Huyện ủy tập huấn, triển khai công tác văn thư, lưu trữ


Ngày 10 tháng 08 năm 2018     

Sáng nay 10/8, huyện ủy Vũ Thư tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của Đảng về công tác văn thư, lưu trữ. Dự hội nghị có đồng chí Vũ Hồng Quân, PBT thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Hội nghị đã triển khai Quy định số 66-QĐ/TƯ, ngày 6/2/2017 của Ban bí thư TƯ Đảng về thể loại, thẩm quyền ban hành và thể thức văn bản của Đảng. Triển khai hướng dẫn số 36-HD/VPTW, ngày 3/4/2018 của văn phòng Trung ương Đảng về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; đề án của văn phòng TƯ Đảng về phát triển công tác văn thư, lưu trữ giai đoạn 2018 – 2025, tầm nhìn đến năm 2035.

Tại hội nghị, các đại biểu còn được hướng dẫn thực hiện các hoạt động nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ như: lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ cơ quan; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị tài liệu lưu trữ; báo cáo thống kê công tác văn thư, lưu trữ và tài liệu lưu trữ; ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác văn thư, lưu trữ. Qua đó nhằm nâng cao công tác quản lý; kỹ năng chuyên môn nghiệp vụ về văn thư, lưu trữ; tạo điều kiện học tập kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Lê Trung

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: