Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vũ Thư nâng cao chất lượng kiểm sát các hoạt động tư pháp


Ngày 10 tháng 04 năm 2018     

Thời gian qua, Viện KSND huyện Vũ Thư đã tập trung nâng cao chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp trên các lĩnh vực. Qua đó đã kịp thời phát hiện và yêu cầu khắc phục các vi phạm, đảm bảo cho các hoạt động tố tụng tuân theo đúng pháp luật, phục vụ hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Ông Trần Phú Cường - Viện trưởng viện KSND huyện Vũ Thư (Ảnh Lê Trung)

Phóng viên

Xin ông cho biết về công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trên địa bàn huyện Vũ Thư trong thời gian qua?

Viện trưởng VKS ND huyện Trần Phú Cường:

Quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng về cải cách tư pháp, đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 49 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2020; nghị quyết số 37 ngày 23/11/2012 của Quốc hội về công tác phòng chống vi phạm pháp luật và tội phạm; chỉ thị của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân về công tác của ngành kiểm sát nhân dân; các nghị quyết của huyện ủy - HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện, thời gian qua Viện KSND huyện Vũ Thư đã triển khai nhiều biện pháp để thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 63 của Quốc hội về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm và Chỉ thị số 06 của Viện KSND Tối cao chỉ đạo các biện pháp tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra; Đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm; tăng cường công tác kiểm sát, đôn đốc, yêu cầu cơ quan điều tra xác minh, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm theo đúng quy định của pháp luật, góp phần nâng cao tỷ lệ phát hiện, xử lý tội phạm, theo đó nhiều vụ án đặc biệt nghiêm trọng xâm phạm sức khỏe, tài sản, vận chuyển buôn bán ma tuý, vi phạm quy định về an toàn giao thông, trộm cắp được Công an huyện tập trung điều tra, làm rõ đảm bảo được an ninh trật tự trên địa bàn huyện

Trong công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp Viện kiểm sát huyện đã chú trọng nâng cao trách nhiệm trong việc phê chuẩn các quyết định của cơ quan điều tra, bảo đảm việc bắt tạm giữ, tạm giam có căn cứ, đúng pháp luật; tiến hành kiểm sát chặt chẽ quá trình thu thập chứng cứ và thực hiện các trình tự tố tụng của cơ quan điều tra; phối hợp thường xuyên giữa các cơ quan tiến hành tố tụng để việc xử lý vụ án khách quan, toàn diện; bảo đảm cho việc điều tra các vụ án trong luật hạn định.

Trong công tác kiểm sát xét xử, Viện KSND huyện đã chú trọng phối hợp với Tòa án huyện tổ chức các phiên tòa lựu động để tuyên truyền giáo dục pháp luật; các phiên tòa rút kinh nghiệm theo yêu cầu cải cách tư pháp nhằm nâng cao kỹ năng nghiệp vụ tranh tụng tại tòa cho kiểm sát viên, tập trung việc đẩy mạnh công tác tranh tụng tại phiên tòa, góp phần phát huy dân chủ trong hoạt động tố tụng. Bởi vậy, tất cả các vụ án được đưa ra xét xử theo quyết định truy tố của Viện Kiểm sát; không có trường hợp nào Tòa án tuyên không phạm tội; không có trường hợp phải hủy án để điều tra, truy tố, xét xử lại; quan điểm xử lý của TAND luôn phù hợp với Viện KSND huyện. Qua đó, chất lượng giải quyết án hình sự từng bước được nâng cao. Công tác kiểm sát khiếu nại, tố cáo được chú trọng nâng cao chất lượng giải quyết, không có khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, 100% đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền đều được giải quyết nhanh chóng kịp thời, đúng quy định.

Ngoài việc phối hợp với các tư pháp trên địa bàn huyện để phục vụ cho công tác kiểm sát hoạt động tư pháp có hiệu quả thì thời gian vừa qua Viện KSND huyện cũng đã thực hiện tốt công tác phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện trong việc kiểm sát, giám sát quá trình chấp hành pháp luật trong công tác thụ lý tin báo, tố giác tội phạm và việc tổ chức thi hành án treo đối với BUND và Ban công an các xã trên địa bàn huyện; chủ động phối hợp với cơ quan Tòa án, cơ quan thi hành án dân sự giải quyết những vụ việc phức tạp, tồn đọng kéo dài, tháo gỡ vướng mắc trong công tác thi hành án dân sự. Đồng thời thực hiện việc xét miễn, giảm theo quy định của Luật Thi hành án dân sự. Qua đó đã nâng cao chất lượng kiểm sát các hoạt động tư pháp đối với các cơ quan tư pháp trên địa bàn huyện đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp theo các nghị quyết của Đảng và của ngành về cải cách tư pháp trong giai đoạn hiện nay và những năm tiếp theo.

Phóng viên:

Với việc thực hiện có hiệu quả công tác thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp. Ông có thể nêu một số kết quả trong quá trình triển khai?

Viện trưởng VKS ND huyện Trần Phú Cường:

Do thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của ngành cấp trên và thường trực huyện ủy, sự phối kết hợp chặt chẽ của các tư pháp và các hữu quan trên địa bàn huyện và cùng với việc thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp nên từ năm 2017 đến nay công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát huyện có nhiều chuyển biến tích cực, toàn diện; chức năng công tố ngày càng được thể hiện rõ hơn; chất lượng công tác kiểm sát hoạt động tư pháp được nâng lên rõ rệt so với những năm trước. Đáng chú ý là, tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm hàng năm luôn đạt trên 93%, các tin báo quá hạn được giải quyết dứt điểm; tỷ lệ giải quyết án hình sự hàng năm luôn đạt trên 90%; không để xảy ra trường hợp bắt giữ chuyển xử lý hành chính; tỷ lệ truy tố đạt 100%; không để xảy ra tình trạng quá hạn, gia hạn điều tra, truy tố, xét xử đối với các trường hợp không đáng có; không có trường hợp đình chỉ vì không cấu thành tội phạm; không có trường hợp Viện kiểm sát truy tố Tòa án tuyên không phạm tội. Viện KSND huyện đã phối hợp với các cơ quan tố tụng của huyện xác định 10 vụ án làm ám trọng điểm và đưa ra xét xử lưu động để tuyên truyền giáo dục pháp luật sâu rộng đến quần chúng nhân dân, kết quả xét xử được nhân dân đồng tình ủng hộ và đánh giá cao.

Cùng với việc làm tốt công tác kiểm sát các hoạt động tư pháp trong lĩnh vực hình sự như đã nêu ở trên thì đối với công tác kiểm sát hoạt động tư pháp ở các lĩnh vực khác, thông qua công tác phối hợp trong việc kiểm sát, kiểm tra, giám sát đối với các cơ quan tư pháp và UBND các xã trên địa bàn huyện đơn vị đã kịp thời phát hiện nhiều vi phạm, thiếu sót và ban hành kiến nghị, kháng nghị khắc phục đảm bảo tính có căn cứ, đúng pháp luật và đều được các cơ quan hữu quan chấp nhận. Ngoài ra đơn vị đã thường xuyên phân công kiểm sát viên kiểm sát hằng ngày đối với công tác tạm giam, tạm giữ tại nhà tạm giữ Công an huyện; duy trì kiểm sát chặt chẽ việc ra quyết định thi hành án dân sự, các trường hợp ủy thác và nhận ủy thác thi hành án, các trường hợp xét miễn giảm thi hành án; tham gia tiêu hủy vật chứng, kiểm sát chặt chẽ việc kê khai tài sản thi hành án; tích cực đôn đốc, rà soát việc tiếp nhận, thụ lý và giải quyết khiếu nại, tố cáo về tư pháp của các cơ quan tư pháp, tăng cường các biện pháp thu thập thông tin vi phạm để lựa chọn, tiến hành biện pháp kiểm sát phù hợp.. đã kịp thời phát hiện một số vi phạm, thiếu sót và ban hành kiến nghị, kháng nghị và kết quả đều được các cơ quan hữu quan chấp nhận

Ngoài ra, Viện KSND huyện Vũ Thư chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tư pháp và các cơ quan chức năng tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương giải quyết kịp thời các vụ, việc cưỡng chế, đền bù giải phóng mặt bằng để xây dựng các dự án của huyện và công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

 

Phóng viên:

Nhiệm vụ trọng tâm của Viện KSND huyện Vũ Thư nói chung và trong lĩnh vực kiểm sát tư pháp nói riêng?

Viện trưởng VKS ND huyện Trần Phú Cường

Trước  đòi  hỏi  thực  tiễn trong  công  tác  đấu  tranh phòng, chống tội phạm ngày càng  phức  tạp  và  yêu  cầu của công cuộc đổi mới, trong thời  gian  tới, Viện  KSND huyện Vũ Thư cần phải tập trung thực hiện các nhiệm  vụ  chủ  yếu:  Tiếp  tục thực  hiện  thắng  lợi  các  nghị quyết  của  Đảng, đăc biệt là Nghị quyết  Đại  hội  Đảng  bộ huyện Vũ Thư lần thứ XV; các nghị quyết liên quan đến công tác của ngành kiểm sát nhân dân nói riêng và nhiệm vụ cải cách tư pháp đến năm 2020; triển khai thi hành tốt Luật Tổ chức Viện KSND năm 2014 và các đạo luật mới về tư pháp; tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai và chống bỏ lọt tội phạm.

Đồng thời, tiếp tục quán triệt chủ trương “Đổi mới, chất lượng, kỷ cương, hướng về cơ sở”, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp, chống oan, sai và bỏ lọt tội phạm; phấn  đấu  hoàn  thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; nâng cao chất  lượng  và  hiệu  quả hoạt  động  thực  hiện  chức năng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; chú trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng ngành vững mạnh toàn diện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ mới;  thực  hiện  các  biện pháp  thiết  thực  nhằm  tăng cường  trách  nhiệm  công  tố trong  hoạt  động  điều  tra, gắn  công  tố  với  hoạt  động điều tra, nâng cao chất lượng tranh tụng của kiểm sát viên tại  phiên  tòa; tăng  cường phát hiện, kịp thời ban hành kháng nghị, kiến nghị yêu cầu khắc phục vi phạm, bảo đảm pháp  chế  trong  hoạt  động tư  pháp;  chấp  hành  nghiêm túc  sự  lãnh  đạo  của  Đảng, tôn  trọng  sự  giám  sát  của nhân dân, tích cực đấu tranh phòng ngừa tội phạm, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân được Hiến pháp và pháp luật  quy  định,  góp  phần  giữ nghiêm kỷ cương phép nước, cùng các cấp, các ngành giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn, ổn định xã hội…

Xin cảm ơn ông!

Lê Trung

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: