Cụm thi đua các huyện thành phố triển khai nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018


Ngày 05 tháng 01 năm 2018     

Sáng 4/1, tại huyện Vũ Thư, cụm thi đua các huyện thành phố tổ chức tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng năm 2017, nhiệm vụ công tác thi đua khen thưởng năm 2018.

Năm 2017, các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng đã có sự chuyển biến mạnh mẽ, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tổng giá trị sản xuất của các huyện, thành phố đều tăng so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó nông - lâm - thủy sản trên 25.7 tỷ đồng, tăng 6.7%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp - xây dựng cơ bản trên 67 nghìn tỷ đồng, tăng 19.45%, thương mại dịch vụ gần 25 nghìn tỷ đồng, tăng 5.69 %. Thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. 100% địa phương thực hiện cải cách hành chính. Đến nay toàn tỉnh có 186 xã và 1 huyện được công nhận đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 70.7% tổng số xã, tăng 17 xã so với năm 2016. Xuất hiện nhiều phong trào điển hình như "chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi", "Xây dựng các mô hình sản xuất hình thành các vùng chuyên canh, vùng nguyên liệu, vùng sản xuất lúa hàng hóa chất lượng cao", phong trào thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới", "lao động giỏi, lao động sáng tạo"...Tổng kết thi đua năm 2017, huyện Tiền Hải đứng thứ nhất toàn tỉnh, tiếp đó lần lượt là Vũ Thư, Thành phố và các huyện Thái Thụy, Hưng Hà, Quỳnh Phụ, Kiến Xương đồng vị trí thứ 4.

Năm 2018, trên quan điểm "tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng", các huyện thành phố thực hiện các phong trào thi đua với chủ đề "Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc" gắn với  "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". Đề cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu địa phương, đơn vị trên mọi lĩnh vực. Chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, cá nhân là người trực tiếp lao động, sản xuất.

Hội nghị cũng đã bàn giao cụm trưởng, cụm phó cụm thi đua các huyện thành phố và ký giao ước thi đua năm 2018.

 

Hà Thanh

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: