07/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 78/KH-SYT ngày 05 tháng 9 năm 2021 của Sở y tế Thái Bình

Ngày ban hành:
06/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v ban hành quy định về huy động lực lượng, phương tiện tham gia các hoạt động chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của các cấp, các ngành trong trường hợp xảy ra cháy nổ lớn và tai nạn sự cố phức tạp trên địa bàn tỉnh

Ngày ban hành:
02/09/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công điện số 08-CĐ/TU ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Ngày ban hành:
27/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 1812/SYT-NVY ngày 26 tháng 8 nă 2021 của Sở y tế Thái Bình

Ngày ban hành:
27/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 77/KH-SYT ngày 24/8/2021 của Sở y tế Thái Bình

Ngày ban hành:
25/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công văn số 3652/UBND  ngày 18 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh

Ngày ban hành:
19/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch số 72/KH-SYT ngày 10/8/2021 của Sở Y tế Thái Bình

Ngày ban hành:
10/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thông báo số 159-Tb/TU ngày 03/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Bỉnh

Ngày ban hành:
10/08/2021
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.059
Hôm qua : 2.332
Tháng 09 : 43.185
Năm 2021 : 689.740