Huyện ủy Vũ Thư quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018


Ngày 13 tháng 03 năm 2018     

Sáng nay 13 tháng 3, Ban thường vụ Huyện ủy Vũ Thư tổ chức hội nghị cán bộ quán triệt, triển khai thực hiện chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018.

Toàn cảnh hội nghị (Cảnh Nguyên)

Tới dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Phạm Đồng Thụy - TUV, Bí thư huyện ủy, Vũ Hồng Quân - PBT TTHU, Chủ tịch HĐND huyện, Đinh Vĩnh Thụy - PBT  HU, chủ tịch UBND huyện; Các đồng chí Huyện ủy viên, trưởng phó các phòng, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể huyện, Bí thư đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy, báo cáo viên cấp huyện, Hiệu trưởng trường THPT, Giám đốc trung tâm GDNN - GDTX, lãnh đạo, chuyên viên các Ban xây dựng Đảng, Văn phòng Huyện ủy và Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐND, UBND, báo cáo viên Đảng bộ xã, thị trấn.

Đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn - PTB tuyên giáo tỉnh ủy quán triệt, triển khai chuyên đề

Hội nghị đã được nghe đồng chí Ngô Thị Kim Hoàn - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt chuyên đề năm 2018 về "Xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" với các nội dung gồm: một số vấn đề khái quát về phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là phong cách làm việc của Bác; Xây dựng phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Xây dựng phong cách lãnh đạo của người đứng đầu theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.  Theo đó, Vũ Thư tiếp tục triển khai và đưa vào nền nếp việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn việc với thực hiện NQ T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII) về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hiệu quả, nâng cao hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập. Nhấn mạnh việc xây dựng và thực hiện phong cách làm việc của cán bộ, đảng viên, phong cách lãnh đạo của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành theo hướng tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải bảo đảm thiết thực, không phô trương, hình thức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phát hiện, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác.

Dự kiến cấp ủy cơ sở, các chi bộ trực thuộc Huyện ủy, đảng bộ khối Dân vận, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp hoàn thành việc triển khai chuyên đề xong trước ngày 15 tháng 4 năm 2018.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Đồng Thụy, TUV - Bí thư Huyện ủy đánh giá khái quát những mặt mạnh và hạn chế của huyện khi triển khai chỉ thực hiện thị 05 của Bộ chính trị trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm mà cấp ủy, chính quyền các cấp cần tập trung để tiếp tục thực hiện nền nếp, hiệu quả chỉ thị với chuyên đề năm 2018. Trong đó chú trọng việc quán triệt, triển khai đồng bộ nội dung chuyên đề tới toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân; đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến sâu rộng bằng nhiều hình thức, lưu ý cấp ủy cơ sở, người đứng đầu, thủ trưởng cơ quan đơn vị lựa chọn vấn đề trọng tâm, mang tính đột phá gắn nhiệm vụ cơ quan đơn vị để triển khai hiệu quả thiết thực; đưa việc học tập chuyên đề thành thường xuyên, trước hết nêu cao tính thực tế "nói đi đôi với làm" của người đứng đầu; Ban tổ chức huyện ủy hướng dẫn các TCCS đảng xây dựng việc học tập phong cách đạo đức của Bác gắn thực hiện nghiêm Nghị quyết 02 của Huyện ủy; các phòng ban ngành, MTTQ và đoàn thể nhân dân gắn việc thực hiện chuyên đề với phát động các phong trào thi đua yêu nước, chú trọng giáo dục truyền thống, đạo đức cách mạng tới tầng lớp thanh thiếu niên.

          

Hà Thanh

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: