Vũ Thư tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo tồn, tu bổ, tôn tạo di tích LSVH và tổ chức lễ hội


Ngày 09 tháng 08 năm 2018     

Trong những năm qua, công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội được các cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm,chỉ đạo sâu sát, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng từ huyện đến cơ sở theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và các văn bản hướng dẫn của ngành góp phần đáp ứng được nhu cầu tinh thần của nhân dân.

Đình Phương Cáp xã Hiệp Hòa - Di tích lịch sử văn hóa cáp tỉnh (Ảnh Xuân Tiến)

Vũ Thư là huyện giàu truyền thống lịch sử và văn hiến. Nơi đây, các thế hệ tiền nhân đã để lại nhiều di sản văn hoá vật thể và phi vật thể mang đậm dấu ấn lịch sử mà ngày nay Đảng, Nhà nước và nhân dân đang gìn giữ, bảo tồn và phát huy giá trị để giáo dục truyền thống quê hương cho các thế hệ hiện tại và mai sau. Hiện nay, toàn huyện có 77 di tích đã được xếp hạng, gồm 01 di tích quốc gia đặc biệt, 16 di tích cấp quốc gia, 60 di tích cấp tỉnh và trên 50 lễ hội truyền thống.

Những năm qua có một thực tế đã chứng minh: nếu ở đâu đó, trong một lúc nào đó chúng ta thờ ơ với việc bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hoá, thì chúng ta sẽ phải mất nhiều năm, thậm chí hàng trăm năm sau cũng chưa thể, hoặc không bao giờ có thể trả lại được cho di tích giá trị gốc vốn có, một khi di tích đã bị xâm hại hoặc sập đổ. Có thể chỉ vì một chút sơ suất trong công tác PCCC mà chúng ta sẽ làm biến mất những ngôi đình, ngôi chùa cổ hàng trăm năm tuổi. Có thể chỉ vì một chút lơ là trong công tác trông coi, bảo đảm an ninh mà chúng ta sẽ bị mất đi nhiều cổ vật có niên đại hàng trăm năm từ những triều đại Lê, Lý, Trần, Nguyễn... Có thể chỉ vì một chút buông lỏng, nể nang đối với những người đã bỏ tiền công đức tu bổ di tích mà chúng ta xoá sổ luôn những công trình kiến trúc hàng trăm năm tuổi trở thành không tuổi, hoặc làm biến dạng giá trị di tích gốc và làm xáo trộn cách thức bài trí đồ thờ, đồ tế lễ trong nội tự di tích theo những quy tắc riêng của từng tôn giáo, từng triều đại để lại... Ý thức rõ được điều đó, trong những năm gần đây, công tác xã hội hoá hoạt động bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích được các cấp uỷ, chính quyền quan tâm đẩy mạnh.  Nhờ đó nhiều di tích trong huyện được bảo tồn, tu bổ khang trang hơn, đáp ứng nhu cầu thực hành các hoạt động văn hóa, tín ngưỡng của cộng đồng.

Theo kết quả tiếp nhận hồ sơ tu bổ, tôn tạo di tích do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý, mỗi năm, Vũ Thư có từ 15 - 20 di tích được tu bổ, phục hồi, tôn tạo, chiếm khoảng 30% trên tổng số di tích. Trong đó, vốn Ngân sách nhà nước hỗ trợ chiếm trung bình khoảng 20-25%,  còn lại từ nguồn vốn xã hội hóa và từ nguồn thu của di tích. Cá biệt có một số BQL di tích huy động được 100% kinh phí xã hội hoá với số tiền hàng tỷ đồng để tu bổ tôn tạo di tích.

Đối với công tác quản lý lễ hội trên địa bàn huyện Vũ Thư hàng năm có khoảng trên 50 lễ hội, tùy theo quy mô tính chất lễ hội, UBND huyện đều thành lập Ban tổ chức lễ hội và các tiểu ban. Đồng thời xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các tiểu ban đảm bảo lễ hội diễn ra an toàn, vui tươi, lành mạnh, đúng quy định. Các lễ hội được tổ chức trên địa bàn đều nghiêm túc, thực hiện quy chế lễ hội nhằm góp phần tưởng nhớ công đức các anh hùng dân tộc, danh nhân VH, các bậc tiền bối đã có công xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đồng thời bảo tồn và phát huy các giá trị văn hoá tinh thần của công động làng xã, đáp ứng nhu cầu văn hoá, tín ngưỡng và các nhu cầu chính đáng của nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội vẫn còn một số tồn tại như: Tại một số di tích còn để xảy ra tình trạng di tích bị xâm phạm về đất đai, hoặc tự ý mở rộng khuôn viên di tích và xây dựng công trình mới, đưa hiện vật lạ vào di tích khi chưa được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.  Đặc biệt, ở một số địa phương khi trùng tu, tôn tạo di tích thường có tâm lý muốn xây dựng với quy mô lớn hơn, đẹp hơn, không muốn giữ nguyên kiến trúc và quy mô nhỏ bé như di tích gốc, nhất là đối với các di tích được trùng tu bằng nguồn vốn xã hội hoá lại có thêm tâm lý nể nang, chiều theo ý muốn chủ quan của người đã bỏ tiền công đức, hỗ trợ tu bổ di tích nên cố tình né tránh không làm thủ tục hồ sơ theo quy định của pháp luật, tự ý tu bổ, tôn tạo di tích theo ý muốn chủ quan, đến  khi cơ quan QLNN các cấp phát hiện ra thì di tích trong tình trạng "sự đã rồi”, gây khó khăn cho  các cơ quan QLNN liên quan để có thể xử lý hài hoà được cả tình lẫn lý. Một số lễ hội còn mang tính tự phát hoặc tổ chức quá đơn giản chỉ có phần lễ mà không có phần hội. Việc quản lý sinh hoạt tín ngưỡng, tâm linh trong lễ hội còn nhiều hạn chế phát sinh các hành vi mê tín dị đoan, công tác quy hoạch hàng quán, ANTT còn nhiều hạn chế…

Từ đường họ Nguyễn Đại tộc xã Vũ Hội - DTLS VH cấp tỉnh đang được phục dựng lại 

Để khắc phục những hạn chế trên, trong thời gian tới UBND huyện sẽ triển khai các biện pháp để nâng cao chất lượng đội ngũ công chức làm nhiệm vụ quản lý nhà nước về văn hoá, từ huyện đến đội ngũ công chức văn hoá cấp xã. Các cơ quan quản lý nhà nước tăng cường tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, cung cấp, cập nhật kiến thức chuyên ngành. Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tự cập nhật, học hỏi, trau dồi kiến thức chuyên sâu để có những đề xuất, tham mưu kịp thời, chính xác với cấp uỷ, chính quyền các cấp và có năng lực hướng dẫn, phát hiện, xử lý những vấn đề phát sinh liên quan đến nhu cầu văn hoá, tâm linh của người dân ở cơ sở. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các quy định của Pháp Luật để nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội. Đặc biệt, tuyên truyền về giá trị, ý nghĩa của di tích để nâng cao ý thức bảo vệ các giá trị gốc cốt lõi của di tích, hạn chế thấp nhất việc làm biến dạng, biến tướng các giá trị văn hoá truyền thống của dân tộc. Tăng cường đầu tư hỗ trợ kinh phí tu bổ, tôn tạo các di tích xuống cấp. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sức mạnh của cộng đồng dân cư trong việc quản lý và tu bổ di tích. Tăng cường công tác kiểm tra đối với các di tích trên địa bàn toàn huyện, xử lý kịp thời, nghiêm minh đối với những hành vi vi phạm trong công tác quản lý di tích và tổ chức lễ hội ở cơ sở.

Thanh Vân

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: