Kế hoạch số 59-KH/HU ngày 18/10/2021 của Huyện ủy Vũ Thư

Kế hoạch số 59-KH/HU ngày 18/10/2021 của Huyện ủy Vũ Thư

Thực hiện Kết luận số 22-KL/TU, ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 05/5/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh
Kế hoạch số 57-KH/HU ngày 11/10/2021 của Huyện ủy Vũ Thư

Kế hoạch số 57-KH/HU ngày 11/10/2021 của Huyện ủy Vũ Thư

Kế hoạch tổ chức học tập, quán triệt tuyên truyền thực hiện Kết luận số 13-KL/TW ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị khóa X, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 1.371
Hôm qua : 6.247
Tháng 06 : 37.169
Năm 2023 : 480.672