Huyện Vũ Thư thực hiện tiêu chí số 7 về vệ sinh môi trường


Ngày 09 tháng 08 năm 2018     

Thực hiện tiêu chí số 7 về vệ sinh môi trường, các xã trên địa bàn huyện đã quy hoạch vị trí xây dựng khu xử lý rác thải tập trung theo tiêu chí nông thôn mới.

Toàn huyện hiện có 174 tổ tự quản thu gom rác thải tại 29 xã, thị trấn đang hoạt động thu gom khoảng gần 91% lượng rác thải trên địa bàn. Về mô hình xử lý rác thải có 7 lò đốt rác thực hiện xử lý cho 10 xã, 4 xã thực hiện chôn lấp đạt yêu cầu gồm: Nguyên Xá, Vũ Đoài, Tự Tân, Tân Phong. Các xã còn lại thực hiện việc xử lý rác thải theo hình thức chôn lấp, đốt thủ công tại bãi rác hoặc chôn lấp trong khuôn viên hộ gia đình.

Đối với việc thực hiện tiểu mục 7.2 trong tiêu chí số 7 về môi trường gồm cơ sở sản xuất, chế biến, dịch vụ (công nghiệp, làng nghề, chăn nuôi, chế biến lương thực thực phẩm) huyện có khoảng 9000 hộ chăn nuôi gia súc trong đó có trên 60% hộ có hệ thống xử lý chất thải (như bể bioga). Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh môi trưởng chưa đạt. Tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩn 390/395 hộ, đạt 99%.

Thời gian tới, huyện tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền vận động, nâng cao ý thức người dân trong việc giữ gìn vệ sinh môi trường. Huy động kinh phí triển khai nhân rộng các mô hình lò đốt rác đảm bảo theo quy định. Các địa phương phát huy hiệu quả các tổ tự quản thu gom rác thải, đồng thời hạn chế các bãi rác tự phát trên địa bàn.

Hà Thanh

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: