Xã Song An phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018 – 2020


Ngày 06 tháng 11 năm 2018     

Tháng 12 năm 2014, xã Song An được UBND tỉnh Thái Bình công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Hiện nay, bộ mặt nông thôn thay đổi rõ rệt, kinh tế phát triển, đời sống người dân từng bước được cải thiện… Phấn đấu là xã đạt chuẩn NTM nâng cao giai đoạn 2018 – 2020, Song An đang triển khai nhiều giải pháp thực hiện.

Tuyến đường An Phúc xã Song An 

Với 5 tiêu chí gồm các tiểu mục chưa đạt như: tỷ lệ km đường trục xã, thôn qua khu dân cư có rãnh thoát nước chưa đạt 60%; trường THCS chưa đạt chuẩn; các sản phẩm chủ lực chưa được chứng nhận an toàn thực phẩm; số chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trường chưa đạt 90%. Xã Song An xây dựng kế hoạch cụ thể, tổ chức các hội nghị thống nhất chủ trương phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong đó, phân công cán bộ phụ trách từng tiêu chí, tổ chức rà soát các tiểu mục, lĩnh vực chưa đạt, tiểu mục cần nâng cao, bổ sung, xây dựng phương án triển khai thực hiện. Theo kế hoạch, tổng kinh phí thực hiện các tiểu mục còn nợ hoặc bổ sung của xã Song An cần khoảng 45,1 tỷ đồng, trong đó: ngân sách xã 12 tỷ đồng, nhân dân đóng góp 750 triệu đồng, đề nghị cấp trên hỗ trợ gần 33 tỷ đồng.

Lê Trung

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: