Huyện ủy Vũ Thư tổ chức giao ban các ngành khối tư tưởng, văn hóa khoa giáo


Ngày 08 tháng 09 năm 2017     

Chiều 7/9, Huyện ủy Vũ Thư tổ chức hội nghị giao ban các ngành khối tư tưởng, văn hóa khoa giáo. Đồng chí PBT thường trực huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Hồng Quân chủ trì hội nghị.

Toàn cảnh hội nghị giao ban các ngành trong khối TTVH - KG (ảnh Lê Trung)

Hội nghị đã thông qua báo cáo kết quả phối hợp giữa các ngành trong khối tư tưởng văn hóa và khoa giáo của huyện trong công tác tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội phục vụ nhiệm vụ chính trị của huyện 8 tháng năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ 4 tháng cuối năm. Theo đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện ổn định, kinh tế xã hội đạt nhiều kết quả tích cực: tổng giá trị sản xuất ước đạt hơn 4.300 tỷ đồng, tăng 8,24% so với cùng kỳ, đạt 45,87% kế hoạch. Lĩnh vực xây dựng NTM, đến nay toàn huyện có 18/29 xã hoàn thành các tiêu chí NTM, còn 11 xã chưa về đích NTM, trong đó 01 xã đạt 19/19 tiêu chí đang chờ tỉnh công nhận; 01 xã đạt 17/19 tiêu chí; 01 xã đạt 14/18 tiêu chí; các xã còn lại đạt từ 07 tiêu chí trở lên. Năm 2017, huyện phấn đấu thêm 02 xã về đích NTM là Minh Khai và Duy Nhất.

Tại hội nghị, đại biểu các ngành trong khối Tư tưởng, văn hoá khoa giáo đã phát biểu nêu lên những thuận lợi và khó khăn, đề xuất các giải pháp và chương trình hành động phối hợp công tác trong khối để hỗ trợ và giúp đỡ nhau tháo gỡ góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó nổi bật là các ý kiến về tuyên truyền chăm sóc vụ mùa, phòng trừ sâu bệnh cho lúa, hoa màu; các dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm…Tuyên truyền, hướng dẫn các xã, thị trấn chuẩn bị các điều kiện thực hiện sản xuất vụ đông năm 2017 đảm bảo kế hoạch; công tác phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Tuyên truyền đề án tái cơ cấu nông nghiệp, thực hiện tích tụ ruộng đất để nâng cao giá trị sản xuất và các dự án phát triển kinh tế mới của huyện…

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí PBT thường trực huyện uỷ, Chủ tịch HĐND huyện Vũ Hồng Quân biểu dương, ghi nhận những đóng góp của các ngành trong khối vào thành tích đạt được của huyện trong thời gian qua. Về nhiệm vụ các ngành trong khối cần tập trung thời gian tới, đồng chí nhấn mạnh: các ngành cần thực hiện nghiêm túc chế độ giao ban, chế độ thông tin hai chiều, tham mưu, giúp Huyện uỷ, UBND huyện tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả việc triển khai, thực hiện các chương trình, đề án về lĩnh vực chuyên môn do mình phụ trách. Đẩy mạnh tuyên truyền, thường xuyên nắm bắt tình hình, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn; làm tốt công tác dự báo, dự đoán tâm trạng xã hội để kịp thời tham mưu với Ban thường vụ, Thường trực huyện uỷ có biện pháp chỉ đạo định hướng kịp thời, góp phần hoàn thành thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện khóa XIX đề ra.

Lê Trung

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: