UBND huyện chỉ đạo các địa phương đôn đốc nhân dân tập trung thu xuân, làm mùa


Ngày 06 tháng 06 năm 2018     

Hiện nay lúa xuân của các địa phương trong huyện đang ở giai đoạn chín. Diện tích lúa sớm đã thu hoạch để trồng cây vụ hè và gieo mạ mùa, dự kiến lúa đại trà toàn huyện sẽ thu hoạch tập trung từ ngày 10/6 đến ngày 15/6.

 Huy động máy móc đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa (Cảnh Nguyên)

 

Thời điểm lúa chín cùng bắt đầu thời kỳ mùa mưa bão diễn biến phức tạp, khó lường. Để bảo vệ kết quả sản xuất vụ xuân, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra, UBND huyện chỉ đạo UBND các xã, thị trấn, các HTX NN đôn đốc nhân dân: Khẩn trương thu hoạch nhanh gọn lúa xuân theo phương châm "Xanh nhà hơn già đồng" khi lúa chín từ 80% số hạt/bông trở lên. Chỉ đạo tập trung làm đất chuẩn bị gieo mạ đúng lịch chỉ đạo của UBND huyện. Những địa phương chưa bố trí được diện tích gieo mạ phải chỉ đạo hướng dẫn nhân dân chủ động thực hiện gieo mạ mùa trên vườn, mạ lốc hoặc gieo mạ trên nền đất cứng để đảm bảo đủ mạ cấy lúa mùa. Các HTX NN chuẩn bị đầy đủ thóc giống, phân bón đảm bảo chất lượng cung ứng cho nông dân. Huy động tối đa mọi phương tiện, nhân lực thu hoạch lúa xuân xong đến đâu, lấy nước làm đất ngay đến đó hạn chế sâu bệnh hại, các tàn dư của thực vật và phục vụ gieo cấy lúa mùa đúng thời vụ. Hướng dẫn nông dân sử dụng các chế phẩm sinh học, phân bón hữu cơ vi sinh để xử lý rơm rạ, tàn dư thực vật trước khi cấy lúa mùa. Chủ động phòng trừ bệnh lùn sọc đen trên lúa bằng phương pháp xử lý hạt giống trước khi gieo và phun trừ rầy trên mạ theo hướng dẫn của ngành chuyên môn. Các địa phương tiếp tục đôn đốc, tổ chức giải tỏa dòng chày thuộc địa bàn quản lý, đặc biệt là giải tỏa hệ thống mương máng tiêu nội đồng; chủ động các phương án phòng chống úng cho vụ mùa....

 

Xuân Tiến

Tìm kiếm

 
© Bản quyền thuộc về UBND Huyện Thái Thụy
Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Diêm Điền, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: 0363.704.444 Fax: (036).3853.238 E-mail: