Đoàn giám sát Hội cựu chiến binh tỉnh giám sát việc thực hiện kết luận số 66 tại Vũ Thư


Ngày 06 tháng 06 năm 2018     

Sáng 5/6, Đoàn giám sát Hội cựu chiến binh tỉnh do ông Nguyễn Văn Hán - Chủ tịch Hội cựu chiến binh tỉnh làm trưởng đoàn đã về giám sát việc thực hiện kết luận số 66 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Cựu chiến binh trong giai đoạn cách mạng mới. Tiếp đoàn có ông Vũ Hồng Quân - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện.

Toàn cảnh buổi giám sát (Thu Hiền)

Sau hơn 3 năm Vũ Thư triển khai thực hiện kết luận số 66 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện về vai trò của cựu chiến binh. Sự phối hợp giữa các tổ chức đoàn thể với hội cựu chiến binh có hiệu quả hơn phát huy vai trò của cựu chiến binh trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương. Hiện toàn huyện có 665 cựu chiến binh tham gia công tác đảng, 777 cựu chiến binh tham gia công tác chính quyền và là thanh tra nhân dân, đại biểu hội đồng nhân dân các cấp. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gia đình cựu chiến binh trong huyện đã hiến gần 41.000 m2 đất, góp trên 26.000 ngày công và gần 20 tỷ đồng xây dựng các hạng mục công trình nông thôn mới.

Trên tinh thần khách quan, dân chủ các thành viên đoàn giám sát của hội CCB tỉnh cũng đã thảo luận và làm rõ một số nội dung như: số cựu chiến binh tham gia cấp ủy chưa nhiều, số lượng chủ tịch hội cựu chiến binh cơ sở tham gia cấp ủy còn thấp. Vai trò  giám sát của hội cựu chiến binh còn hạn chế. Công tác quy hoạch cựu quân nhân giữ các trọng trách trong đảng và chính quyền chưa được chú trọng.

Tiếp thu ý kiến của đoàn, đồng chí Vũ Hồng Quân - Phó Bí thư thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện giải trình một số khó khăn vường mắc tại cơ sở trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời nêu ra giải pháp khắc phục trong thời gian tới. Trong đó huyện sẽ chú trọng công tác lãnh đạo, chỉ đạo cũng như có sự định hướng kịp thời để lực lượng cựu chiến binh xứng đáng là vai trò nòng cốt trong mọi hoạt động tại địa phương./.

Thu Hiền

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: