Về việc tập trung phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày ban hành:
04/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới

Ngày ban hành:
03/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
03/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc tập trung thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Ngày ban hành:
02/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc quản lý, theo dõi sức khỏe đối với người trở về từ Thành Phố Đà Nẵng  và các địa phương có dịch Covid-19

Ngày ban hành:
01/08/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid--19

Ngày ban hành:
31/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV  và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày ban hành:
31/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kết luận số 77-KL/TW, ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nước

Ngày ban hành:
30/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước

Ngày ban hành:
30/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc khẩn trương rà soát, quản lý các trường hợp đã đi, đến địa phương có dịch  Covid-19

Ngày ban hành:
29/07/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.286
Hôm qua : 1.190
Tháng 08 : 4.214
Năm 2020 : 486.673