Đọc bài LưuChiều 29/11, đoàn thẩm định của trung ương đã có buổi làm việc với Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Vũ Thư để đánh giá sơ bộ kết quả xây dựng huyện nông thôn mới.