Xã Đồng Thanh đạt 14/19 tiêu chí xây dựng NTM


Ngày 10 tháng 11 năm 2015     

Đến thời điểm này xã Đồng Thanh đã cơ bản hoàn thành 14/19 tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và sẽ phấn đấu đạt chuẩn xã nông thôn mới vào cuối năm 2017.

Để thực hiện mục tiêu đề ra, bên cạnh việc tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt, Đồng Thanh tập trung vào 5 tiêu chí còn lại là tiêu chí số 2 về giao thông, số 3 về thủy lợi, số 6 về cơ sở vật chất văn hóa, số 7 về chợ nông thôn và số 17 về môi trường. Ðây đều là những tiêu chí khó vì muốn hoàn thành xã cần tổng nguồn vốn khoảng 15 tỷ đồng đầu tư xây dựng các công trình như hoàn chỉnh hệ thống giao thông, thủy lợi nội đồng, nâng cấp chợ Ðồn, cứng hóa 700m đường giao thông trục xã, xây dựng 3/7 nhà văn hóa thôn, xây dựng sân vận động xã, bãi xử lý chôn lấp rác thải xã... Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí với nhiều giải pháp cụ thể. Trong đó ưu tiên bố trí ngân sách địa phương và huy động, lồng ghép các nguồn lực từ nhân dân thực hiện chương trình xây dựng NTM, tập trung phát triển các cơ sở hạ tầng thiết yếu trên địa bàn, tiếp tục làm tốt công tác giảm nghèo, quan tâm xây dựng các mô hình sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân…

Lê Trung

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: