Đoàn giám sát của Hội CCB tỉnh giám sát việc thực hiện kết luận 66 của Ban bí thư TƯ Đảng tại huyện Vũ Thư


Ngày 06 tháng 07 năm 2018     

Chiều ngày 5/7, Ban thường vụ Hội CCB tỉnh đã có buổi giám sát việc thực hiện kết luận số 66 của Ban bí thư TƯ Đảng khóa X tại huyện Vũ Thư

Toàn cảnh buổi làm việc (Lê Trung)

Dự buổi giám sát có lãnh đạo Hội CCB tỉnh;  Ở huyện có các đồng chí: Phạm Đồng Thụy - TUV, Bí thư huyện ủy; Vũ Hồng Quân - PBT thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Phạm Công Diện, HUV, PCT UBND huyện, đại diện một số ban chuyên môn của huyện.

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã được nghe thông báo của Ban thường vụ Hội CCB tỉnh về kết quả giám sát việc thực hiện kết luận số 66/KL-TƯ của Ban bí thư TƯ Đảng khóa X. Theo đó, huyện ủy Vũ Thư đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc kết luận số 66/KL-TƯ, thông tri số 22 TT/TU của Ban thường vụ tỉnh ủy Thái Bình tới cán bộ, đảng viên, CCB và nhân dân trong huyện. Từ năm 2015 đến hết 30/4/2018 huyện ủy, các cơ quan chức năng của huyện đã ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động với CCB huyện. Đã tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện kết luận số 66, tổng kết 15 năm thực hiện nghị quyết số 09/NQ-TƯ đúng với chỉ đạo của thường trực tỉnh ủy, Ban dân vận tỉnh ủy. Huyện ủy, UBND huyện đã lãnh đạo, chỉ đạo phát huy chức năng, nhiệm vụ, thế mạnh của Hội CCB huyện tham gia có hiệu quả nhiều sự kiện chính trị quan trọng như: Đại hội đảng bộ các cấp năm 2015, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp năm 2016, tham gia phát triển kinh tế, xây dựng NTM…

Bên cạnh kết quả đã đạt được, tại buổi giám sát, các thành viên trong đoàn cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế như: việc quán triệt, triển khai thực hiện kết luận số 66 ở một số nơi chưa tốt, không lưu giữ được văn bản triển khai, báo cáo sơ kết, tổng kết...làm căn cứ để so sánh, kết luận. Tỷ lệ chủ tịch hội CCB cơ sở tham gia cấp ủy cùng cấp, HĐND xã, thị trấn thấp; hoạt động của một số hội cơ sở còn hạn chế, còn biểu hiện hành chính hóa trong công tác vận động quần chúng…

Thông qua buổi giám sát, Ban thường vụ huyện ủy Vũ Thư tiếp tục làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt kết luận số 66/KL-TƯ để tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác CCB trong giai đoạn mới.

Lê Trung

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: