9 tháng, tổng dư nợ cho vay Ngân hàng chính sách xã hội huyện tăng 7% so với năm 2017


Ngày 23 tháng 10 năm 2018     

9 tháng qua, vượt qua nhiều khó khăn, Ngân hàng chính sách xã hội huyện đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, góp phần xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế chung của huyện.

Tổng nguồn vốn thực hiện đạt trên 334 tỷ đồng. Trong đó nguồn vốn huy động trên 62 tỷ đồng. Tổng dư nợ cho vay đạt 99.6% kế hoạch, tăng 7% so với năm 2017. Dư nợ cho vay các chương trình ủy thác cho 4 tổ chức hội chiếm 99.8% tổng dư nợ. Trong đó vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, nước sạch và vệ sinh môi trường, giải quyết việc làm, cho vay Nhà ở xã hội...đều đạt từ 95% kế hoạch trở lên. Chất lượng nợ tín dụng chiếm 0.11% tổng dư nợ. Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng chính sách xã hội huyện tích cực khơi tăng nguồn vốn từ Trung ương và vốn huy động; đôn đốc thu hồi nợ đến hạn để có nguồn vốn cho vay quay vòng. Vốn tín dụng ưu đãi đến được với các đối tượng chính sách qua cá thủ tục nhanh chóng, đơn giản.

          Tuy nhiên, hoạt động ngân hàng chính sách xã hội vẫn còn gặp phải một số vướng mắc, hạn chế. Một số xã chưa thực sự quan tâm đến hoạt động tín dụng ngân sách. Một số tổ chức Hội đoàn thể, tổ tiết kiệm và vay vốn còn nể nang khi bình xét cho vay, dẫn đến hộ vay không trả được nợ, hoặc chưa kết hợp chặt chẽ với Ngân hàng đôn đốc khách hàng trả nợ. Công tác rà soát hộ nghèo các xã chưa làm thường xuyên nên Dư nợ cho vay hộ nghèo, cận nghèo chiếm tỷ trọng rất thấp trong tổng dư nợ của Phòng giao dịch.

          Thời gian tới, Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện điều chỉnh linh hoạt, kịp thời kế hoạch giữa các chương trình tín dụng, làm tốt công tác thu hồi nợ, tránh tồn đọng gây lãng phí vốn. Tiếp tục trình xin vốn của huyện để bổ sung nguồn vốn cho vay đối với hộ nghèo, các đối tượng chính sách. Duy trì nghiêm túc, có chất lượng các phiên trực giao dịch cố định tại xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cấp ủy, chính quyền hiểu rõ hơn về hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội, người dân biết được quyền lợi và nghĩa vụ của mình khi tham gia vay vốn ngân hàng chính sách xã hội.

Hà Thanh

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: