Đoàn công tác của Tỉnh làm việc với lãnh đạo huyện về kết quả xây dựng nông thôn mới


Ngày 02 tháng 11 năm 2018     

Chiều ngày 1/11, đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dẫn đầu đoàn công tác của tỉnh đã có buổi làm việc huyện Vũ Thư về kết quả xây dựng nông thôn mới (NTM) năm 2018; kết quả xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản và xây dựng xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận buổi làm việc (Thanh Vân)

Tiếp đoàn có các đồng chí: Phạm Đồng Thụy- TUV, bí thư Huyện Ủy, Vũ Hồng Quân- Phó bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tich HĐND huyện; Đinh Vĩnh Thụy - Phó bí thư Huyện Ủy, Chủ tịch UBND huyện.

Theo báo cáo của UBND huyện, đến nay Vũ Thư đã có 21/29 xã được công nhận xã đạt chuẩn NTM, đạt 72,4%; Huyện phấn đấu năm 2018 có thêm 3 xã đạt chuẩn NTM là Hồng Lý, Đồng Thanh, Tam Quang. 5 xã còn lại hoàn thiện từ 2 - 5 tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn NTM năm 2019. Huyện cũng chọn 3 xã gồm: Nguyên Xá (đạt chuẩn năm 2013), Song An và Song Lãng (đạt chuẩn năm 2014) đăng ký xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018 - 2020.

Trong 9 tiêu chí huyện đạt chuẩn NTM, Vũ Thư đạt 5 tiêu chí gồm: thủy lợi, điện, sản xuất, an ninh chính trị, trật tự xã hội, ban chỉ đạo xây dựng NTM. 4 tiêu chí chưa đạt gồm: quy hoạch, giao thông, y tế - văn hoá - giáo dục, môi trường.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những kết quả đã đạt được trong xây dựng NTM của huyện Vũ Thư. Đồng chí yêu cầu Ban Chỉ đạo huyện và từng địa phương tập trung chỉ đạo quyết liệt để đạt mục tiêu 100% xã đạt chuẩn NTM, huyện đạt chuẩn NTM năm 2019. Trước mắt, đối với 21 xã đã đạt chuẩn NTM, tiến hành rà soát các tiêu chí còn nợ, có biện pháp hoàn thiện, trong đó chú trọng xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản. Đối với 8 xã còn lại, đặc biệt 3 xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm nay rà soát từng tiểu mục và các tiêu chí, có giải pháp cụ thể và lộ trình thực hiện, thời gian hoàn thành theo từng tuần, từng tháng. Đối với 3 xã phấn đấu đạt xã NTM nâng cao, cần đặt mục tiêu cụ thể, rõ ràng trên cơ sở đánh giá thực trạng của từng xã. Trong xây dựng cơ bản phải giải quyết xong nợ đọng mới được khởi công công trình mới. Đẩy nhanh thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất, không để sai phạm xảy ra. Các thành viên Ban Chỉ đạo, tổ công tác xây dựng NTM của tỉnh, huyện thường xuyên bám nắm cơ sở, chỉ đạo, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện các phần việc, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho địa phương. Chú trọng tuyên truyền xây dựng NTM gắn với xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, thực hiện nghiêm quy chế dân chủ theo phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân hưởng thụ”.

Trước đó đoàn công tác của Tỉnh đã có buổi làm việc tại xã Song An - 1 trong 3 xã được huyện chọn xây dựng xã NTM nâng cao.

Đến thời điểm nay, xã còn 7 tiểu mục thuộc 5 tiêu chí chưa đạt so với quy định của xã NTM nâng cao. Song an phấn đâu đến năm 2020 sẽ hoàn thành các tiểu mục này.

Đồng chí Đặng Trọng Thăng - Phó bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị địa phương cần đưa ra phương pháp, cách làm hiệu quả trên cơ sở những điều kiện thực tiễn trong xây dựng NTM nâng cao, rà soát đánh giá kỹ lại các tiêu chí còn lại, xác định rõ vấn đề thuộc trách nhiệm cấp Ủy, chính quyền địa phương, vấn đề gì cần tỉnh và huyện giúp đỡ; Cần quan tâm cải tạo cảnh quan môi trường, tuyên truyền nếp sống văn hóa ở khu dân cư, giữ vững ổn định an ninh, chính trị, trật tự ATXH, tạo đồng thuận trong nhân dân để thực hiện mục tiêu xây dựng NTM.

 

Thanh Vân

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: