Toàn huyện phấn đấu gieo trồng trên 5.100ha cây vụ đông


Ngày 05 tháng 10 năm 2018     

Theo kế hoạch vụ đông năm nay huyện Vũ Thư phấn đấu trồng khoảng 5.100ha cây các loại. Trong đó, diện tích ngô 1.300 ha, bí xanh, bí ngô, dưa ăn quả 350ha, đậu tương 50ha, khoai tây 600ha, rau màu các loại 2.600ha.

Mô hình trồng cây vụ đông kết hợp du lịch trải nghiệm tại xã Hồng Lý

Để đạt mục tiêu đề ra, UBND huyện giao chỉ tiêu hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ đông cho từng địa phương. Đồng thời, phân công cán bộ kỹ thuật các phòng ban chuyên môn của huyện bám sát cơ sở chỉ đạo sâu sát, quyết liệt ngay từ đầu vụ, chủ động triển khai thực hiện các cơ chế hỗ trợ cho sản xuất vụ đông. Đối với các tổ chức cá nhân, hộ nông dân có diện tích gieo trồng trong vùng quy hoạch. Mức hỗ trợ giống ngô trồng trên đất sau thu hoạch lúa mùa 80.000/sào tương đương 2.240.000 đồng/ha, khoai tây trồng trên vùng tập trung từ 2ha trở lên 120.000 đồng/sào (3.360.000 đồng/ha). Đối với cụm, xã đạt kế hoạch diện tích cây vụ đông huyện giao thưởng cho BCĐ xã, thôn 10.000 triệu đồng. Cạnh đó, huyện khuyến khích các địa phương mở rộng diện tích gieo trồng một số số loại cây xuất khẩu có giá trị kinh tế cao, thông qua ký kết hợp đồng sản xuất, tiêu thụ với doanh nghiệp như: ớt, bí xanh, bí ngô, ngô ngọt, cà rốt, bắp cải...xây dựng vùng sản xuất vụ đông gắn với du lịch trải nghiệm.

Kim Anh

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: