Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025

Ngày ban hành:
26/04/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v xử lý vi phạm lấn chiếm sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang ATGT trên địa bàn huyện

Ngày ban hành:
26/04/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v triển khai, thực hiện Nghị quyết số 15/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh

Ngày ban hành:
26/04/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Triển khai “Tháng hành động vì an toàn thực phẩm” ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư năm 2023

Ngày ban hành:
25/04/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội

Ngày ban hành:
25/04/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng sâu rộng về nội dung tác phẩm  Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày ban hành:
21/04/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, thực hiện Kết luận số 50 - KL/TW, ngày 28/02/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 18-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

Ngày ban hành:
21/04/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Kết luận số 48-KL/TW,  ngày 30/01/2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030

Ngày ban hành:
21/04/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Duy trì, nhân rộng mô hình " Camera giám sát an ninh trật tự" trên địa bàn huyện Vũ Thư, giai đoạn 2023-2025

Ngày ban hành:
21/04/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v tiếp tục tăng cường thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn huyện

Ngày ban hành:
21/04/2023
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2.706
Hôm qua : 10.700
Tháng 07 : 97.359
Năm 2024 : 834.934