Bầu cử trưởng thôn cần đọc kỹ và hiểu rõ quy định


Ngày 08 tháng 06 năm 2013     

Hiện nay, quyết định 05 ngày 23/4/2013 của UBND tỉnh ban hành kèm theo quy định về tổ chức hoạt động của thôn đã và đang được triển khai trên phạm vi toàn tỉnh. Tuy nhiên, nếu không đọc kỹ và hiểu rõ quy định này rất dễ dẫn đến việc phải bầu cử lại trưởng thôn và các chức danh khác.

 

 Việc bầu lại trưởng thôn rất dễ xảy ra khi hiểu sai quy định về tỷ lệ phiếu bầu cho mỗi chức danh không đạt trên 50% số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn. Mà số phiếu bầu mới chỉ đạt tỷ lệ trên 50% số cử tri tham gia bỏ phiếu.

Nhằm tránh và khắc phục những nhầm lẫm đáng tiếc xin có mấy lời trao đổi:

  Điều 20 và 21 chương 4 của quy định có tới 4 lần nhắc đến tỷ lệ  trên 50% bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Hai lần nhấn mạnh cụm từ: “số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn”. Một lần: “Số cử tri tham dự hội nghị tán thành”.

Theo khoản 2 Điều 20: Hội nghị được tiến hành khi có trên 50% tổng số cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn tham dự.

Khoản 3 Điều 21: Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về những người ứng cử, trên cơ sở ý kiến của cử tri, tổ bầu cử ấn định danh sách những người ứng cử để hội nghị biểu quyết. Việc biểu quyết danh sách và những người ứng cử được thực hiện bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín do hội nghị quyết định và có giá trị khi có trên 50% số cử tri tham dự hội nghị tán thành.

Điểm D khoản 4 điều 21 quy định: Người trúng cử trưởng thôn là người đạt trên 50% số cử tri giơ tay biểu quyết hoặc trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn.

 

Nếu không đọc kỹ, hiểu sâu quy định dễ dẫn đến nhầm lẫn giữa: Tỷ lệ trên 50% của biểu quyết danh sách cho người ứng cử tại hội nghị về nhân sự với trên 50% số cử tri giơ tay biểu quyết hoặc trên 50% số phiếu bầu hợp lệ so với tổng số cử tri đại diện hộ gia đình trong thôn.(kết quả cho người trúng cử trưởng thôn).

 Và đây cũng chính là điểm dễ nhầm lẫn nhất dẫn đến việc phiếu bầu trưởng thôn mới chỉ đạt tỷ lệ trên 50% số cử tri tham gia bỏ phiếu  mà không đạt tỷ lệ trên 50% số cử tri đại diện trong thôn.

Ngoài việc đọc kỹ và hiểu rõ quy định, cần tăng cường sự kiểm tra đôn đốc nhắc nhở của các thành viên phụ trách cấp xã tới tổ bầu cử các thôn. Mặt khác, chú ý ghi chép, theo dõi và đôn đốc số cử tri vắng mặt, số hộ đi vắng, làm ăn xa chưa về hoặc chưa tham gia bầu cử để kiểm soát đưa ra quyết định thời gian mở hòm phiếu sớm.

Một nguyên nhân được coi là khách quan. Nguyên nhân này xảy ra cả ở những thôn làm tốt công tác bầu cử mà có tỷ lệ cử tri đi bầu cao, có thời gian kết thúc muộn đó là về Nhân sự bầu trưởng thôn. Thôn nào có hai nhân sự chọn bầu 1, khi mức độ uy tín của cả hai ngang nhau, hoặc có sự chênh lệch không lớn về tiêu chuẩn, việc chọn bầu của cử tri sẽ khó và phân tán. Do đó, việc đôn đốc nhắc nhở cử tri đại diện hộ gia đình phải hết sức chú ý, ít nhất phải đạt được xấp xỉ 100%. Nếu không kết quả bầu sẽ không ai đạt tỷ lệ % phiếu bầu hợp lệ.

Để làm tốt công tác bầu cử trưởng thôn lần này chúng ta cần phải tránh nóng vội, chọn thời điểm thích hợp, tạo điều kiện thuận lợi để nhân dân có thời gian tham gia đông nhất. Cần đọc kỹ văn bản, quy định, quy trình bầu, (đặc biệt chương 4) như những phân tích ở trên. Cạnh đó,việc giới thiệu nhân sự phải đảm bảo dân chủ, phân tích kỹ theo hướng rút gọn. Thực hiện đúng thời gian quy định về việc mở hòm phiếu. Làm chặt các bước từ khi phát phiếu, đảm bảo dân chủ, đúng nguyên tắc.

  Ghi chép theo dõi danh sách cử tri trong thôn. Có biện pháp đôn đốc mời gọi những hộ chưa tham gia bầu cử từ sớm. Xin ý kiến chỉ đạo của cấp trên khi có vấn đề phức tạp xảy ra. Mặt khác, cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát của ban bầu cử và các thành viên cấp ủy được phân công.

Hy vọng qua những ý kiến trao đổi trên đây những nơi đã và đang triển khai công tác bầu cử trưởng thôn và các chức danh không vấp phải những sai sót đáng tiếc. Và hy vọng cuộc bầu cử trưởng thôn của huyện nhà thành công. Không có xã nào phải bầu lại trưởng thôn vì những nguyên nhân trên.

 

Đình Giáp - Đài truyền thanh xã Tự Tân

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: