Thông báo tình hình sâu bệnh hại và các biện pháp phòng trừ


Ngày 06 tháng 09 năm 2017     

Đến nay trà lúa mùa sớm đang giai đoạn chín sữa, lúa đại trà đang giai đoạn đòng già đến rải rác trỗ bông, các trà lúa sinh trưởng phát triển tốt. Qua điều tra của trạm Trồng trọt BVTV, hiện nay trên đồng ruộng đã và đang xuất hiện một số đối tượng sâu bệnh hại như sau:

 1. Sâu đục thân 2 chấm: Trưởng thành sâu đục thân 2 chấm lứa 5 vũ hóa rộ từ ngày 2-10/9, dồn mật độ xuống trà lúa trỗ bông sau 5/9: mật độ bình quân 0,01-0,02c/m2, cục bộ 0,3-0,5 c/m2. Ổ trứng 0,05-0,1 ổ/m2, cục bộ 0,5-1 ổ/m2. Sâu non nở rộ từ 07-12/9, gây bông bạc cho trà lúa trỗ bông sau ngày 5/9 trở đi.

2. Sâu cuốn lá nhỏ: Từ 1-7/9 trưởng thành sâu cuốn lá nhỏ lứa 6 ra rộ. Ở trà lúa trỗ bông sau 10/9: mật độ 1-3 c/m2, nơi cao 7-10 c/m2, cục bộ nơi xanh non 30-40 c/m2. Sâu non sẽ nở rộ từ 8-14/9, gây hại cho trà lúa trỗ bông sau 10/9, các diện tích trỗ bông sau 20/9 có nguy cơ bị hại nặng hơn.

Mặt khác thời tiết có mưa, đêm có nhiều sương … trùng với giai đoạn lúa trỗ bông là điều kiện rất thuận lợi cho bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép hạt phát sinh gây hại trên 1 số giống lúa nhiễm. Ngoài ra trên đồng ruộng còn có bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn, bệnh khô vằn; rầy các loại;  ... đang gia tăng gây hại.

Để lúa mùa sinh trưởng phát triển tốt và hạn chế được thiệt hại do sâu bệnh gây ra trạm TT & BVTV đề xuất một số biện pháp sau:

- Điều tiết nước hợp lý để cho lúa mùa trỗ bông thuận lợi.

- Không bón đạm đơn nuôi đòng, nuôi hạt, không phun phân qua lá và các chất kích thích sinh trưởng để hạn chế bệnh bạc lá đốm sọc vi khuẩn gây hại. - Đối với sâu đục thân 2 chấm và sâu cuốn lá nhỏ: Từ 07-10/9 phòng trừ sâu đục thân 2 chấm và sâu cuốn lá nhỏ cho diện tích lúa trỗ bông sau 05/9 trở đi. Để vừa trừ sâu đục thân vừa trừ sâu cuốn lá nhỏ khuyến cáo nông dân  sử dụng một trong các loại thuốc như: Dupon Prevathon 5SC; Vitarko 40WG; Winter 635EC; Voliam Targo 063SC;...

- Với rầy các loại khuyến cáo nông dân cần tích cực kiểm tra để phát hiện rầy và phun trừ nơi có mật độ từ 800 con/m2 trở lên bằng một trong các loại thuốc như Penaltyl 40WP, Chess 50WG; Midan 10WP, Oshin 100SL, Sutin 5EC; …

- Với bệnh bạc lá –đốm sọc vi khuẩn: khuyến cáo nông dân dùng một trong các loại thuốc như: Xanthomix 20WP; Kasumin 2SL; Ychatot 900 SP; Lobo 8WP; Visen 20SC; Totan 20WP; Staner 20WP; ... để phòng trừ khi bệnh chớm xuất hiện.

 Đối với bệnh đạo ôn cổ bông cần phun phòng cho các giống nhiễm khi lúa trỗ bông bằng một trong các loại thuốc như: thuốc Filia 525SE; Katana 20SC; Fendy 25WP, Bankan 600WP ...  Phòng bệnh đen lép hạt bằng thuốc như TiltSuper 300EC, Nevo 330EC, Amistar top 325SC …

Lưu ý: - Các loại thuốc trên sử dụng theo hướng dẫn trên bao gói.

 - Để đảm bảo hiệu quả phòng trừ đề nghị nông dân không được pha trộn quá 3 loại thuốc trong 1 bình.

- Ở giai đoạn lúa trỗ bông nên phun thuốc sau 3 giờ chiều trở đi

 - Sau phun thuốc xong, trong 3 giờ gặp mưa cần phun lại theo liều lượng, nồng độ đã hướng dẫn

Nhận được thông báo này, đề nghị các HTX NN bằng mọi hình thức tuyên truyền để nông dân thực hiện có hiệu quả.

Trạm trồng trọt BVTV huyện

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: