Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư tố cáo


Ngày 10 tháng 10 năm 2018     

Sáng ngày 10/10, Đoàn giám sát của ban pháp chế HĐND huyện đã có buổi làm việc với xã Việt Hùng về công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo

Theo báo cáo của UBND xã Việt Hùng, năm 2017 và đến 30/9 năm 2018 địa phương đã thực hiện 47 buổi tiếp công dân, tiếp nhận 35 vụ việc, trong đó có 11 đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh liên quan đến lĩnh vực đất đai, UBND xã đã giải quyết theo thẩm quyền 7 vụ, 2 vụ không thuộc thẩm quyền, 2 vụ chuyển tòa án, một số vụ còn lại đang giải quyết.

Tại buổi giám sát, lãnh đạo UBND xã Việt Hùng đã nêu ra những kết quả đạt được trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và chỉ ra một số tồn tại và hạn chế như tình hình khiếu nại, kiến nghị, phản ánh trong lĩnh vực đất đai vẫn còn phức tạp, công tác tuyên truyền pháp luật, hòa giải ở cơ sở chưa cao, thiếu chặt chẽ...

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Xuân Oanh - Phó trưởng ban pháp chế HĐND huyện đã ghi nhận và đánh giá kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh. Đồng chí cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đề nghị xã Việt Hùng cần quan tâm hơn nữa đến công tác tiếp công dân, phối hợp với các ban, ngành đoàn thể tăng cường tuyên truyền, phổ biến các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước tới người dân, giải quyết tốt các mâu thuẫn trong nhân dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Kim Anh

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: