Công đoàn Vũ Thư - dấu ấn, niềm tin một nhiệm kỳ


Ngày 13 tháng 03 năm 2018     

Năm năm qua, Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp đồng bộ của chính quyền và các tổ chức đoàn thể, cùng sự nỗ lực cố gắng của các cấp công đoàn từ huyện đến cơ sở, hoạt động công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động huyện Vũ Thư đã có nhiều đổi mới, đáp ứng nhu cầu lợi ích chính đáng của CNVC - LĐ, tạo động lực tinh thần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, để lại nhiều dấu ấn và niềm tin về một tổ chức công đoàn trong thời kỳ đổi mới

LĐLĐ huyện trao tiền hỗ trợ đoàn viên xây dựng mái ấm công đoàn

Cùng với sự phát triển kinh tế xã hội của huyện, nhiệm kỳ qua đội ngũ CN VCLĐ của huyện tăng mạnh cả về số lượng và chất lượng với hơn 9.500 người sinh hoạt ở 165 công đoàn cơ sở, tăng 2.213 người so với đầu nhiệm kỳ. Chất lượng, đội ngũ CN VCLĐ từng bước được nâng lên. Hiện tại số đoàn viên, CNVCLĐ trong các đơn vị HCSN có trình độ đại học, cao đẳng trở lên chiếm 72,4%; CNLĐ có tay nghề chiếm tỷ lệ 75%. Mặc dù trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều khó khăn song phần lớn các doanh nghiệp đảm bảo đủ việc làm cho người lao động. Môi trường lao động không ngừng được cải thiện từ đó tạo niềm tin, phấn khởi để họ nỗ lực phấn đấu vươn lên hoàn thành nhiệm vụ mà cơ quan, đơn vị giao.

Phát huy vai trò là tổ chức đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công nhân viên chức và người lao động, nhiệm kỳ qua các cấp công đoàn huyện đã phối hợp, tham gia cùng các cơ quan chức năng tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện pháp luật lao động tại 69 lượt đơn vị, doanh nghiệp; phối hợp giải quyết 03 vụ ngừng việc tập thể đảm bảo quyền lợi cho đoàn viên, người lao động và doanh nghiệp.

Công nhân công ty TNHH Ivori 100% vốn đầu tư nước ngoài thi đua sản xuất 

Để tổ chức công đoàn thế hiện rõ nét vai trò, vị trí trong việc bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng cho đoàn viên, hằng năm, các cấp công đoàn Vũ Thư đã phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức hội nghị cán bộ CCVC; hội nghị người lao động đề xuất nhiều vấn đề còn vướng mắc. Đây cũng là dịp để các cơ quan, đơn vị và doanh nghiệp hiểu thêm từ đó điều chỉnh bổ sung nhiều quy chế, quy định phù hợp với điều kiện thực tế theo hướng có lợi cho người lao động. Với những nỗ lực của Công đoàn các cấp, các doanh nghiệp đã tổ chức ký kết thỏa ước lao động tập thể đảm bảo đầy đủ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong các cơ quan, đơn vị và doan nghiệp.

Xuyên suốt nhiệm kỳ, việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ, các hoạt động từ thiện - nhân đạo cũng được các cấp Công đoàn trong huyện thực hiện tốt. Năm năm đã có trên 13 nghìn lượt đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn được giúp đỡ, với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Công đoàn huyện đã đề nghị với LĐLĐ tỉnh hỗ trợ 450 triệu đồng xây dựng mái ấm công đoàn cho 15 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn; đồng thời vận động CNVC LĐ đóng góp ủng hộ các quỹ xã hội khác, với tổng số tiền trên 5 tỷ đồng.

Những việc làm nghĩa tình đó đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi đoàn viên đồng thời tạo ra sức lan tỏa rộng lớn trong cộng đồng xã hội.

Phong trào nghiên cứu khoa học tại trạm nghiên cứu dâu tằm tơ Việt Hùng

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong hoạt động công đoàn nhiệm kỳ qua đó là các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”, phong trào “Hai giỏi”...cũng được duy trì thường xuyên. 5 năm toàn huyện đã có 33 tập thể và 25 cá nhân được Liên đoàn Lao động huyện, Liên đoàn Lao động tỉnh tôn vinh, khen thưởng. Toàn huyện đã có 1.924 đề tài, sáng kiến, kinh nghiệm của đoàn viên, CNVCLĐ được áp dụng vào các lĩnh vực sản xuất và công tác, 02 đoàn viên được cấp bằng lao động sáng tạo, 08 đề tài của tập thể và cá nhân tham gia Hội thi sáng tạo khoa học tỉnh Thái Bình.

Từ các phong trào thi đua đã khơi dậy tinh thần phấn đấu học tập, lao động, công tác trong công nhân viên chức, lao động. Năm năm qua, toàn huyện đã có 2.049 lượt đoàn viên đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, ngành trung ương và cấp cơ sở; 09 tập thể được Tổng Liên đoàn Lao động và Liên đoàn Lao động tỉnh tặng cờ thi đua; 86 tập thể và 119 cá nhân được Tổng Liên đoàn, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công đoàn Giáo dục Việt Nam, Liên đoàn Lao động huyện tặng bằng khen và giấy khen, 05 đoàn viên là công nhân trực tiếp sản xuất được Ủy ban Nhân Dân tỉnh tặng bằng khen.

Hoạt động nữ công ngày càng có nhiều đổ mới, các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm phát triển rộng khắp ở nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Thông qua các hoạt động này không chỉ tạo ra sân chơi vui tươi bổ ích, lành mạnh mà còn tạo dựng sợi dây liên kết giữa đoàn viên với đoàn viên và giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn.

Với những hoạt động mang tính bứt phá của các cấp công đoàn trong huyện đã tạo hiệu qủa thiết thực từ đó góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn các cấp, và các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, doanh nghiệp và nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của huyện. Năm năm qua, công đoàn huyện Vũ Thư đã vinh dự được nhận nhiều phần thưởng của Tổng liên đoàn lao động Việt Nam, LĐLĐ tỉnh Thái Bình, của Huyện ủy, UBND huyện Vũ Thư trao tặng.

Trước yêu cầu nhiệm vụ của thời kỳ đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, để hoạt động CĐ phát huy hiệu quả cao, đặc biệt là thực hiện chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, nhiệm kỳ tới các cấp công đoàn trong huyện tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng vì đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của tổ chức công đoàn.

Thực hiện tốt chức năng chăm lo đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền và tổ chức có hiệu quả phong các trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, CNVCLĐ.

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở và tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế xã hội của huyện.

 

Thanh Vân

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: