UBND huyện triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2018


Ngày 05 tháng 01 năm 2018     

Sáng nay (5//1), UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2017, triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2018. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Phan Hồng Việt – Phó cục trưởng cục thuế tỉnh, Lại Trường Sơn – Ủy viên BTV huyện ủy, Phó chủ tịch UBND huyện.

Năm 2017, công tác thu NSNN trên địa bàn huyện thực hiện 136,3 tỷ đồng, đạt 126% kế hoạch pháp lệnh và bằng 85,4% so với cùng kỳ; Nếu trừ tiền sử dụng đất, số thu từ thuế, phí thực hiện trên 66 tỷ đồng đạt 138% kế hoạch pháp lệnh và vằng 95,1% so với cùng kỳ. 7/7 chỉ tiêu thuế, phí đạt và vượt dự toán. Đặc biệt thuế trước bạ nhà đất đạt 133,6%.; công tác quản lý hộ cố định từng bước đi vào nền nếp, ý thức chấp hành của các hộ kinh doanh ngày một nâng cao. Công tác thu tiền thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, tiền thuê đất, cấp quền SDĐ, phí, lệ phí được chính quyền các cấp thường xuyên phối hợp quản lý kịp thời các nguồn thu phát sinh. Nhiều xã hoàn thành vượt dự toán như: Hòa Bình, Minh Quang, Xuân Hòa, Tân Lập, Hồng Phong, Nguyên xá....

Năm 2018, dự toán HĐND tỉnh giao cho huyện 118,25 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2017. Nếu trừ tiền SDĐ, dự toán thuế, phí tỉnh giao cho huyện 53,25 tỷ đồng, tăng 12% so với dự toán năm 2017. Các chỉ tiêu tỉnh giao năm 2018 đều tăng, trong khi dự báo nền kinh tế còn tiềm ẩn khó khăn do vậy nhiệm vụ trọng tâm công tác thuế phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán HĐND tỉnh giao; Giảm nợ cũ, hạn chế tăng nợ mới. Thực hiện phân loại nợ, phân tích nguyên nhân nợ thuế tới từng đơn vị để có biện pháp xử lý phù hợp với quy định của pháp luật. Xây dựng kế hoạch thu nợ, cưỡng chế thuế; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra chống thất thu NSNN theo cơ chế rủi ro. Tập trung thu thập, khai thác, phân tích thông tin đánh giá mức độ rủi ro từ đó lựa chọn doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm để đưa vào kế hoạch kiểm tra năm 2018; Triển khai thực hiện tốt chính sách thuế mới, đặc biệt là các chính sách thuế mới đối với hộ kinh doanh nộp thuế khoán; Thực hiện nghiêm túc chương trình cải cách, hiện đại hóa ngành thuế, chương trình phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong cơ quan thuế. Củng cố, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường kỷ cương, kỷ luật công vụ.

Hội nghị cũng giành thời gian để đại biểu các doanh nghiệp, các đội thuế của Chị cục thuế huyện tham luận làm rõ những kết quả đạt được, hạn chế tồn tại và đề xuất các giải pháp thực hiện tốt các mục tiêu thu NSNN năm 2018; khen thưởng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thu thuế năm 2017.

Xuân Tiến

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: