Hội LHPN huyện Vũ Thư 10 năm thực hiện nghị quyết 11 về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước


Ngày 14 tháng 06 năm 2017     

Thực hiện nghị quyết số 11 NQ/ TW ngày 27/4/2007 của Bộ Chính trị (khoá X) về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” 10 năm qua, công tác phụ nữ ở huyện Vũ Thư đã có bước tiến vượt bậc. Thành công ấy bắt nguồn từ sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các ban ngành đoàn thể trong đó nòng cốt là Hội LHPN huyện và cơ sở.

Cán bộ hội viên phụ nữ xã Vũ Hội tích cực tham gia bầu cử HĐND các cấp

Ngay sau khi BTV Huyện ủy có công văn số 434 chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết số 11, Ban Thường vụ hội LHPN huyện đã xây dựng kế hoạch và chương trình hành động của Hội để thực hiện Nghị quyết. Tổ chức quán triệt, tuyên truyền phổ biến nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của công tác phụ nữ trong thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước đến đội ngũ, cán bộ, hội viên và các tầng lớp phụ nữ trong huyện. Xây dựng chương trình hành động phù hợp với thực tế ở cơ sở, cụ thể hóa nhiệm vụ công tác phụ nữ vào nội dung chương trình kế hoạch hàng năm, góp phần đưa nghị quyết đi vào cuộc sống, tạo nhiều chuyển biến tích cực trong việc thực hiện nghị quyết các cấp Hội. Trong 10 năm, hội LHPN huyện đã phối hợp với ban Tuyên giáo huyện ủy, ban tuyên giáo đảng ủy cơ sở tổ chức 338 lớp cho 462 lượt chi hội trưởng, chi hội phó và 39.920 hội viên (đạt 87,4%) tổng số hội viên. 100% hội phụ nữ các xã thị trấn đã xây dựng chương trình hành động. Cạnh đó, Hội còn tham mưu cho cấp ủy triển khai Nghị quyết tới các vị ủy viên UBMTTQ và BCH các tổ chức đoàn thể ở cơ sở. Hội LHPN các cấp coi việc triển khai, học tập và thực hiện Nghị quyết là một trong những nhiệm vụ trọng tâm và là tiêu chí để đánh giá hàng năm của các tổ chức Hội.

Phát huy vai trò nòng cốt trong việc nâng cao nhận thức về công tác phụ nữ và bình đẳng giới, Hội LHPN huyện còn chủ động phối hợp với các ban ngành đoàn thể của huyện lồng ghép tổ chức cho cán bộ, hội viên, đoàn viên được học tập nghị quyết của đảng, nghị quyết hội liên hiệp phụ nữ các cấp, các chuyên đề về phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam “Tự tin - tự trọng - trung hậu- đảm đang” và các vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ. Tích cực tuyên truyền về bình đẳng giới. Tổ chức các lớp tập huấn luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo lực gia đình và các kiến thức về luật pháp, chính sách, tham gia các chương trình, các dự án, đề án của địa phương có liên quan đến phụ nữ, trẻ em. Nhân các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, ngày truyền thống của Hội LHPN Việt Nam, ngày Quốc tế phụ nữ 8-3, các cấp Hội đã tổ chức nhiều hoạt động phong phú, đa dạng như: Hội thi “Phụ nữ với công tác ATGT”, “Phụ nữ tìm hiểu pháp luật”; tọa đàm: “Phòng chống bạo lực gia đình”, chuyên đề “Phụ nữ và cuộc sống”… thu hút đông đảo cán bộ, hội viên phụ nữ và nhân dân tham gia, hưởng ứng, đã tác động tích cực đến công tác phụ nữ và bình đẳng giới trong hệ thống chính trị và nhân dân.

Thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, hội LHPN huyện và cơ sở đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc" gắn với các Cuộc vận "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch", “Phụ nữ Vũ Thư chung sức xây dựng nông thôn mới”, "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình"...Hội tín chấp với ngân hàng NN&PTNT, ngân hàng CSXH, NH Đông Á và các công ty phân bón tổ chức chuyển giao khoa học kĩ thuật, dạy nghề cho phụ nữ, tạo điều kiện để chị em được vay vốn với số tiền hơn 110 tỷ đồng, hàng ngàn tấn phân bón trả chậm đầu tư vào sản xuất nông nghiệp; hỗ trợ phụ nữ nghèo xóa nhà dột nát, giải quyết chế độ phụ cấp cho phụ nữ cao tuổi, phụ nữ tàn tật... Phát huy tinh thần đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cho vay không lấy lãi, không hoàn lại, đã có trên 4.300 lượt gia đình hội viên được vay số tiền 4 tỷ đồng, 1.759 chỉ vàng, 58.7 tấn thóc và hàng ngàn con giống các loại. Hội đã giúp đỡ cho 667 phụ nữ thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện theo chuẩn nghèo mới xuống còn 4,13%. Ngoài ra, các cấp Hội còn phối hợp với công ty Bảo Việt, bảo hiểm PIJCO, bảo hiểm nhân thọ tổ chức cho16.959 hội viên phụ nữ mua các gói sản phẩm phù hợp, đảm bảo quyền lợi cho chị em, góp phần làm tốt công tác an sinh xã hội (tăng 12.085 người tham gia so với năm 2007).

Vai trò của phụ nữ trong xây dựng gia đình ấm no, bình đẳng, hạnh phúc

Thực hiện NQ 11 của Bộ chính trị,  Hội còn chủ động tham mưu về công tác quy hoạch đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ, giới thiệu tham gia cấp ủy và hội đồng nhân dân các cấp. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy cơ sở là 11%, cấp ủy huyện là 10%, đại biểu HĐND cấp cơ sở 18.7%, hội đồng nhân dân huyện 30% tăng so với nhiệm kỳ trước 5%. Tham mưu với cấp ủy đảng cử 319 lượt cán bộ nữ, cán bộ hội đi học các lớp văn hóa, lý luận chính trị và đào tạo chuyên môn theo đề án 26 của Tỉnh ủy; giới thiệu kết nạp 646 đảng viên nữ chiếm 66% tổng số đảng viên được kết nạp.

Ra mắt mô hình phụ nữ với công tác phòng chống tội phạm của hội PN xã Hòa Bình

Có thể thấy qua 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 11 của Bộ chính trị đã tạo bước chuyển biến tích cực về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNH - HĐH đất nước trên địa bàn huyện. Vị trí, vai trò của Hội phụ nữ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở được nâng lên. Tổ chức bộ máy Hội PN từ  huyện đến cơ sở từng bước được củng cố, kiện toàn, đảm bảo quy hoạch cán bộ theo hướng chuẩn hóa và trẻ hóa các chức danh chủ chốt. Hoạt động của tổ chức Hội từng bước đi vào nề nếp và có hiệu quả tích cực.  Đời sống vật chất, tinh thần của HVPN không ngừng được cải thiện. Chị em ngày càng có nhiều đóng góp tích cực trong sự phát triển kinh tế - xã hội của huyện, đặc biệt trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.  

 

Kim Anh

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: