Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phạm Thị Như Phong

Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Phạm Công Diện

Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Tống Thìn

Phó Chủ tịch UBND huyện, đồng chí Nguyễn Bá Lục

Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện, đồng chí Phan Quang Thắng

Chánh thanh tra huyện: Nguyễn Đức Thiện

Trưởng phòng tài chính - kế hoạch: Phạm Thị Thanh Tâm

Trưởng phòng nội vụ: Trần Xuân Nghị

Trưởng phòng tư pháp: Trần Ngọc Ánh

Trưởng phòng y tế: Nguyễn Thừa Vũ

Trưởng phòng TNMT: Trần Thanh Hải

Trưởng phòng NN - PTNT: Nguyễn Quốc Huy

Trưởng phòng LĐ - TBXH Phạm Văn Uyên

Trưởng phòng VHTT: Đỗ Ngọc Trung

Trưởng phòng Giáo dục - Đào  tạo: Vũ Văn Quyết

Trưởng phòng Kinh tế - Hạ tầng: Cao Vũ Thạch