Sơ kết 5 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 23/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hướng dẫn cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

Ngày ban hành:
05/07/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc thực hiện Chi thị số 09/CT-TTg ngày 01/6/2022 của Thủ tướng Chính phủ

Ngày ban hành:
27/06/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 23/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hướng dẫn cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

Ngày ban hành:
27/06/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc giao kế hoạch thu quỹ phòng, chống thiên tai năm 2022

Ngày ban hành:
24/06/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc lấy nước, làm đất gieo cấy lúa Mùa năm 2022

Ngày ban hành:
24/06/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Sơ kết 05 năm thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW, ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 01-HD/TU, ngày 23/5/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hướng dẫn cấp uỷ, tổ chức đảng tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong nội bộ

Ngày ban hành:
23/06/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Ngày ban hành:
23/06/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch thự hiện Nghị quyết số 01-NQ/HU ngày 20/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo phát triển lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2020-2025, định hướng đến 2030

Ngày ban hành:
21/06/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai thực hiện chương trình Chuyển đổi số huyện Vũ Thư đến năm 2025

Ngày ban hành:
20/06/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm ngành nông nghiệp năm 2022

Ngày ban hành:
20/06/2022
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 882
Hôm qua : 1.018
Tháng 07 : 5.441
Năm 2022 : 701.483