Công tác Thi đua - Khen thưởng năm 2023

Ngày ban hành:
06/02/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tuyển dụng viên chức ngành giáo dục huyện Vũ Thư

Ngày ban hành:
02/02/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v giao chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế năm 2023.

Ngày ban hành:
02/02/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2023

Ngày ban hành:
02/02/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v tập trung chỉ đạo thực hiện sản xuất vụ Xuân năm 2023

Ngày ban hành:
02/02/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v tăng cường lãnh đạo, chỉ dạo thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023

Ngày ban hành:
02/02/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn huyện Vũ Thư

Ngày ban hành:
30/01/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tổ chức Lễ giao, nhận quân năm 2023

Ngày ban hành:
30/01/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ sau tết Nguyên đán 2023

Ngày ban hành:
30/01/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 5 (khóa XIII) về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới

Ngày ban hành:
13/01/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 156
Hôm qua : 2.056
Tháng 02 : 10.857
Năm 2023 : 96.012