Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025: Nguyễn Quang Anh

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện: Lại Trường Sơn

Trưởng ban Tổ chức Huyện: Bùi Đình Huấn

Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy: Nguyễn Mạnh Phú

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy: Phạm Thị Hồng Nhung

Trưởng ban dân vận huyện ủy: Lưu Huyền Đức

Chánh văn phòng huyện ủy: Phạm Chí Dũng