BCĐ xây dựng NTM của huyện kiểm tra tiến độ xây dựng NTM xã Trung An


Ngày 06 tháng 07 năm 2018     

Sáng ngày 6/7, Ban chỉ đạo xây dựng NTM của huyện do đồng chí Phạm Đồng Thụy - Tỉnh Ủy Viên, Bí thư huyện ủy làm trưởng đoàn, cùng các thành viên Ban chỉ đạo đã về kiểm tra tiến độ thực hiện xây dựng NTM tại xã Trung An

Đồng chí Phạm Đồng Thụy - TUV, Bí thư huyện ủy, phát biểu tại hội nghị (Kim Anh)

Mặc dù xuất phát điểm thấp, song với sự quyết tâm của toàn Đảng bộ, đến nay xã Trung An đã hoàn thành 10/19 tiêu chí, còn 9 tiêu chí chưa đạt gồm: tiêu chí số 1,2,3,5,6,7,11,17,18. Tuy khối lượng công việc còn nhiều nhưng với quyết tâm về đích vào năm 2019, xã tiếp tục củng cố hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc các ban ngành đoàn thể cùng vào cuộc, huy động mọi nguồn lực để phấn đấu hoàn thành 19/19 tiêu chí.

Tại buổi làm việc, xã Trung An đã nêu lên một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện các tiêu chí như: cơ sở hạ tầng, hệ thống mương máng cấp 2, cấp 3 chưa được cứng hóa, hệ thống bờ vùng mới chỉ đắp đất, hệ thống đường giao thông nông thôn, đường trục xã chưa được thực hiện, xã còn 2 nhà văn hóa thôn hiện nay đã xuống cấp cần được đầu tư mở rộng...

Trên cơ sở các kiến nghị, đề xuất của xã Trung An, lãnh đạo các ngành chuyên môn của huyện đã giải trình, làm rõ, đồng thời đề xuất giải pháp thúc đẩy tiến độ hoàn thiện các tiêu chí NTM còn lại để Trung An về đích đúng kế hoạch.

Sau khi nghe báo cáo về kết quả xây dựng nông thôn mới của xã Trung An, tổng hợp các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Đồng Thụy - Tỉnh Ủy Viên, Bí thư huyện ủy đã đề nghị xã Trung An tập trung rà soát lại các tiêu chí NTM, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí có lộ trình, thời gian cụ thể. Phân công cán bộ phụ trách từng tiêu chí, thường xuyên theo dõi đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc kịp thời, huy động được sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể, nhân dân, từng thành viên ban chỉ đạo phát huy tinh thần, trách nhiệm của mình. Cần công khai minh bạch nguồn lực, vừa làm vừa rút kinh nghiệm, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nhân dân hiểu và vào cuộc tích cực hơn.

Kim Anh

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: