Vũ Vân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện mở tài khoản Chi trả trợ cấp an sinh xã hội

Vũ Vân đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thực hiện mở tài khoản Chi trả trợ cấp an sinh xã hội

Công an xã Vũ Vân phối hợp với Công chức LĐ-TBXH xã, Quỹ tín dụng nhân dân xã, ngân hàng hợp tác xã Việt Nam chi nhánh Thái Bình đã lập danh sách, tuyên truyền, vận động và tiến hành mở tài khoản cho những trường hợp hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội, người có công với cách mạng trên địa bàn xã.
10 điểm mới của Luật Căn cước

10 điểm mới của Luật Căn cước

Luật Căn cước công dân có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024. Trong đó có những điểm mới đáng chú ý như: Chứng minh nhân dân 9 số hết hiệu lực từ 01/01/2025; Bỏ thông tin quê quán và vân tay trên thẻ căn cước; Cấp thẻ Căn cước cho người dưới 06 tuổi; Bổ sung quy định cấp Giấy chứng nhận căn cước ...
Kế hoạch Thực hiện Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn huyện Vũ Thư

Kế hoạch Thực hiện Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn huyện Vũ Thư

Kế hoạch Thực hiện Đề án "Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về chuyển đổi số từ trung ương đến địa phương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" trên địa bàn huyện Vũ Thư
Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực  văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa,  Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã  trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực  văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa,  Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã  trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Quyết định Công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa lĩnh vực  văn hóa, thể thao và du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa,  Thể thao và Du lịch, Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp xã  trên địa bàn tỉnh Thái Bình
Thăm dò ý kiến
Theo bạn thông tin nội dung của website thế nào?
Thống kê truy cập
Hôm nay : 0
Hôm qua : 3.709
Tháng 06 : 52.626
Năm 2024 : 670.601