Chi cục thuế huyện phấn dấu hoàn thành kế hoạch thu thuế, phí, lệ phí năm 2018


Ngày 15 tháng 12 năm 2017     

Lường trước những khó khăn đặt ra, ngay từ đầu năm 2017 ngành thuế huyện Vũ Thư đã tham mưu với huyện ủy, UBND huyện nhiều giải pháp thực hiện thu ngân sách nhà nước. Do đó nhiều chỉ tiêu thu đều đạt và vượt dự toán tỉnh và HĐND huyện giao. Bài viết sau đây, BTV Xuân Tiến đề cập.

Hoạt động sản xuất kinh doanh tại công ty giày cụm công nghiệp Minh Lãng (Ảnh Xuân Tiến)

Năm 2017, trong bối cảnh tình hình kinh tế còn có nhiều khó khăn, hàng hóa sản xuất ra tiêu thụ chậm, hàng tồn kho lớn, thời tiết không thuận lợi đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, và các hộ kinh doanh. Một số doanh nghiệp ngừng nghỉ hoạt động gây khó khăn cho công tác thu ngân sách nhà nước. Song dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Cục Thuế tỉnh, trực tiếp là huyện ủy HĐND, UBND huyện, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, các xã, thị trấn, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể cán bộ, công chức ngành thuế; đặc biệt là sự đồng tình ủng hộ cuả người nộp thuế nên công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện đạt những kết quả quan trọng góp phần đảm bảo cân đối thu chi NS của huyện.

Theo báo cáo của chi cục thuế huyện, đến ngày 20 tháng 12 năm 2017, đơn vị đã thu nộp ngân sách nhà nước trên 135 tỷ đồng tiền thuế, đạt 126 % kế hoạch Pháp lệnh. Trong đó chỉ tiêu thuế ngoài quốc doanh là 27,6 tỷ đạt 100 % kế hoạch Pháp lệnh. Năm 2018, dự toán thu NSNN tỉnh giao tăng 15 % so với năm 2017. Trong khi nền kinh tế trên địa bàn chưa có nhiều khởi sắc do đó công tác thu NSNN là vô cùng khó khăn. Để hoàn thành tốt công tác thu NSNN ngoài sự nỗ lực quyết tâm phấn đấu của ngành thuế cần sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Huyện ủy, HĐND, UBND huyện, sự ủng hộ, giúp đỡ của các cấp, các ngành và người nộp thuế. Chi cục Thuế đã tập trung thực hiện các giải pháp đó là:

Tổ chức triển khai các văn bản Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN... Tiếp tục thực hiện tốt Luật sửa đổi, bổ sung Luật quản lý thuế; Phát tờ khai cho các hộ kinh doanh, yêu cầu các hộ kê khai doanh thu và thu nhập sát với thực tế kinh doanh để làm cơ sở cho công tác lập, duyệt bộ thuế năm 2018. Chỉ đạo thu dứt điểm phí môn bài ngay trong tháng 1; Tích cực phối hợp với các xã, thị trấn và các ngành có liên quan tăng cường quản lý nguồn thu như: Phí môn bài, thuế GTGT, thuế TNCN, lệ phí trước bạ, phí và lệ phí, tiền cấp quyền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, đảm bảo thu đầy đủ, kịp thời các nguồn thu phát sinh hạn chế nợ đọng; Tham mưu với huyện ủy, HĐND, UBND huyện, các giải pháp tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong công tác thu ngân sách tại địa phương; Nâng cao hiệu quả thực hiện các quy trình quản lý, tăng cường công tác kiểm tra sự tuân thủ pháp luật của người nộp thuế, phối hợp với các ngành thực hiện thu nợ và cưỡng chế nợ thuế nhằm chống thất thu ngân sách; Rà soát lại các doanh nghiệp trên địa bàn không còn hoạt động kinh doanh để hướng dẫn thủ tục để giải thể. Tích cực đôn đốc các nguồn thu mới phát sinh, quản lý thu triệt để thuế xây dựng cơ bản vãng lai của các đơn vị tỉnh ngoài; Tăng cường đôn đốc các doanh nghiệp nộp thuế điện tử nhằm giảm bớt chi phí cho cả cơ quan thuế và người nộp thuế, tạo điều kiện tối đa cho người nộp thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước; Tiếp tục thực hiện cải cách thủ tục hành chính và tăng cường công tác tuyên truyền hỗ trợ người nộp thuế, phối hợp với đài truyền thanh huyện, đài truyền thanh các xã, thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền chính sách thuế mới để nhân dân hiểu, thực hiện tốt các quy định của Luật quản lý thuế; Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức thuế, tăng cường kỷ luật và đổi mới phương pháp, lề lối làm việc, thực hiện văn hoá văn minh công sở.

Với quyết tâm cao của ngành Thuế, cùng sự vào cuộc quyết liệt của các cấp, ngành, địa phương, tin tưởng rằng nhiệm vụ thu NSNN của huyện năm 2018 sẽ đạt được kế hoạch đề ra.

Xuân Tiến

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: