Vũ Thư triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, 19 hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TƯ khóa XII và kế hoạch thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư – đề án 896.


Ngày 01 tháng 08 năm 2018     

Sáng nay 1/8, UBND huyện Vũ Thư tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18, 19 hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TƯ khóa XII và kế hoạch thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư – đề án 896

Dự hội nghị có đồng chí Đinh Vĩnh Thụy - PBT huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; Phạm Công Diện, HUV, PCT UBND huyện; đại biểu là bí thư, chủ tịch UBND, trưởng công an 30 xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Hội nghị đã thông qua kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 của Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành TƯ Đảng khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 10 của Chính phủ ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết số 18; kế hoạch số 62 của Ban thường vụ tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 18; kế hoạch số 46 của UBND tỉnh Thái Bình. Theo nội dung kế hoạch: huyện Vũ Thư đã đề ra những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu giai đoạn 2018 – 2021. Trong đó, tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền; tiếp tục hoàn thiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; tổ chức, sắp xếp các cơ quan, tổ chức hành chính; thực hiện quản lý biên chế…Giai đoạn 2022 – 2025, huyện Vũ Thư sẽ cơ bản hoàn thành việc sắp xếp thu gọn các đơn vị hành chính xã và thôn, tổ dân phố theo tiêu chuẩn quy định.

Tại hội nghị các đại biểu còn tập trung thảo luận, làm rõ một số vấn đề liên quan đến việc triển khai thu thập Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo nội dung Đề án 896. Các đại biểu thống nhất nội dung và phương pháp tiến hành đề án 896 huyện Vũ Thư theo 02 giai đoạn: giai đoạn 1 sẽ tổ chức tập huấn nghiệp vụ thu thập cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thành lập các tổ công tác thu thập dữ liệu; giai đoạn 2 tiến hành thu thập dữ liệu, trước mắt thí điểm tại 2 xã Tân Phong và Việt Thuận, thời gian thực hiện tháng 9/2018; đồng thời triển khai toàn huyện vào tháng 12/2018.

Lê Trung

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: