Huyện ủy Vũ Thư tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng để nghe, thảo luận tình hình phát triển KTXH Quy I, nhiệm vụ quý II


Ngày 06 tháng 04 năm 2018     

Chiều ngày 5/4/2018, tại Hội trường Huyện ủy đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng. Dự chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Phạm Đồng Thụy - Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Đinh Vĩnh Thụy - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện.

Toàn cảnh hội nghị BCH Đảng bộ huyện mở rộng (Huy Tưởng)

Hội nghị đã nghe và thảo lận các báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội, thu chi ngân sách nhà nước, xây dựng cơ bản Quý I/2018, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2018. Nghe báo cáo tình hình bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn; Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố nhiệm kỳ 2018-2020.

Về phát triển kinh tế, tổng giá trị sản xuất quý I/2018 đạt 2.617,53 tỷ đồng, tăng 11,52% so với cùng kỳ 2017, đạt 25,65% so với kế hoạch. Trong đó một số lĩnh vực tăng cao như Công nghiệp - xây dựng tăng 21,14%; Thương mại dịch vụ tăng 10,03%, so với kế hoạch...Tổng thu ngân sách nhà nước thực hiện 231 tỷ đồng đạt 31,4% dự toán và bằng  91% so với cùng kỳ 2017. Toàn huyện đã gieo cấy 7824 ha lúa xuân và 2603,9 ha cây màu xuân, đã có 17 cánh đồng lớn, sản xuất theo tiêu chí cánh đồng lớn với diện tích là trên 1000ha theo hình thức liên kết, liên doanh sản xuất , bao tiêu sản phẩm. Trong quý huyện đã bàn giao 98,9 ha đất nông nghiệp cho tập đoàn TH thuê sản xuất nông nghiệp công nghệ cao tại 3 xã Song An, Nguyên xá, Hòa Bình.

Đánh giá chung quý I/2018 Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo, điều hành theo đúng Quy chế, bám sát chương trình công tác, các Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện. Tập trung chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xá hội đạt kết quả khá toàn diện. Chỉ đạo tốt công tác gieo cấy lúa xuân và trồng cây màu vụ xuân đảm bảo cơ cấu thời vụ. Kiểm tra rà soát các xã đăng ký về đích NTM năm 2018, chỉ đạo thực hiện công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, các hoạt động văn hóa xã hội, quốc phòng, an ninh...

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận, đóng góp ý kiến làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế trong quý I, phương hướng nhiệm vụ trong tâm quý II/2018....đồng chí Bí Thư huyện ủy Phạm Đồng Thụy phát biểu, biểu dương ghi nhận những nỗ lực của các ban, ngành trong việc thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ cảu quý I.  Đồng thời chỉ rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, biện pháp khắc phục như: công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo chư tốt là do các cơ quan chuyên môn của huyện, lãnh đạo các địa phương chưa làm hết trách nhiệm, còn đùn đẩy coi đó  là nhiệm vụ của người khác; sự phối hợp công tác giữa các cơ quan chuyên môn và địa phương chưa đáp ứng, công tác kiểm tra của cấp trên chưa kịp thời, một số cán bộ chưa sâu sát cơ sở, không báo cáo kịp thời với lãnh đạo huyện. Cán bộ, công chức tiếp cận văn bản còn hạn chế. Công tác tuyên truyền và thực hiện Nghị quyết 02-NQ/HU chưa đạt yêu cầu.

Gợi mở các biện pháp để hoàn thành các mục tiêu của quý II năm nay, đồng chí yêu cầu các phòng ban chuyên môn cần tập trung chỉ đạo hướng dẫn các địa phương bảo vệ lúa xuân, chủ động làm việc với các doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm tìm kiếm đầu ra cho người dân. Tập trung chỉ đạo các xã chưa về đích rà soát các tiêu chí, xây dựng kế hoạch về đích năm 2018. Không triển khai xây dựng công trình mới khi chưa có nguồn để ưu tiên thanh toán nợ đọng. Yêu cầu các đia phương còn nợ cần xây dựng kế hoạch thanh toán cho từng công trình dự án còn nợ, xác định rõ nguồn vốn để thanh toán. Phải có lộ trình thanh toán nợ cơ bản từng quý trong năm. Cần đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất tại các địa phương. Tuyên truyền vận động nhân dân và doanh nghiệp đấu nối  nước sạch để nâng cao hơn nữa tỷ lệ sử dụng nước sạch của huyện. Đôn đốc tăng thu ngân sách, chống nợ đọng thuế, xử lý nghiêm các trường hợp chây ì trốn nợ thuế. Giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp luật...Chỉ đạo tốt công tác bầu cử Trưởng thôn, Phó trưởng thôn, Tổ trưởng, Tổ phó tổ dân phố, đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm ổn định tình hình chính trị tại các địa phương. Công tác xây dựng Đảng cần tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII, Nghị quyết 02-NQ/HU.

Huy Tưởng

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: