Ban KTXH HĐND huyện giám sát tại xã Tam Quang


Ngày 23 tháng 10 năm 2018     

Sáng 24/10, Ban KTXH HĐND huyện Vũ Thư có buổi giám sát tại xã Tam Quang về thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020.

Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo xã Tam Quang đã báo cáo kết quả thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 trên địa bàn xã. Theo đó, từ năm 2016 đến nay, xã đã triển khai hiệu quả các chương trình hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời giúp người nghèo ổn định cuộc sống. Bên cạnh đó, việc xét cho vay vốn dần khắc phục được tình trạng cho vay không đúng đối tượng, sử dụng vốn không đúng mục đích. Qua công tác tuyên truyền, tập huấn, Ban chỉ đạo giảm nghèo địa phương nắm bắt được tâm tư,nguyện vọng của cán bộ cơ sở, hộ nghèo từ đó có giải pháp hợp lý, tạo thuận lợi giảm nghèo hiệu quả cho từng năm… Hiện nay tỷ lệ hộ nghèo xã Tam Quang giảm còn 2,68%, hộ cận nghèo 2,58%, số hộ thoát nghèo qua từng năm đạt 7 đến 12 hộ, không có hộ tái nghèo.

Đại diện Đoàn giám sát đánh giá cao công tác chuẩn bị báo cáo của Ban chỉ đạo giảm nghèo xã Tam Quang. Các số liệu thống kê trong báo cáo được thể hiện chi tiết, cụ thể, đầy đủ qua từng năm. Đồng thời khẳng định, giảm nghèo là công việc gắn liền với quá trình phát triển KTXH của địa phương, do đó cần kiên trì thực hiện với mục tiêu đề ra, không chủ quan, nóng vội, thành tích… Ban chỉ đạo giảm nghèo xã cần xây dựng kế hoạch, giải pháp cụ thể với từng hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng thành viên trong BCĐ, thường xuyên kiểm tra, đánh giá, rút kinh nghiệm trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, cần công khai, dân chủ trong hoạt động giảm nghèo, từ quy trình bình xét thoát nghèo, đặc biệt việc xét hộ nghèo qua từng năm đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định.

Trước đó, vào chiều ngày 23/10, Ban KTXH HĐND huyện Vũ Thư cũng đã có buổi giám sát thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 tại xã Đồng Thanh.

Lê Trung

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: