Ban pháp chế HĐND huyện thực hiện giám sát theo chuyên đề tại xã Hồng Lý


Ngày 23 tháng 10 năm 2018     

Sáng 23/10, Ban pháp chế HĐND huyện đã có buổi giám sát xã Hồng Lý về nội dung thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.

Trong những năm qua, Đảng ủy, HĐND xã Hồng Lý đã có các nghị quyết về chương trình giảm nghèo hàng năm, xây dựng chương trình giảm nghèo đảm bảo đúng tiêu chí giảm nghèo bền vững. Đầu năm 2016, xã có  91 hộ, tỷ lệ 4,55%; hộ cận nghèo là 22 hộ, tỷ lệ 1,1%. Đến hết tháng 9/2018, số hộ nghèo giảm còn 59 hộ, tỷ lệ 2,7% thấp hơn so với bình quân chung của toàn huyện, không có hộ nào tái nghèo.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo địa phương đã nêu một số khó khăn trong công tác giảm nghèo như: xã nằm xa trung tâm huyện, giao thông còn nhiều khó khăn cho việc giao thương buôn bán và phát triển kinh tế tại địa phương; Thu nhập chủ yếu của các hộ dân là từ nông nghiệp, phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, các sản phẩm nông nghiệp đầu ra bấp bênh nên thu nhập của người dân chưa ổn định. Bên cạnh các chính sách hỗ trợ người dân thoát nghèo có hiệu quả như: cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hỗ trợ tiền điện, hộ trợ về giáo dục đào tạo... thì còn có một số chương trình chưa phù hợp với thực tế để áp dụng vào chương trình giảm nghèo như: chính sách hỗ trợ bê giống còn nhiều bất cập trong quá trình luân chuyển, cho mượn bò cái sinh sản hỗ trợ các hộ chăn nuôi...Thời gian tới, ban chỉ đạo giảm nghèo xã Hồng Lý tiếp tuc xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vân động nhân dân mở rộng các mô hình sản xuất chăn nuôi có giá trị kinh tế cao, xã hội hóa công tác giảm nghèo, kêu gọi các nhà hảo tâm ủng hộ giúp đỡ các hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn đột suất. Các tổ chức đoàn thể làm tốt vao trò hỗ trợ hội viên vay vốn, hỗ trợ con giống để phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững.

Thanh Vân

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: