Hội đồng giáo dục, quốc phòng an ninh huyện triển khai nhiệm vụ năm 2018


Ngày 17 tháng 07 năm 2018     

Chiều ngày 16/7, Hội đồng GDQP - AN huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Đồng chí Phạm Công Diện - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐ GDQPAN huyện chủ trì hội nghị.

Năm 2017, công tác GDQP - AN được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, các cơ quan, tổ chức của huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc và có nhiều chuyển biến tích cực. GD QPAN toàn dân tiếp tục được đổi mới về hình thức, nội dung, phương pháp chất lượng tuyên truyền, giáo dục được nâng lên. Trong năm, Hội đồng GD QPAN huyện xây dựng kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho 25 đồng chí là lãnh đạo các phòng, ban, nghành, đoàn thể thuộc đối tượng 3 tại bộ chỉ huy quân sự tỉnh, tổ chức mở các lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho hiệu trưởng, hiệu phó các trường THCS, tiểu học, mầm non, giáo viên các trường THPT, THCS thuộc đối tượng 4, cán bộ không chuyên trách, trưởng đoàn thể cấp thôn, đảng viên đảng CSVN, học sinh  trong toàn địa bàn huyện…Cũng trong năm qua Hội đồng GD QPAN huyện đã tập trung chỉ đạo đổi mới nâng cao chất lượng tuyên truyền, GD QPAN góp phần nâng cao ý thúc trách nhiệm của các tầng lớp nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới.

Hội nghị đã thảo luận và đưa ra những giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác GD QPAN, tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của cấp trên, thường xuyên củng cố, kiện toàn đẩy đủ các thành viên theo quy định, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức quốc phòng an ninh cho toàn dân, rà soát, thống kê các đối tượng trong diện bồi dưỡng kiến thức QPAN năm 2018 đảm bảo số lượng, chất lượng theo quy định

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Phạm Công diện - HUV, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch HĐGD QPAN huyện nhấn mạnh: năm 2018, hội đồng GDQPAN huyện cần tiếp tục quán triệt, phổ biến sâu rộng các chỉ thị, nghị quyết của Đảng nhà nước về QPAN, thường xuyên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến Luật GDQPAN cho các đối tượng theo đúng quy định, nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn GD QPAN cho học sinh trong các nhà trường, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục kiến thức QP&AN cho toàn dân trước tình hình mới.

Hội nghị đã công bố quyết định kiện toàn Hội đồng GD QPAN huyện, thông qua kế hoạch tổ chức bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng năm 2018

Kim Anh

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: