Vũ Thư ứng dụng phần mềm quản lý hộ tịch vào hoạt động tư pháp


Ngày 12 tháng 01 năm 2018     

Qua hơn 1 năm áp dụng phần mềm hộ tịch đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn đã giúp cho công tác tư pháp của huyện Vũ Thư có nhiều đổi mới và đạt kết quả cao.

Kiểm tra việc ứng dụng phần mềm hộ tịch vào hoạt động tư pháp ở cơ sở (Cảnh Nguyên)

Theo thống kê, mỗi năm, toàn huyện có gần 4000 trẻ em đăng ký khai sinh; hơn 1100 đôi nam, nữ đăng ký kết hôn và khai tử khoảng 1300 trường hợp. Những năm trước, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch thực hiện chủ yếu bằng phương pháp thủ công, cán bộ tư pháp - hộ tịch phải trực tiếp ghi chép vào sổ đăng ký để cấp cho công dân, nhiều trường hợp không chính xác, sai chính tả, thiếu nội dung theo biểu mẫu quy định, gây khó khăn cho công tác quản lý hộ tịch của UBND các cấp và ảnh hưởng đến quyền lợi của công dân. Sau khi ứng dụng phần mềm hộ tịch vào áp dụng, đến nay, công tác đăng ký và quản lý hộ tịch của huyện Vũ Thư đã khắc phục được những mặt yếu kém trước đây. Phần mềm có thể liên thông ở cả 3 cấp (xã, huyện, tỉnh), đáp ứng đầy đủ nghiệp vụ quản lý hộ tịch theo Luật Hộ tịch năm 2014, như: đăng ký kết hôn, khai sinh, khai tử; đăng ký giám hộ; cải chính hộ tịch; cấp bản sao...

Lê Trung

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: