Các xã thị trấn tranh thủ thời tiết thuận lợi tổ chức làm thủy lợi đông xuân


Ngày 03 tháng 12 năm 2018     

Chiến dịch TLĐX 2018-2019, toàn huyện dự kiến đào đắp trên 181 nghìn m3, nạo vét kênh mương trên 120 nghìn m3, dãy cỏ, san đường gần 415 m2, đắp 12.500 m3 bờ vùng, trên 7000 m3 áp trúc kênh, đồng thời giải tỏa vật cản sông kênh, kiên cố kênh, nạo vét sông…

Năm nay huyện không tổ chức ra quân đồng loạt, mà phát huy vai trò chủ động, tích cực của các địa phương tùy theo điều kiện sản xuất cụ thể. Theo đó, các xã thị trấn tổ chức kiểm tra đánh giá thực trạng hệ thống thủy lợi, giao thông nội đồng; xây dựng kế hoạch làm thủy lợi Đông xuân, kế hoạch cần chi tiết đến từng xứ đồng, từng thôn. Đồng thời thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước đối với các công trình thủy lợi trên địa bàn, ngăn chặn kịp thời các vi phạm. Kế hoạch thủy lợi đông xuân tổ chức thực hiện ngay sau khi thu hoạch lúa mùa, trọng tâm bắt đầu từ ngày 10/11/2018 và kết thúc xong trước ngày 10/1/2019 để phục vụ lấy nước gieo cấy lúa xuân.

Hàng năm, sông trục, kênh mương nội đồng bị bồi lắng, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tưới, tiêu cho sản xuất nông nghiệp. Làm thủy lợi đông xuân sẽ tạo thuận lợi cho công tác điều tiết nước, tiêu úng trong sản xuất, đồng thời tiết kiệm kinh phí đầu tư cho sản xuất, góp phần nâng cao năng suất cây trồng.

Hà Thanh

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: