Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020-2025: Nguyễn Thanh Tuấn

Phó bí thư Thường trực Huyện ủy: Lại Trường Sơn

Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy:: Bùi Đình Huấn

Trưởng ban Tuyên Giáo Huyện ủy: Lưu Huyền Đức

Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy: Phạm Thị Hồng Nhung